omslagsbild

Sammanbrott

Läs inledningen

Henrik & Mikael Enckell Fried och Freud på Akropolis – kluvenheten i fundamentet för psykoanalytiskt tänkande

Steinunn Sigurdardottir Om allt och tvärtemot

Donald W. Winnicott Fruktan för sammanbrott

Thomas H. Ogden Fruktan för sammanbrott och det olevda livet

Donald W. Winnicott Galenskapens psykologi: ett bidrag från psykoanalysen

Tonya Madsen Språk och sammanbrott

Helena Österlund Jag dagdrömmer om ett träd

Beate Grimsrud När är tiden inne för sammanbrottet?

Jakob Staberg Sammanbrottets estetik – om Ulf Karl Olov Nilssons Glömskans bibliotek

Clarence Crafoord Diwanism

Arne Jemstedt Att möta sammanbrottet. En läsning av två böcker av Christopher Bollas

Karin Johannisson Tankar om kön och det nervösa sammanbrottet

Jon Morgan Stokkeland ”Svaghet, ditt namn är kvinna!” – om avvisande av kvinnligheten hos Shakespeares män

John Swedenmark Diwanism

Iréne Matthis Begärens mångtydighet – kropp och kön i förvandling

Nina Weibull Skuggor, järn och hö

Recensioner


Publicerad: 2016-12-17

Köp Divan
Läs mer om Divan i katalogen
Fler artiklar knutna till Divan
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer