Artiklar från Res Publica (Nedlagd)

Teoridriven tematidskrift
i döda kulturers sällskap 2002-02-22 Under rubriken "Tidskriften" presenterar vi nu Res Publica. Det senaste numret handlar om arkeologi och vi ställer några frågor kring tematik till redaktören Ingemar Karlsson.»

Res Publica nr 53
2002-02-22 Att återskapa det fördolda Arkeologi är inte bara en vetenskap om det fördolda, utan i viss mån också en dold vetenskap. Trots att källmaterialet ...»

Ett spännande drama
2002-02-22 Arkeologins dolda epistemologiska eller kunskapsteoretiska resonemang är ett drama som i framtiden kan få konsekvenser långt utanför det arkeologiska fältet, hävdar Håkan Karlsson i senaste numret av Res Publica.»

Res Publica nr 52
2001-09-26 Det här är ett nummer som handlar om människa och maskin, om drömmen - eller mardrömmen - om att skapa en mänsklig maskin eller en maskinell människa. Vidare innehåller numret en text av den unge n...»

Res Publica nr 51
2001-06-12 Det här är ett nummer som handlar om samspelet mellan myt och förnuft, en motsättning som hela tiden sätter vår fantasi och vårt tänkande i rörelse. Dessutom ett block om Emmanuel Bove, och en klas...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Res Publica (Nedlagd)

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer