Vetenskapsrådet och kulturen

Vetenskapsrådet driver tolv webbplatser och en av dom är forskning.se där resultat från offentligt finansierade forskningen presenteras för det allmänna. De arbetare utifrån fem ämnesområden; Samhälle & Kultur, Hälsa & Medicin, Natur & Teknik, Miljö, Utbildning & Skola. Artiklarna kan sedan filtreras utifrån Nyheter, Redaktionellt eller Teman. Ämnet Miljö är inte ackompanjerat med något ytterligare, utan kort och gott, miljö. Och mer kanske inte behövs, det stora flertalet av oss lär i tidig ålder förstå att det handlar om klimat, föroreningar, smuts, kontamination, nedsmutsning, nedskräpning, avfall, utsläpp, miljöförstöring m.m. Ämnet har över tid i stigande grad gripit in i våra liv och associerar som synes till en hel del.

Nu finns en för mig gnagande irritation (ligger dock inte sömnlös) och det gäller begreppet "kultur". Varför kopplar man samman det till "samhälle" och inte till andra kategorierna? All forskning och vetenskap ryms väl i kulturbegreppet, det kapslar väl in rubbet? Vad är kultur? Eller helt enkel struntar i begreppet för att se till att det inte imploderar?
En artikel som berör flera ämnesområden visas med flera av de grafiska symbolerna. Det är ju bra. De grafiska symbolerna visas i vinjettbilden.
Jag tycker att kultur-, odlingsbegreppet borde vara ett kitt som håller samman entiteter och inte figurerar som en slags förgyllning. På det här sättet drar begreppet isär forskning & bildning på ett övergripande plan.

Emellanåt framhålls vikten med det tvärvetenskapliga. Handlar inte om att man surnat till på varandra, snarare att man kanske kan genomlysa varandras förstånd. En gång i tiden var utbildningskonceptet samlat under trivium (grammatik, dialektik & retorik) och quadrivium (aritmetik, geometri, musik & astronomi) eller som det också kan kallas De fria konsterna och det är ju lite på tvären sett i förhållande till dagens utbildningssystem och indelningar. Det är ju lite bra det där med att musik kopplas till det matematiska.

I libris.kb.se presenteras webbplatsen forskning.se:
Nationell webbplats för forskningsinformation om samhällsvetenskap, kultur, medicin, hälsa, miljö, naturvetenskap och teknik. Här finns basfakta om det svenska forskningssystemet samt en sökbar databas över FoU-aktörer. Dessutom forskningsnyheter, artiklar, teman och länkar. Det omfattande faktamaterialet presenteras med filmer, animerat och illustrationer.

Förkortningen FoU står för Forskning och Utveckling, det vill säga verksamheter med syfte att skapa kunskap.
I presentationen Om forskning går det att läsa om idén bakom och hur det funkar. Många är inblandade!


Som tidskrift och skribent finns många ingångar & kontakter att surfa vidare på som forskning.se, deras tidskrift Curie, expertsvar.se.

Kultur handlar om ett förhållande till naturen. Finns inte det med kappas roten. I dag avläser vi inte bara det som en aktivitet enkom rörande mänskan. Däggdjur åtminstone, ses ofta med människans underförstådda glädje syssla med adaption och dessutom vara en del i evolutionen á la Darwin. Vi tilldelar djur gärna lingvistiska aktiviteter i deras social samspel både artspecifikt och gentemot andra. Det är, om jag inte filtrera mina historiska hågkomster fel, en attityd som förändrats över åren från att i stort sett se djur och för den delen även människan (åtminstone vissa!) som instinktsapparater till något mer ekologiskt sammanhangsorienterat.

Vårt Kulturdepartement med en Kultur- och demokratiminister i spetsen hanterar områden Civila samhället, Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur & Medier. Så som begreppet kultur förklaras, slår det lite knut på sig själv. Det är många myndigheter, stiftelser, museer etc som de har ett yttre ansvar för. Inte lätt att ringa in vad kultur är. Under en kort period 2005-2007 var Utbildnings- och kulturdepartementen sammanslagna. kulturdepartementet skapades 1991. Frågor rörande kultur var då sedan 1968 inbakade under Utbildningsdepartementet. Och dessförinnan sedan 1840 betecknades departementet Ecklesiastikdepartementet (av latinets ecclesia, "kyrka") som då behandlade kyrkliga och prästerliga frågor, kultur, allmän uppfostran, arkiv, bibliotek, akademier, museer, utbildning och forskning.

Men vad är kultur? I de engelska wikin står det:
The modern term "culture" is based on a term used by the Ancient Roman orator Cicero in his Tusculanae Disputationes, where he wrote of a cultivation of the soul or "cultura animi," using an agricultural metaphor for the development of a philosophical soul, understood teleologically as the highest possible ideal for human development. Samuel Pufendorf took over this metaphor in a modern context, meaning something similar, but no longer assuming that philosophy was man's natural perfection. His use, and that of many writers after him, "refers to all the ways in which human beings overcome their original barbarism, and through artifice, become fully human."

Om det är Ciceros metafor som iscensätter begreppets karriär har jag ingen aning om men antas kan att det här med att kultivera ligger djupt förankrat i det att vara människa och påkommen kommodité. Det har pågått i årtusenden innan Cicero. De första människorna som började ana sambandet frö visavi planta, bör fått en vidunderlig frågeställare. Hur kan ett ynka frö förvandlas till en växt? Ett frö kan bli tjugo nya. Göra en kanelbulle på godsakerna eller inmundiga tjugo lite senare? I båda fallen kan det vara frågan om ett offer. Att det sedan kanske utvecklas till både mänskooffer och fan vet allt det är signifikant, när vi måste investera och gå vidare.

Att begreppet kultur förändrats och kommer förändras står bortom all tvivel men om det kan ha att göra med ett offerförnuft i sammanhanget kan vara svårt att verifiera. Romarriket om än så rationellt och strukturerat i dess byggande av vägar, akvedukter, rätt, mycket annat, men också flitigt förekommande offrande åt allt och alla.


Publicerad: 2018-08-25
Annons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer