Hur dåligt mår vi egentligen? #6 2020

Läs om #6 2020 på Respons hemsida.

Både sociologen Roland Paulsen och psykiatern Christian Rück ger i sina nya böcker en välunderbyggd samtidsdiagnos. Vi tycks må allt sämre och hälso- och sjukvården tycks oförmögen att lösa våra problem. Kanske gör diagnostiserandet av vår ångest och nedstämdhet bara saker och ting värre. Tänk om vi behöver lära oss att i högre grad acceptera lidande som en ofrånkomlig del av livet?

Kan den tekniska utvecklingen, som utvecklat en rad möjligheter att förstärka våra jag, råda bot på dessa problem? Sara Öhrvall ger i Ditt framtida jag en bra sammanfattning av vad som händer på denna tekniska front, men hennes optimism påminner om de förhoppningar som internet gav upphov till i sin barndom. Det man glömde var att människans natur förblir sig lik trots all teknikutveckling.

Vem vet, förstärker vi jaget artificiellt kanske vi också förstärker förmågan att oroa oss?

Tema: Hur dåligt mår vi egentligen?

Tekniken utvecklas men människan förblir sig lik Patrik Lindenfors

När vi får det bättre blir vi missbrukare av dagdrömmar Fredrik Svenaeus


Artiklar

Storstaden förvaltar den kosmopolitiska traditionen bäst Martin Gelin

Vi vantrivs i staden – De brustna sammanhangens landskap Håkan Forsell

Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck? Göran Larsson & Simon Sorgenfrei

Sörj, och organisera er! Hanna Bornäs

Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck? Göran Larsson & Simon Sorgenfrei

Livet ses som en åkomma som kräver behandling Kay Glans

”Ni måste inte ha samma värderingar som era föräldrar!” Påhl Ruin


Recensioner

Historia

Pedagogisk pionjär och reformatör Lisa Öberg
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson

Rättvis men rörig bild av kriget Magnus Linnarsson
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh

Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism Ulf Zander
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist

En bitvis rent obehaglig bok Klas-Göran Karlsson
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)

Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa Jonas Otterbeck
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund


Konstarterna & medier

När forskare skriver som poeter är det inte längre vetenskap Daniel Sävborg
Paradoxografi – Strindbergs sena verk Ulf Olsson

När forskare skriver som poeter är det inte längre vetenskap Daniel Sävborg
Köra och vända – Efterlämnade papper. I urval av Magnus Florin & Ulf Olsson August Strindberg

Vi längtar till havet men strandskräcken sitter djupt Gustaf Johansson
Döden på stranden Per Högselius

Skrivande med skammen som drivkraft Lena Kåreland
Günter Grass – Författare och provokatör Sture Packalén


Filosofi & psykologi

Vilken är relationen mellan postmodernismen och identitetspolitiken? Fredrik Agell
När postmodernismen kom till Sverige Johan Lundberg

Vilken är relationen mellan postmodernismen och identitetspolitiken? Claudia Lindén
När postmodernismen kom till Sverige Johan Lundberg

Vad krävs för att en essä om litteratur i sig ska vara litteratur? Helena Granström
Längta hem, längta bort – En essä om litteratur på flykt Kristoffer Leandoer

Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk Inga Sanner
Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five Petri Kajonius & Anna Dåderman


Politik & samhälle

Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund Felipe Estrada
Gangstervåld – Den nya brottsligheten Fredrik Kärrholm

Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund Felipe Estrada
Familjen Johanna Bäckström Lerneby

Välkommen granskning av forskningens villkor Björn Hammarfelt
Kris i forskningsfrågan. Eller: Vad fan får vi för pengarna? Hanne Kjöller

Granskning av digitala krigshärdar Mats Hyvönen
Det här är inte propaganda – Kriget om sanningen Peter Pomerantsev

Intellektuellas roll i försöken att undergräva demokratin Kim Salomon
Demokratins skymning Anne Applebaum

Underskattar farlighet och spridning Johan Frostegård
Falsklarm om corona? Coronaviruspandemin 2020 – Fakta och analyser Sucharit Bhakdi & Karina Reiss

Publicerad: 2021-01-30

Köp Respons
Läs mer om Respons i katalogen
Fler artiklar knutna till Respons
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDIA & SPRÅK


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer