Babel - Ny litteraturtidskrift

Babel


Det behövs nya litteraturtidskrifter. Därför har vi startat en - Babel.

Denna nya tidskrift är tänkt att vara yngre, roligare och vildare än det mesta som redan finns. Det blir etablerat och oetablerat, gammalt och nytt i en enda härlig blandning.
Dessutom kommer vi att ha med en hel del reportage och intervjuer med olika litteraturpersonligheter. Första numret kommer nu i december.

Man kan också beställa ett provexemplar av Babel genom att lägga 20 kr i svenska frimärken i ett kuvert och skicka det till Babel, c/o, Petter Bengtsson, Karl XI gatan 11A, 222 20 Lund, Sverige. GLÖM INTE ATT ANGE DIN EGEN POSTADRESS! Man kan även prenumerera (se nedan för mer info!).

Premiärnumrets innehåll i korthet: nya dikter av Arne Johnsson, Pär Hansson, Isabell Dahlberg och Amelie Ambolt samt ny novellprosa av danskarna Daniel Dencik och Jan Sonnergaard.
Dessutom: allt om senaste Poetry Slam-finalen i Köpenhamn, intervjuer med Bob Hansson och Pär Hansson, essä om Herman Bangs sekelskifte, artikel om Kafkas matvanor och recensioner.
Bonus: varje exemplar av tidskriften är försedd med en doftgran, modell Wunderbaum.

Redaktörer är Andreas Brunner och Petter Bengtsson, litteraturrecensenter och kulturjournalister i bland annat Skånska Dagbladet och Kvällsposten.

Prenumerera (fyra nummer) gör man genom att sätta in 140 kr på postgiro 43 33 945 - 6 (till Petter Bengtsson, Babel). Märk inbetalningen ”prenumeration Babel” och glöm inte att ange egen postadress!

Petter Bengtsson
Babel

Publicerad: 2001-01-12

Köp Babel (Nedlagd)
Läs mer om Babel (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Babel (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer