Artiklar från Sydasien

SYDASIEN 4/03
Omslagsbild av Kalle Kjellman 2004-01-21 Innehållet i nr 4/03 i sammandrag: Daliterna vill inte stå sitt kast Indiens "oberörbara", daliterna, får det långsamt bättre. Snabbast går förändringen i storstäder men på landsbygden - där de flesta ...»

Imponerande fynd efter 1500 år gamla risbönder
2003-10-20 Östasiatiska museet i Stockholm gömmer på ett unikt material från den så kallade Rang Mahal-kulturen i Indien, bland annat en speciell sorts keramik med dekor av blommor, växtslingor och djur. Sedan materialet kom till Sverige på 1950-talet har det legat väl nerpackat, men nu har museet börjat arbeta på att göra det tillgängligt för allmänheten, berättar Eva Myrdal och Magnus Fiskesjö i Sydasien #3. »

SYDASIEN 3/03
2003-10-17 Starka kvinnor efterträder 60-talets arga unga män i Bollywood»

SYDASIEN nr 2
2003-06-30 Sydasien Nr 2/2003 INNEHÅLL Indien- och Kinabilden från 60-talet och framåt. Från undergångsprofetior till lovsång På 1970-talet var det va...»

SYDASIEN nr 4-2001
2002-02-06 Sydasien 4/2001 utkom den 27 december. Afghanistan är det naturliga temat för detta nummer som kommit till under slutfasen i USA:s bombkrig mot taliban-regimen i landet. ”AFGHANISTAN ÅR NOLL EFTE...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Sydasien

Annons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer