i döda kulturers sällskap

Teoridriven tematidskrift

Som vi förstår det så har tematik stor betydelse för Res Publica. Hur brukar ett temanummer växa fram?

Det är svårt att ange exakt hur ett temanummer växer fram. Oftast laborerar vi inom redaktionen med ett antal idéer och potentiella temablock, som sedan formerar sig och tar konkret gestalt. Ibland kan ett tema uppstå av en ren slump, genom en enskild artikel eller text vi får korn på. Sedan har vi väl också ett antal käpphästar och favoriter som vi tenderar att cirkla kring.

Finns det någon övergripande linje eller tanke bakom vilka teman ni väljer?

Nej, egentligen inte. För min egen del, och jag har ju bara fungerat som redaktör i mindre än ett år (arkeologinumret är alltså mitt andra nummer), vill jag gärna hitta en tematik som kan gestaltas både i analytisk och litterär form. Sedan måste man ju i en tidskrift som bara kommer ut fyra gånger per år akta sig för att ligga för nära ämnen och teman som kanske lika gärna kan behandlas i kultursidesformat.

Vilka teman har ni släppt eller givit upp? Och varför?

Än så länge har vi under min tid inte släppt något påtänkt tema, även om det var väldigt nära efter den 11 september i fjol eftersom vi en månad tidigare hade suttit och diskuterat möjligheten av att efter arkeologinumret göra ett nummer om krig. Vi hade nämligen tidigare under våren fått ett par intressanta tyska artiklar om detta. Man kan väl säga att det hela kom av sig en aning, men efter ett tag kom vi fram till att den uppläggning vi tänkt oss egentligen inte påverkades så mycket av nyhetsrapporteringen från Manhattan eller analyserna av terrorism och våld. Vilket innebär att nästa nummer - som i stort sett ligger ombrutet och klart - just kommer att handla om krigets teori och praktik.

Hur kom det sig att ni gav er in på arkeologi i detta nummer?

Arkeologi var det första ämne jag själv läste på universitetet en gång i tiden, och för mig är det fortfarande ett oerhört fascinerande - men svårgripbart - ämnesområde. Därtill har numrets medredaktör Håkan Karlsson (som tillika är min bror) genom sin avhandling om Heidegger och postprocessuellt tänkande inom dagens arkeologi gjort mig än mer nyfiken på vad som händer inom disciplinen.

Res Publicas redaktör Ingemar Karlsson svarade på frågorna.Res Publica är en bred, bokliknande litterär och teoretisk tidskrift som ges ut av Brutus Östlings bokförlag Symposion.
Läs Arkeologins dolda epistemologi ur Res Publicas senaste nummer.
E-post: respublica@telia.com

Publicerad: 2002-02-22

Köp Res Publica (Nedlagd)
Läs mer om Res Publica (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Res Publica (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer