Artiklar från OEI

Våtmarker & experiment
2019-06-13 Tisdagen den 18 juni, kl 18-22 är det en release för OEI #84-85 i huvudstaden!?, men hur som helst med dessa aspekter kan alla hälsas välkomna till presentationer, uppläsningar, reflexioner, interventioner, screenings, bog water & mud cake angående OEIs senast producerade #.»

Vårens händelser och utgivning av OEI och OEI editör
2019-04-07 OEI startar vårens späckade program i Los Angeles och sedan till Berlin för att sedan i maj-juni vara lite mer på hemmaplan i Sverige med en release av OEI #84-85, galleriet Index, Stockholm. Arrangemangen är som följer»

Art in the Age of Kleptomania #82-83
2018-12-03 OEI #82-83: Art in the Age of Kleptomania contains essays, artworks, and archival materials by twenty one artists, theorists, writers, and artist run spaces (mostly from the Americas). The subject of the issue is art and neoliberalism, and it encompasses essays, images and other works by Dorothée Dupuis, Max Jorge Hindered Cruz, Luciano Concheiro, Yvonne Osei, Diego Bruno, John Riepenhoff, Suhail Malik, Good Weather, The Luminary, Bikini Wax, Beta-Local and more.»

OEI #80–81
2018-10-05 ”The zero alternative: Ernesto de Sousa and some other aesthetic operators in Portuguese art and poetry from the 1960s onwards” Presentation of special issue of OEI magazine. »

Picknick, screening och presentation
2018-06-17 Picknick, screening och presentation av det nya numret av OEI (#80-81, 640 sidor) - om och med Ernesto de Sousa, Alberto Carneiro, Túlia Saldanha, Ana Vieira, Ana Hatherly, E. M. de Melo e Castro, Álvaro Lapa och andra ”estetiska operatörer” inom experimentell portugisisk konst och poesi från 1960-talet och framåt. Kodord: estetiska operatörer, fest, revolution, kropp, experiment, kollektivitet, gemyt, mixed-media, assemblage, environments, skapande av situationer, diskussioner, konst som kritik, polemiska tendenser, poelitik, poepraktik, PO.EX. Program: Presentationer av Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg. Screening av fem experimentella filmer av Ernesto de Sousa. Grönt vin, vit ost, svart bröd. »

redigera/publicera/distribuera!
Montage 2018-02-09 OEIs #79 tar sin start i offentligheten den 16 februari på Moderna Museet. Temat är redigera/publicera/distribuera! och Daniel Birnbaum, överintendent på Moderna Museet kommer introducerar numret. Redaktörerna Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg kommer sedan presenterar arbetet med detta "rumsliga specialnummer". Det rumsliga kan tänkas peka på att det samtidigt som det är en trycksak iscensätter en utställning? Hur som helst så kan det nog inte vara alltför vanligt att ett trycksaksengagemang utgör en utställning på Moderna. Kanske unikt just där i sammanhanget, även om OEIs credo ofta agerar iscensättande. Som objekt borde det ha en betydande verkshöjd! »

Infrastruktur #77-78
Omslag 2017-12-31 Förord Dante Alighieri: Purgatorio IV Conrad Gesner: om beundran av berg Albrecht von Haller: ur Die Alpen Pierre Dalloz: Zenit Gideonsson/Londré: Dödszonen (från dike till topp) CO-OP i samarbete med Skaraborgs museum: Summits of flattened earth Johan Redin: Berg. Anteckningar kring uppstigningskomplexet John Wilkins: ur That there are high Mountains, deep vallies, and spacious plaines in the body of the Moon Georg Himmel: Till alpernas estetik John Ruskin: Om bergens skulptur. Först de perifera kedjorna Lesley Higgins: (Gerard Manley Hopkins i Alperna) Gerard Manley Hopkins: ur 1868 års dagbok Oswald Egger: ur Val di Non Peter H Hansen: Naturens tempel Eduard Imhof: (Reliefkartor och modeller) Axel Andersson: Den europeiska bergsklättringens tekniska historia Gilbert Simondon: (Berg so nyckelpunkter) Walter Benjamin: Nedför berget Simón Bolivar: Mitt delirium på Chimborazo Anoinin Artaud: Från en resa i Tarahumaralandet Georges Did-Huberman: ur Den som uppfann verbet ”fotografera” Lotta Lotass: Friedrich Nietzsche porträtterad av Edvard Munch Rodolphe Töpffer: ur Voyages en zigzag Èlisée Reclus: ur Histoire d´une montagne Henry David Thoreau: ur The Maine Woods Nan Shepherd: Platån Michelangelo Antonioni: ur Le Montagne incantate Cecilia Grönberg: Picnic at Hanging Rock Peter Jackson: Utkast till en bergtagningens antropologi Bengt af Klintberg: (Piece for MOB SHOP) Bengt af Klintberg: Ryttarna i Ålleberg Astrid Cleve ( Lilly Paijkull: Genom Lule Lappmark Johan Turi: FJällens folk James C Scott: De väldiga bergens kungarike, eller ”Zomia”... Tricia Shapiro: Överflygning Lucy Lippard: ur Undermining Agnes Denes: Tree Mountain, A Living Time Capsule Ingela Johansson: Kynnefjäll, ett monument över miljörörelsen»

Naturbegreppet (Ekoei) #75-76
2017-09-11 enrik Håkansson: Aug 11 2012 The Symptom of the Universe Studies Johan Redin: Det naturligt onaturliga Oswald Egger: ur Diskrete Stetigkeit Alfred North Whitehead: Natur och tänkande Maurice Merleau- Ponty: Inledning till Le Cooncept de Nature (1956-1957) Edward Clydesdale Thomson: Dead-Standing, Bark-peeled. clear-cut. wind throw, lumber, pulp Katarina Grip Höök: Dark Matters T.J. Demos: ur Decolonizing nature, on temporary art, and the politics of ecology Timothy Morton: För en teori om ekokritik Jane Bennett: Natura Naturans Jane Bennett: Politiska ekologier Karen Bara: Agensrealism: Hur material-diskursiva praktiker har betydelse Emma Kihl: #Natur Ida Bencke: Parapoetics Iain Hamilton Grant: Natur efter naturen, eller naturfilosofisk futurism Orbits Around A (Nomadic) Archive Irene Bacchi: Human Nature Katja Larsson: Mudlark Marco giovenale: 3,9 - 20 - 600 Stina Persson: Om naturen leder mig till rymden- då har jag kommit rätt CO-OP: Recycle Recycle Jason W Morre: Från objekt till Oikeios, miljöskapande i den kapitalistiska världsekologin Dipesh Chakrabarty: Historiens klimat: Fyra teser Helen Mayer Harrisin och Newton Harrison: Ett manifest för det tjugonde århundrandet Félix Guattari: ur Les trois écologies Michel Serres: ur Le contrat naturel Eduardo Viveiros de Castor: Natur: Världen som affekt och perspektiv Adrian Balseca: The Skin of Labour Gilles A Tiberghien: Från Den nya realismen till den fullständiga naturalismen Pierre Restany: Rio Negro-manifestet Èlisée Reclus: Om natursynen i moderna samhällen Steven Vogel: Varför ”naturen” inte hör hemma inom miljlfilosofin Malte Persson: Naturlyrik (försök till) Johanna Gistafsson Fürst: Den första stenen Tim ingold: Leta efter linjer i naturen Waltraud Seidlhofer: Ett landskaps geometri Rune Hagberg: Diabilder till föredrag Information in nature (An interview with Abraham Palatnik) Herman de Vries: Texter Annie Mæglin- Delcroix: ur Le pas et la page. Approches de la nature dans le livre d´artiste Jonas (J) Magnusson: Om Paul-Armand Gette Paul-Armand Gette: ur Textes Très peu choisis Paul-Armand Gette: ur De quelques lisières Gunnar D Hansson: ur Tapeshavet Urban Hiärne: Två naturdikter från 1660-talet Fredrik Nyberg_ ”Allt i Lövängen är skapat med konst”: Anteckningar om Mårten Sjöbecks markhistoriska arbeten Anton Sörlin: Sveriges natur. Text till svenska turistföreningens skioptikonbilder (1929) Åsa Jungnelius: Landskapsmåleri i skala 1:1 Axel Andersson: Naturens tekniska beskaffenhet Pierre Hadot: Herakleitos aforism: ” Det som föds tenderar att försvinna” Marco Giovenale; deRebus (Fragment) Lucretius: De rerum natura v 200-234 Gustav Sjöberg: utkast till en averroistisk poetik David Macauley: ur Elemental philosophy: Earth, air, fire and water as environmental ideas David Macauley: Is och snö Sigridus Aronus Forsius: ur Physica (1611) Helena Eriksson: ”Flicka” Gunnar Berge: Økotaktikk Caroline Mårtensson: Fem arbeten om naturen Permakultur i Skärskäll Bill Mollison: ur Permaculture two. Practical design for town and country in permanent agriculture (1979) Friedrich Engels: Arbetets andel i apans förvandling till människa (1876) Leif Elggren: Matsmältningsmystik Johan Wilhelm Ritter: Fysik som konst Michael Palmer: 2 dikter Morten Chemnitz: ur Bindingerne Helmuth Plessner: ur Das Stufen des organischen under der mensch (1928) Jakob von Uexküll: ur Bedeutungsleere Jens Settergren: Tropica dissolvuntur Katja Aglert: Sniglarna Johannes Helden & Håkan Jonson: Encyclopedia Emelie Clark: from Meditations on hunting m fl texter»

Trippelrelease OEI #75-76
2017-04-20 OEI inleder några intensiva dagar i sammarbete med Länskulturen, Designcentrum, Jämtland och diskuterar där relationer mellan plats, konst, publicering och poesi. Utgångspunkt är ett antal nummer av OEI. Några dagar senare kommer en trippelrelease, start den 27 april på galleri Index och sedan ut till naturen Tyresta nationalpark och sedan ett Valborghäng på Korpberget Vårby, ett biotopskyddsområde. Nu uppmanar jag minst tusen Stockholmare att ta sig ut till vårskrudarana. »

OEIs vårturné
2017-04-05 OEI startar sin turné i Danmark, Aarhus för att seedan bege sig till Jämtland, Östersunds Designcentrum. Och 27-30 april genomför man en trippelrelease på skilda områden i Stockholm, galleriet INDEX och mer spektakulärt i Tyresta nationalpark och Korpberget i Vårby. »

Grön våglängd, trädgårdar, parker, växter
Omslag OEI 2017-01-13 ”Trädgården utgör på en gång världens allra minsta beståndsdel och världen i sin helhet. Trädgården har sedan antikens början varit ett slags lycklig och universaliserande heterotopi” (Michel Foucault). ”Det är [1700-talsträdgården] Désert de Retz ’levande minne’, det vill säga det sätt på vilket var och en förser lagret med nytt bränsle, som utgör dess suggestionskraft. Det borde vara på samma sätt med andra historiska trädgårdar. Ursprungligen var de trädgårdar för kunskap och nöje, där samhällenas begär manifesterades lika mycket som kungarnas makt; idag borde de vara lika oroande för oss och utöva samma förförelsekraft som en meteorit som fallit ner från himlen” (Gilles A. Tiberghien). ”Förslaget om den vegetala hypotesens fruktbarhet består inte så mycket i att visa att växter kan vara motiv för inspiration till konstverk som i att vittna om att de är frön som gör det möjligt att uppfatta krafter vilka tidigare inte kunnat förnimmas. Krafter för att känna, krafter för att tänka, krafter för att sätta samman nya världar, eller snarare andra sätt att skapa världar” (Thierry Marin).»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  OEI

Annons:

Senaste nummer:

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

2019-10-14
Mimers brunn 4 2019

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Accent 5 2019

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-21
Kuba 2 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

Äldre resuméer