Artiklar från Res Publica (Nedlagd)

Teoridriven tematidskrift
i döda kulturers sällskap 2002-02-22 Under rubriken "Tidskriften" presenterar vi nu Res Publica. Det senaste numret handlar om arkeologi och vi ställer några frågor kring tematik till redaktören Ingemar Karlsson.»

Res Publica nr 53
2002-02-22 Att återskapa det fördolda Arkeologi är inte bara en vetenskap om det fördolda, utan i viss mån också en dold vetenskap. Trots att källmaterialet ...»

Ett spännande drama
2002-02-22 Arkeologins dolda epistemologiska eller kunskapsteoretiska resonemang är ett drama som i framtiden kan få konsekvenser långt utanför det arkeologiska fältet, hävdar Håkan Karlsson i senaste numret av Res Publica.»

Res Publica nr 52
2001-09-26 Det här är ett nummer som handlar om människa och maskin, om drömmen - eller mardrömmen - om att skapa en mänsklig maskin eller en maskinell människa. Vidare innehåller numret en text av den unge n...»

Res Publica nr 51
2001-06-12 Det här är ett nummer som handlar om samspelet mellan myt och förnuft, en motsättning som hela tiden sätter vår fantasi och vårt tänkande i rörelse. Dessutom ett block om Emmanuel Bove, och en klas...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Res Publica (Nedlagd)

Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer