omslagsbild

Sammanbrott

Läs inledningen

Henrik & Mikael Enckell Fried och Freud på Akropolis – kluvenheten i fundamentet för psykoanalytiskt tänkande

Steinunn Sigurdardottir Om allt och tvärtemot

Donald W. Winnicott Fruktan för sammanbrott

Thomas H. Ogden Fruktan för sammanbrott och det olevda livet

Donald W. Winnicott Galenskapens psykologi: ett bidrag från psykoanalysen

Tonya Madsen Språk och sammanbrott

Helena Österlund Jag dagdrömmer om ett träd

Beate Grimsrud När är tiden inne för sammanbrottet?

Jakob Staberg Sammanbrottets estetik – om Ulf Karl Olov Nilssons Glömskans bibliotek

Clarence Crafoord Diwanism

Arne Jemstedt Att möta sammanbrottet. En läsning av två böcker av Christopher Bollas

Karin Johannisson Tankar om kön och det nervösa sammanbrottet

Jon Morgan Stokkeland ”Svaghet, ditt namn är kvinna!” – om avvisande av kvinnligheten hos Shakespeares män

John Swedenmark Diwanism

Iréne Matthis Begärens mångtydighet – kropp och kön i förvandling

Nina Weibull Skuggor, järn och hö

Recensioner


Publicerad: 2016-12-17

Köp Divan
Läs mer om Divan i katalogen
Fler artiklar knutna till Divan
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer