Artiklar från Divan

Det naiva
Divan tidskrift 2016-07-25 Planeringen av detta nummer sprang ur en diskussion under hösten 2015 om krisen i flyktingfrågan och politikernas svårighet att reagera adekvat på problemens räckvidd och allvar. Vi vände och vred på innebörden i begreppet ”det naiva”, som visade sig ha åtskilliga ingångar: kanske en uppgift för Divan kunde vara att belysa diverse olika aspekter av temat ”det naiva”?»

Döden
2015-12-25 Det var för nu ett år sedan som kulturtidskrifternas statliga stöd ifrågasattes. Redaktionen var skakad. Vi insåg att ett indraget stöd skulle betyda döden för Divan. Tillsammans med andra tidskriftsredaktioner demonstrerade vi utanför Riksdagshuset och förslaget drogs så småningom tillbaka /.../ Inseende att vår tidskrifts existens varit hotad valde vi dristigt ”Döden” som tema för innevarande höst. Vår nära-döden-upplevelse skingrades ett par veckor senare när det vid Bok- och Biblioteksmässan 25 september kungjordes att DIVAN HAR UTSETTS TILL ÅRETS KULTURTIDSKRIFT 2015! Fyllda av återuppståndelsens hänförelse tog vi med liv och lust itu med vårt nummer om DÖDEN som härmed föreligger (ur inledningen Divan 3-4 2015). »

Politik
Omslag Divan 2015-09-22 Psykoanalysen kritiseras ibland för att inte ta hänsyn till politiska, historiska och kulturella perspektiv i sin teori om människans psyke och det omedvetna. Som vore odipuskomplexet evigt och universellt när det i själva verket tycks förutsätta en rätt specifik familjebildning - den borgerliga och i grunden patriarkala ordning som dominerade under Freuds egen tid. Ja, vad har psykoanalysen att säga oss i en tid av globala migrationer, förändringar av sociala och kulturella identiteter och en växande utbredning av djupt oroande konservativa motreaktioner? Rätt mycket visar det sig om man börjar reflektera över relationen mellan psykoanalys och politik som är temat för detta nummer och en passande utmaning för att fira att Divan nu fyller 25 år! (ur inledningen Divan #1-2 2015)»

Minne och fiktion
2015-02-23 Förra numret av Divan hade Sanning som tema. Det leder oss nu osökt vidare till det med Sanning förbundna dubbeltemat Minne och fiktion. I spåren av Quickdebatten har gränsen och närheten mellan vad vi kan erinra oss och vad vi konstruerar eller fantiserar eller tror oss ha upplevt blivit högaktuell att samtala om. Divan har inte tidigare ägnat något nummer åt minnets tematik, trots att psykoanalys i hög grad får sägas vara en metod och en teori som ställer våra minnesbilder, konstruktioner och rekonstruktioner av minnen i centrum (ur inledningen Divan #3-4 2014).»

Sanning
2014-06-23 Ända sedan Freud skapade psykoanalysen för drygt hundra år sedan har man diskuterat frågan var den egentligen hör hemma i det kulturella landskapet. Freud själv menade att psykoanalysen på en programmatisk nivå ansluter sig till en vetenskaplig världsåskådning (trots att psykoanalysen själv inte kan betraktas som en världsåskådning). Detta bör emellertid inte läsas som ett proklamerande för ett snävt positivistiskt vetenskapsideal. Snarare innebär det att psykoanalysen bekänner sig till andan och det etiska innehållet i det moderna upplysningsprojektet: sanningen, och ingenting annat än sanningen, är det som i slutändan ska göra oss fria.»

Skönhet
2013-12-20 Hugo Damisch om psykoanalysen och skönheten: ”Nothing? Nothing.” Jeanette Winterson om konstens föremål. Essä av Julia Kristeva. Ny dikt av Katarina Frostenson. Schüldt träffar Arvo Pärt. Jan Håfström: text och bilder ur Grandma´s Travel in America. J. Chasseguet-Smirgel om esteticism, skapande och perversion. En saga av Mademoiselle de La Force. S-O Wallenstein om Adorno. Konst: Saul Leiter, Jan Håfström m fl.»

Libidons klibbighet
2013-07-24 Ett fenomen som konstant var närvarande i Freuds tänkande, men som i slutet av hans liv kom att uppta allt mer av hans intresse, är det som brukar kallas för den negativa terapeutiska reaktionen. Detta är något som alltid har förbryllat kliniskt verksamma psykoanalytiker: hur ska man förstå det faktum att det psykiska livet - efter kanske flera år av produktiv analys med djupa insikter i de neurotiska problemens motivationella grund - i slutändan ändå har en tendens att liksom klamra sig fast vid lidandet som om det vore psykets käraste ägodel? Människor biter sig ofta fast vid till synes mindre ändamålsenliga lösningar och mönster som snarast verkar motverka sitt syfte. Inte sällan visar det sig att bakom dessa mönster finns en längtan efter kärlek och njutning. (Ur inledningen Divan)»

Översättning
2013-07-22 Paul Ricoeur: Översättandets trots och lycka. John Swedenmark om Ricoeur. Nicholas Ray: Förförelse, mottaglighet och det ”feminina”. Susanne Skog: Diwanism. Vibeke Emond & Nina Weibull om Murakami. Judy Gammelgaard: Varför Dora försvann. Marcia Sá C. Schuback: Översättning och exil. Marie Lundquist, dikter. Och mer. Konst: Dag Notini, Koichi Kurita, Joseph Kosuth.»

Manlighet
2013-07-21 Jacqueline Schaeffer: Bortom den falliska dimensionen. Ralph R. Greenson: Avidentifikation från modern. Gunnar Karlsson: maskuliniteten som projekt. Tiina Rosenberg om kvinnomaskulinitet. Ny dikt av Eva-Stina Byggmästar. Daniela Prawitz om mannen i ett psykoanalytiskt perspektiv. Ny text av Jens Liljestrand. Och mer. Konst av Lars Nilsson, Mårten Medbo, Ann Frössén, Trine Søndergaard & Nicolai Howal.»

Konfidentialitet
2013-07-18 Torberg Foss om sinnets inåtvändhet. Christopher Bollas till konfidentialitetens försvar. Karin Johannisson om hemligheter och lönnfack. Sara Mannheimer, brev till K. O. Knausgård. Göran Torrkulla, Att bevara ett förtroende. Anna Potamianou, Vid passionens korsvägar. Thomas H. Ogden om psykoanalytiskt skrivande. Gunnar Karlsson om evidensbegreppet. Och mer. Konst: Helena Mutanen, Annika von Hausswolf, Hillevi Berglund.»

Konfidentialitet #3-4
2012-04-05 Det finns en sanning om oss själva som vi ytterst sällan snuddar vid. Den förefaller så ömtålig och ljusskygg att den till och med i drömmarna förkläds, förvanskas eller trängs bort. Många av våra mänskliga institutioner och instanser försöker på olika sätt skapa skydd och barriärer för att ge människor tillit och mod tillräckligt för att närma sig den sanning som vi är så i grunden ambivalenta till (ur inledningen #3-4 2011).»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Divan

Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer