omslagsbild

Sammanbrott

Läs inledningen

Henrik & Mikael Enckell Fried och Freud på Akropolis – kluvenheten i fundamentet för psykoanalytiskt tänkande

Steinunn Sigurdardottir Om allt och tvärtemot

Donald W. Winnicott Fruktan för sammanbrott

Thomas H. Ogden Fruktan för sammanbrott och det olevda livet

Donald W. Winnicott Galenskapens psykologi: ett bidrag från psykoanalysen

Tonya Madsen Språk och sammanbrott

Helena Österlund Jag dagdrömmer om ett träd

Beate Grimsrud När är tiden inne för sammanbrottet?

Jakob Staberg Sammanbrottets estetik – om Ulf Karl Olov Nilssons Glömskans bibliotek

Clarence Crafoord Diwanism

Arne Jemstedt Att möta sammanbrottet. En läsning av två böcker av Christopher Bollas

Karin Johannisson Tankar om kön och det nervösa sammanbrottet

Jon Morgan Stokkeland ”Svaghet, ditt namn är kvinna!” – om avvisande av kvinnligheten hos Shakespeares män

John Swedenmark Diwanism

Iréne Matthis Begärens mångtydighet – kropp och kön i förvandling

Nina Weibull Skuggor, järn och hö

Recensioner


Publicerad: 2016-12-17

Köp Divan
Läs mer om Divan i katalogen
Fler artiklar knutna till Divan
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer