Artiklar från Socialistisk Debatt

Ett litet imperialistiskt odjur?
2008-07-02 I detta nummer diskuteras hur Sveriges goda rykte i tredje världen blivit allt mer obefogat, och hur detta hänger samman med USA:s hegemonisträvanden. När Sveriges nationella självbestämmande försvagats, sam...»

Familjen - bakom lyckta dörrar och inför öppen ridå
2008-07-02 Familjefundamentalister och nyliberaler har idag slagit sig samman med målet att skydda familjen. Välfärden slaktas samtidigt som den heterosexuella kärnfamiljen blir allt mer omhuldad. I detta nummer försök...»

Vill ni ha det som i Sovjet, eller vadå?
2006-04-25 Vänsterns och socialismens historia utgörs av mer än realsocialismen. Men den som inte medger att de revolter och försök som gjorts i socialismens namn, såväl dess framgångar och positiva bidrag som dess misslyckanden, övergrepp och sammanbrott, är en del av hela vänsterns historia, får svårt att både gå vidare och hantera de aggressiva attacker som med jämna mellanrum riktas mot den. Socialistisk-Debatt hoppas därför kunna bidra till en konstruktiv analys av realsocialismen och vänsterns historia - på vänsterns egna villkor.»

Vänsterpolitik inom givna ramar
2005-12-18 Större delen av vänsterns politiska energi går idag till lokalt politiskt arbete. Här finns också de största möjligheterna att direkt påverka politiken och utveckla en dialog med medborgare och folkliga orga...»

Rasism och imperialism i kärna och periferi
2005-10-28 Hur hänger en papperslös arbetares liv och organisering samma med nationalstaternas roll i en globaliserad ekonomi? Varför kan vi läsa Hardt och Nergis bok Imperiet som ett utslag av en privilegierad eurocen...»

Marxism och feminism - vad annars?
2001-09-07 Vår statsminister är feminist och ett feministiskt parti är i sin linda. Vi borde jubla, men den feminism som breder ut i sig i det offentliga rummet är inte en rörelse för kvinnors frigörelse - den är en rörelse för några kvinnors frigörelse. Och det som kännetecknar dessa några kvinnor är deras privilegierade position i förhållande till den kapitalistiska produktionen. Jublet låter alltså vänta på sig. Vi vill med detta nummer av SocialistiskDebatt försöka föra feminismen på rätt köl.»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Socialistisk Debatt

Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer