Den vetenskapliga socialismen, marxismen

Med anledning av att Stefan Kangas, redaktör tidskrften Revolution frågade om inte den kunde vara med på tidskrift.nu togs tillfället i akt att ställa några frågor om Marx och marxismen.
Föreningen som ger ut tidskriften är en svensk sektion av Internationella Marxistiska Tendensen (IMT), en "internationell revolutionär socialistisk organisation" enligt hemsidan. Där det vidare står "att den vetenskapliga socialismen, marxismen" ger dem de verktyg de behöver. Två frågor av intresse är om Marx uppmanat till revolt eller inte och om det finns några hyfsat bra socialistiska stater.


"Har Marx någon gång uppmanat till revolt, ser han inte revolutionen som en konsekvens utifrån viss befintlig samhällsstruktur?"

Det är ett samspel mellan den samhälleliga verkligheten och den subjektiva viljan och kampen för att förändra den.

Marx förklarade hur revolutioner äger rum när ett samhälle hamnar i kris, och är på det sättet en konsekvens av en viss samhällsstruktur. Han menade att kapitalismen inte bara skapat förutsättningarna för ett rättvisare och högre slags samhälle (socialism) genom utvecklingen av teknologi och produktiv kapacitet, utan också genom framväxten av en arbetarklass.

Marx och Engels utvecklade en vetenskaplig socialism ("marxismen") som skiljde sig från tidigare utopiska socialister genom att de baserade sig på en analys av samhället först och främst, och inte bara framspekulerade modeller för hur ett bättre samhället skulle kunna se ut.

Eftersom socialismen måste vara demokratisk och bygga på arbetarnas deltagande, kan den bara skapas av arbetarklassen självt: "Arbetarklassens befrielse är dess eget verk." Han insåg dock att det inte var självklart att arbetare var medvetna om denna "historiska uppgift" (som han kallade det). Revolutioner skulle kunna vända arbetare mot systemet, men det behövdes ett positivt program, baserat på en vetenskaplig förståelse av samhället.

Därför fanns det också ett behov för att organisera ett parti, och det ägnade sig Marx och Engels åt i hela sina liv. Först var de medlemmar i Kommunisternas förbund, och var senare drivande i Internationella Arbetarassociationen (den s.k. första internationalen), spelade en viktig roll i bildandet av den tyska socialdemokratin. Efter Marx död var Engels med om att bilda den Andra internationalen 1889. Partier behövdes för dem, men de kunde inte göra revolution eller bygga socialism utan en kapitalistisk kris som pressade arbetare till dessa slutsatser."Skulle det gå att gradera stater utifrån hur pass "socialistiska" de är?"

Hittills har vi inte sett några socialistiska stater i någon mening som Marx hade avsett. Den ryska revolutionen 1917 bildade det mest demokratiska samhället i historien under de första åren. När revolutionen led nederlag i ekonomiskt utvecklade länder som Tyskland och därefter i Ungern, Kina, Italien och Spanien, blev Ryssland isolerat i extrem fattigdom. En grogrund fanns för en byråkrati, och Sovjetunionen urartade till en stalinistisk diktatur - en fruktansvärd karikatyr på socialism.

Sovjetunionen hade en nationaliserad planerad ekonomi (alltså utan kapitalister), men arbetarna hade blivit av med den politiska makten. En byråkratisk elit styrde över deras huvuden, och en andra revolution för att upprätta arbetardemokrati var nödvändig. (Försök gjordes i Ungern 1956 eller Tjeckoslovakien 1968). Sovjetunionen var enligt marxister inte socialism, utan en "deformerad arbetarstat".

De stater vi ser idag som kallar sig eller ses som socialistiska är liknande deformerade arbetarstater. Nordkorea är ett horribelt och avskräckande exempel på en järhård stalinistisk diktatur, medan det är mycket öppnare på Kuba. Inget av dessa extremt fattiga länder har någon förutsättning att bygga ett sådant rättvist och jämlikt samhälle som Marx tänkte på. De har fastnat halvvägs, och kan bara komma vidare genom att socialism upprättas internationellt.

Sverige kan man kanske säga har fått en liten försmak av socialism genom välfärdsstaten, men samtidigt har kapitalisterna bibehållit sin makt. Vi kan inte heller kalla Sverige för socialistiskt i egentlig mening.

Publicerad: 2017-04-12

Köp Revolution
Läs mer om Revolution i katalogen
Fler artiklar knutna till Revolution
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018
Divan 1-2 2018

2018-06-26
Lira Musikmagasin 3 2018
Galago 131 2018
Bild & Bubbla 215 2018

2018-06-25
Signum 5 2018
Fjärde Världen 2 2018

Äldre resuméer