Artiklar från Sydasien

Sydasien #1 2019
2020-04-06 Ni håller ett färskt nummer av Sydasien i er hand. Jag hoppas ni kommer uppskatta innehållet som i detta nummer bland annat berättar om Bonhishikha - en feministisk våg i Bangladesh som utmanar könsstereotyper i samhället. Läs även om Satyam Day Care Center, den enda skolan för barn med den intellektuella funktionsnedsättningen Downs syndrom i Kathmandu. Pojken på omslaget är en elev från centret. Jag, som är Sydasiens redaktör, berättar om den resa jag och några kära Sydasienvänner gjorde till Satyam Day Care Center på sidan tio. Se även vårt nya stående inslag "Paruls perspektiv" på sidan sex där ämnen som CSR och HBTQ debatteras... (ur de inledande orden Sydasien #1 2019)»

Sydasien #2 2018
2020-03-15 Efterlysning: medlemmar Du håller i din hand Sydasien nr 2 2018, vårt sista gratisnummer; 52 sidor om regionen i fokus för vårt intresse. Jag hoppas att du vill läsa Sydasien även i framtiden. Vi uppdaterar nu vårt medlemsregister - vill du bli medlem och få tidskriften i brevlådan? Läs mer på sista sidan! Chetali som pryder omslaget, är en av Indiens transpersoner. Gruppen har varit en levande del av Indiens historia under tusentals år och trots att den fått en officiell status i det indiska samhället är de långt ifrån likvärdiga medborgare... (ur de inledande orden Sydasien #2 2018)»

Sydasien #1 2018
2020-03-05 Många berättelser vittnar om svåra förhållanden för HBTQ-personer i vardagen i Sydasiens länder. Pakistan och Bangladesh är två av världens 72 länder där homosexualitet är olagligt. Homofobiskt våld, lynchningar, glåpord, misshandel och trakasserier är utbrett. Att inte känna sig säker i sitt hemland innebär ett oerhört stort utanförskap. I detta nummer av Sydasien intervjuar vi transmannen Sumair från Pakistan och HBTQ-aktivisten Mir från Bangladesh som delger sina historier om livet som normbrytare i patriarkala samhällsstrukturer. Rohit Bhatia diskuterar bakgrunden till varför... (ur ledaren Sydasien #1 2018)»

Sydasien återuppstår
Collage bilder sydasien 2011-03-17 Papperstidskriften SYDASIEN kommer nu igen som webbtidskrift. Den nya redaktion består av Johanna och Nicklas Sommansson.»

Sydasien 4/06
Omslag 4/06 2007-01-02 • Vi slår oss inte för bröstet och skryter, men faktum är att detta nummer av SYDASIEN är ett jubileumsnummer. Tidskriften har på ideell grund nu getts ut i hela 30 år. Det har blivit ett oräkneligt antal läsvärda och högklassiga texter om politik och kultur i södra Asien genom åren. Något vi är mycket stolta över, fastän vi till följd av problem med distribution och marknadsföring tyvärr aldrig lyckats uppnå särskilt hög upplaga bland privatpersoner (däremot finns vi på de flesta svenska bibliotek). I detta nummer bjuder vi framförallt i flera artiklar på ett antal motbilder till den numera nästan etablerade ljusa bilden av Sydasien som framtidens lyckoland. Kalle Kjellman som följt utvecklingen i ”sin” by på den nordindiska slätten nästan lika länge som vår tidskrift funnits ger en dyster bild av kvinnornas situation. Ajit Roy pekar i sin krönika på jordbrukets allvarliga kris i Indien i dag, och Hans Magnusson skriver om daliternas alltjämt svåra belägenhet i ett land där kastsystemet är lika levande i dag som någonsin förr. Det saknas dock inte ljusglimtar. Att alternativa Nobelpriset i höst tilldelades kvinnliga dalitaktivisten Ruth Manorama, och att Nobels fredspris välförtjänt gick till Dr. Muhammed Yunus, skaparen av Grameen Bank, visar på positiva skeenden - som vi naturligtvis också uppmärksammar. God helgläsning Lars Eklund»

SYDASIEN 4/03
Omslagsbild av Kalle Kjellman 2004-01-21 Innehållet i nr 4/03 i sammandrag: Daliterna vill inte stå sitt kast Indiens "oberörbara", daliterna, får det långsamt bättre. Snabbast går förändringen i storstäder men på landsbygden - där de flesta ...»

Imponerande fynd efter 1500 år gamla risbönder
2003-10-20 Östasiatiska museet i Stockholm gömmer på ett unikt material från den så kallade Rang Mahal-kulturen i Indien, bland annat en speciell sorts keramik med dekor av blommor, växtslingor och djur. Sedan materialet kom till Sverige på 1950-talet har det legat väl nerpackat, men nu har museet börjat arbeta på att göra det tillgängligt för allmänheten, berättar Eva Myrdal och Magnus Fiskesjö i Sydasien #3. »

SYDASIEN 3/03
2003-10-17 Starka kvinnor efterträder 60-talets arga unga män i Bollywood»

SYDASIEN nr 2
2003-06-30 Sydasien Nr 2/2003 INNEHÅLL Indien- och Kinabilden från 60-talet och framåt. Från undergångsprofetior till lovsång På 1970-talet var det va...»

SYDASIEN nr 4-2001
2002-02-06 Sydasien 4/2001 utkom den 27 december. Afghanistan är det naturliga temat för detta nummer som kommit till under slutfasen i USA:s bombkrig mot taliban-regimen i landet. ”AFGHANISTAN ÅR NOLL EFTE...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Sydasien

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer