Litteraturtidskrifter

På tidskrift.nu finns gott om litteraturtidskrifter till allra största delen från Sverige med några undantag från Finland men då på svenska. Visst, sedan finns Liekki som har sin hemortsrätt i Sverige men är på pur finska. En annan som också sticker ut språkligt är Swedish Book Review men hemmahörande i England. Och nog vill jag säga att alla har sina egna ingångar till ämnet. Ibland handlar de om litteraturen och i andra fall är de litteratur och inte sällan blandat. Essän där den så förekommer är skönlitterär och kan gotta sig åt att kunna traska in i och för den delen ut ur andra verk.
Nedan så är det länkat till respektive tidskrifts hemsida och i vissa fall är det knappt med information etc. I till exempel fallet Karavan vill jag också hänvisa till tidskrift.nu/Karavan där utgivningen är dokumenterad. Karavan som så sätter nog fokus det fysiska objektet och då har man kanske inte resurser för hemsidan. Det är ett objekt med verkshöjd som i allra högsta grad OEI som då levererar sparsmakat när det gäller hemsida. Då är det nästan bättre att följa objektet på typ OEI. De är dock excellenta när det gäller nyhetsbrev. Lite knepigt att stoppa in OEI som litteraturtidskrift, ord och etc ljud etc är bild och bild är ord. Ett synestetiskt konglomerat?
Ett annat sådant här tveksamt fall, litteraturtidskrift eller inte faller Subalterns formulering om det de säger sig vara "Därmed inleddes en ny serie under rubriken tidskrift för politik och metafysik. Varför politik och metafysik? För att det i båda fallen rör sig om vetenskaper om det möjliga...". Programförklaringen avrundas med "I fokus för tidskriften står med andra ord inte en viss disciplin av teoretisk eller konstnärlig karaktär, utan en mångfacetterad analys av det samtida samhällets ekonomiska, antropologiska och kulturella grundvalar". Ok, kan bli hur intressant som helst att följa. Utmaning som heter duga är politik och metafysik som vetenskap om det möjliga! Tja, varför inte men kanske borde de slussa över till någon annan kategori. Men va bryr sig fåglar om fågelskådare.
Nu ska jag inte upprätthålla mig till varje identitet men den mest sparsmakat renläriga utifrån att vara litteratur är nog Panopticon och dessutom med tilltaget att vara allseende.

Nu ska man inte få för sig att listan är komplett, flera litteraturtidskrifter kan säkerligen läggas till, men här en samling att undersöka:
10TAL
AIOLOS
AURORA
BARNBOKEN
BILD&BUBBLA
BLÅELD
BOKBODEN (Saknar hemsida, hänvisas till katalogen tidskrift.nu)
BOKHORA
DAGENS BOK
BREVNOVELLER
DAST MAGAZINE
DEN BLINDE ARGUS (eg. en blogg men en gång i tiden var det en tidskrift)
DIXIKON
ENHÖRNINGEN
ETT LYSANDE NAMN
FÖRFATTAREN
HORISONT
KARAVAN
KLASS
KRITIKER
LIEKKI
LYRIKVÄNNEN
LITTERATURMAGAZINET
MED ANDRA ORD
OEI
ORDKONST
PANOPTICON
PARNASS
PONTON
POPULÄR POESI
PRESENS.
PÅ ÖSTERLEN
SF-FORUM
SHAKESPEAR
SKRIVA
SPRÅKA
SUBALTERN
SWEDISH BOOK REVIEW
TIDSKRIFT FÖR LITTERATURVETENSKAP
TIDSKRIFTEN STADEN
VERITAS
VI LÄSER
ÖRNEN OCH KRÅKAN

Vinjettbild Fata Morgana Bo Pettersson

Publicerad: 2018-08-13
Annons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer