Artiklar från Res Publica (Nedlagd)

Teoridriven tematidskrift
i döda kulturers sällskap 2002-02-22 Under rubriken "Tidskriften" presenterar vi nu Res Publica. Det senaste numret handlar om arkeologi och vi ställer några frågor kring tematik till redaktören Ingemar Karlsson.»

Res Publica nr 53
2002-02-22 Att återskapa det fördolda Arkeologi är inte bara en vetenskap om det fördolda, utan i viss mån också en dold vetenskap. Trots att källmaterialet ...»

Ett spännande drama
2002-02-22 Arkeologins dolda epistemologiska eller kunskapsteoretiska resonemang är ett drama som i framtiden kan få konsekvenser långt utanför det arkeologiska fältet, hävdar Håkan Karlsson i senaste numret av Res Publica.»

Res Publica nr 52
2001-09-26 Det här är ett nummer som handlar om människa och maskin, om drömmen - eller mardrömmen - om att skapa en mänsklig maskin eller en maskinell människa. Vidare innehåller numret en text av den unge n...»

Res Publica nr 51
2001-06-12 Det här är ett nummer som handlar om samspelet mellan myt och förnuft, en motsättning som hela tiden sätter vår fantasi och vårt tänkande i rörelse. Dessutom ett block om Emmanuel Bove, och en klas...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Res Publica (Nedlagd)

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer