Res Publica nr 53

Att återskapa det fördolda


Arkeologi är inte bara en vetenskap om det fördolda, utan i viss mån också en dold vetenskap. Trots att källmaterialet som regel är mycket konkret och påtagligt är de teoretiska begrepp och resonemang som tillämpas inom disciplinen inte särskilt kända utanför de egna fackkretsarna. Det är som om själva fynden och föremålen – alltså tingen i sig – riskerar att stå i vägen för en mer reflekterande hållning, och som om tolkningen redan i förväg låstes fast vid ett antal schabloner om förhistoriens samhällen och människor. Detta trots att forskarens fantasi här borde ha ett ansenligt spelrum, och trots att det jämfört med vissa andra humanistiska ämnen borde finnas en större spännvidd i försöken att förstå och förklara det som en gång utspelade sig i dessa kulturella miljöer.

August Strindberg riktade för drygt ett århundrade sedan en svidande kritik mot den svenska arkeologins etablerade företrädare, och han siktade främst in sig på deras chauvinism och närmast fetischistiska fixering vid föremål. Vi har tagit hans kritik som utgångspunkt för att diskutera hur frågeställningarna och konfliktlinjerna inom dagens arkeologi ser ut, och vilka teoretiska och praktiska utgångspunkter som kan sägas vara vägledande. Är Strindbergs kritik lika aktuell idag, eller har ämnets förutsättningar drastiskt förändrats? Har postmodernismen och andra teroretiska strömningar under det sena 1900-talet i så fall hittat nya mål att skjuta in sig på?
Välkommen till ett nytt nummer av Res Publica, och till att gräva i döda kulturers sällskap.

Ingemar KarlssonInnehåll:


Arkeologiska horisonter


Håkan Karlsson Arkeologins dolda epistemologi
Åsa Gillberg Kunskap, misslyckanden och ämnesformering
Ola W. Jensen Behovet av en kritisk självbild
Björn Magnusson Staaf Historiens vaktmästare
Michel Notelid Mellan poesi och vetenskap
Laurent C. Olivier Varaktighet och minne
August Strindberg Vetenskap, knappologi och chauvinism
Håkan Karlsson Strindbergs arkeologikritik
Mats Burström Ting väcker tankar
Cornelius Holtorf Hur ett forntida föremål uppstår
Bozena Werbart Arkeologins nationalistiska begär
Jimmy Strassburg Forntidens andliga kärnkraftsreaktorer
Mats Rosengren Grottbilder

Johan Tralau Homeros, hejsan och de hemliga sällskapen
Susanne Holmgren Dikter
Tapani Suominen Inför en akademisk inkvisitionsdomstol

Kritik
Leif Dahlberg Den estetiska relationen

Medarbetarpresentationer

Illustrationerna är där inget annat anges gjorda av Jens

Beställningar:
respublica@telia.com

Publicerad: 2002-02-22

Köp Res Publica (Nedlagd)
Läs mer om Res Publica (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Res Publica (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer