Artiklar från OEI

Photography on Edge #102-103 2024
2024-05-13 The published history of photography has long been motivated by a number of key principles: innovation and originality, authorship and nationality, chronology and medium specificity, technical excellence and aesthetic achievement. The folios [in OEI #102-103] offer an alternative way to regard this history. They comprise a series of repetitious fragments drawn more or less arbitrarily from across various photographic practices and genres. In every case, these folios present a photography on edge: tense, nervous, unsure of itself—at least when compared to the self-certainty we encounter in most histories of this medium. • A photography on edge is a photography that escapes the usual definitions. […] One thing is for sure: if they are to be included in future histories of photography, then we will need to set aside our prejudices and presumptions and learn to say what we see, and not just see what we already know how to say.” • Geoffrey Batchen in OEI #102-103: Photography on Edge»

Gunnar D Hansson #100-101
2023-04-22 I sin bok Fältarbeten (2016 [2013]) argumenterar Lytle Shaw för att vändningen mot plats och senare site gjorde det möjligt för nordamerikanska poeter under 50-, 60- och 7O-talen inte bara att dyka ner i en illuminerad värld av fördjupad lokal specificitet; en fältarbetets poetik gav dem också förutsättningar att tänka sina relationer till angränsande discipliner — framförallt historiografi, etnografi och arkeologi — på nya sätt, och att kritisera och omkoda dessa fält på mer lyskraftiga och djupgående vis än vad som var möjligt genom att endast jaga kontextlösa detaljer. Det traditionella platsbegreppet är problematiskt i den utsträckning som det tenderar att förutsätta en föregående enhet eller identitet. Men, insisterar Shaw, hur föråldrat platsens paradigm än må vara, har dess löfte om konkretion, grundande och kontakt möjligjort fantastiska effekter — bara inte exakt de avsedda eller hävdade. Och när poeter blir experimentella historiografer, platsetnografer och arkeologer, då adresserar de också med nödvändighet "auktoriteten hos de disciplinära fält som traditionellt har använts för att rama in, kontextualisera och historisera dessa faktiska rum". När de korsar och omgestaltar discipliner medan de färdas genom faktiska rum, då intresserar sig dessa poetologiska fältarbeten ofta även för "hur motsträviga tidsliga avlagringar kan ge upphov till begreppsliga 'sidoeffekter', hur tidens operationer på tingens nivå skapar tvetydiga kodningar som går officiella historiker obemärkt förbi". Vad Shaw beskriver i sitt arbete kring platsspecifikt tänkande är mothistoriografiska korrektiv till en normativ historicism. Inte minst handlar det alltså om att uppmärksamma platsen inte endast på en empirisk, synkron, spatial eller tematisk nivå, utan även på en diskursiv eller disciplinär, diakron och textuell skala, där de rumsliga lokaliseringarnas överlagrade eller sedimenterade inramningar eller medievingar genom historia, lokalhistoria, geologi, arkeologi, litteratur och så vidare kan studeras. Någonting av en 'sedimental resa', kort sagt, där poesi och konst ges möjlighet till en mer förutsättningslös, komplex och mindre förutsägbar dialog med andra discipliner. Vi har citerat Shaws arbeten kring en "platsspecifik vändning" i flera sammanhang under det senaste årtiondet, men det känns ändå relevant att göra det också här, i förordet till detta 'jubileumsnummer' av OEI, OEI #100-101: "GDH / fortsätta med andra medel", som även är ett specialnummer om, med och utifrån poeten, essäisten, forskaren, översättaren med mera Gunnar D Hansson, som på insisterande och produktiva sätt under de senaste decennierna har förmått transformera och omkoda just begrepp som plats och lokalitet (från inledningen #100-101)»

Det tekniska apoteket #96–97
2022-12-30 Det tekniska apoteket (Bernard Stiegler, andens politik och minnets estetik) är ett 208-sidigt specialnummer om den franske filosofen Bernard Stiegler, gästredigerat av Axel Andersson och Tania Espinoza Medverkande i numret: Anne Alombert, Ars Industrialis, Axel Andersson, Sara Baranzoni, Augustín Berti, J.G. Cochran, Patrick Crogan, Tania Espinoza, Pyotr Kropotkin, Michał Krzykawski, Stéphane Mallarmé, Daniel Ross, Darío Sandrone, Bernard Stiegler, Andrea Torrano, Lisa Torell, Paul Valéry, Paolo Vignola, Paul Willemarck, Alexander Wilson, Elin Wägner, UKON, collectif ZAZA. Texter på svenska och texter på engelska.»

Release OEI #94–95: Geografier
2022-03-31 Var: Index, Torsdag 7 April 7, kl 18.00 Medverkande: Gunnar Olsson, Johan Redin, Christina Kullberg, Erik Bryngelsson, Anna Enström, Johanna Adolfsson, Pontus Pettersson, Minus Miele, Jonathan Brott, Eva Arnqvist, Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson »

Geografier #94–95
2022-03-30 OEI #94-95 devotes 464 pages to ”geographies” and includes works on and by Gunnar Olsson, Élisée Reclus, Pjotr Kropotkin, Doreen Massey, David Harvey, Christina Kullberg, Minna Henriksson, Erik Bryngelsson, Bureau d’Études, Raymond Williams, Carla Zaccagnini & Santiago Costantino, Trevor Paglen, Peder Alexis Olsson, Hérodote, Antipode, Eva Arnqvist, Aeron Bergman & Alejandra Salinas, Lytle Shaw, Jasna Jaksić, Bogdanka Poznanović, Radmila Iva Janković, Ivan Koarić, Jonas (J) Magnusson, Nicolas Pesquès, Johannes Fridholm, Strabon, Johan Redin, Ptolemaios, Gustav Sjöberg, Edmund Husserl, Michael Marder, Georges Bataille, Katja Aglert, Filip Lindberg, Raketa, Minus Miele, Augustin Berque, Christian Abrahamsson, Alexander von Humboldt, Franz Boas, Runo Lagomarsino, Alfred Wegener, Jonathan Brott, Louis Marin, Edwin Abbott Abbott, Anna Enström, Immanuel Kant, Axel Andersson, Mary Hunter Austin, Johanna Adolfsson, Mattias Legnér, FRAUD (Audrey Samson & Francisco Gallardo), Emmeli Person, Bronwyn Bailey-Charteris, Pontus Pettersson, Mattias Jacobsson, Michel Chaillou, Cecilia Grönberg, Pehr Tham, Lasse Krog Møller, Kristoffer Ørum, Erika Arzt & Juan Linares, Martin Grennberger, Bo Anders Persson, Buckminster Fuller, Glenn Gould, Indigenous Peoples Atlas Of Canada »

Lettrist Corpus: The Complete Magazines #92–93
2021-11-03 This special issue, guest edited by writer, curator and sound artist Frédéric Acquaviva, is the very first comprehensive publication on Lettrist magazines. It describes, shows and contextualizes all issues of all 119 magazines created between 1946 and 2016 in, or in connection to, Lettrism - this vibrant and dynamic French avantgarde movement whose publishing adventures and efforts have, until OEI #92-93, been far too little known.»

Moving mountains & mounting transitions
2021-04-05 Med anledning av utställningen Redaktionellt tänkande på galleriet Index ordnar OEI ett två dagars evenemang där konstnärer, redaktörer, publisister, författare, lärda bjuds in att reflektera över redaktionellt tänk i relation till deras olika utföranden.»

Sickle of Syntax & Hammer of Tautology # 90-91
2021-03-10 “’Political’ determinants predominate in the narrative of Yugoslavian concrete poetry, which we present in this issue of OEI. These politics are justified, I would argue, because the inclusion of uneven dynamics enables us to look at the underground, dirty, and distorting aspects of socialist artistic modernism. The reason why some artists and theoreticians are overrepresented compared to others has to do with their politics, which is more aligned with uneven and unpredictable experimental formations than with idealized and purified forms. By giving emphasis to formations rather than forms, and processes instead of structures, my aim here has been to provide a picture of a more vibrant Yugoslavia. The artists and poets of this uneven Yugoslavia were unruly, confrontational, and brave. They were, as Davidson argued, referring to Krishan Kumar, the avant-gardists who thought that ’modern society was not modern enough’.”»

Serier #88-89
2020-06-11 OEI #88-89 2020: Serier undersöker den tecknade serien med särskilt fokus på seriemediets materiella aspekter och seriens deltagarestetik. Den tecknade serien förutsätter en deltagande läsare. Detta är dels mycket konkret. Den tecknade serien, serieboken, kommunicerar explicit med ett antal olika komponenter som uppträder i en specifik relation såväl inbördes som till läsaren. Bild, text, formgivning, sekvensering, och så vidare, aktualiseras och upprättas i en rumslig konstellation genom att läsaren kopplas till mediet. Läsaren är med andra ord högst delaktig i att sätta samman seriens meningsskapande materiella förutsättningar.»

OEI release #86-87 och om publicering och utvidgade böcker
2020-03-03 OEI bringing together contributions from circa 130 publishing structures, publishing communities, magazines, small press endeavors, artists, poets, writers, editors, theoreticians, curators, scholars, and art bookstores, OEI # 86-87 reflects upon the challenges, pressures and possibilities of publishing and creating publics in different contexts and places in a time of far-reaching - economical, medial, political, social, technological - transformations. The potential and the versatility of publishing open it to a diversity of practices and approaches in the arts, but as an eminently social form of art, a collective or micro-collective work with shared responsibilities, it is also a never-ending process of “crafting a variegated approach to how you create, publish, distribute, and build a social ecosystem around your efforts”, of trying to “build up and strengthen the community around these printed forms” (Temporary Services). »

Våtmarker & experiment #84-85
2019-12-28 OEI #84-85: Våtmarker & experiment (592 sidor)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  OEI

Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer