Artiklar från Tecknaren

Sagor och snår
Omslag 2017-04-20 I Tecknaren nummer 2 2017 intervjuas bilderboksskaparen Kitty Crowther av Sara Teleman inför den kommande boken Sagor om natten. Vi möter de samiska konstnärerna Anders Sunna, Britta Marakatt-Labba och Inga-Wiktoria Påve i ett reportage om politisk samisk bildkonst, skrivet av Anna Kågström. Arkitekten Katarina Bonnevier skriver om skräp och konst, och fyra böcker och tidningar om graffiti analyseras av Johan Jacobsson.»

Prata! våren 2017
2017-04-18 Prata! är en samtalsserie som drivs av föreningen Svenska Tecknare. Under våren kommer två Prat!-tillfällen hållas. 6 maj är ämnet "om förhandling" och 17 maj "om grafisk form och upphovsrätt". Samtalen är öppna och gratis.»

Tecknaren #6 2016
Omslag 2016-12-20 I Tecknaren #6 läser du bland annat ett reportage om kreatörer som tar fram och säljer egna produkter, om ett ateljébesök hos animatören Niki Lindroth von Bahr, en analys av fyra seriedebutanters album, och en essä om social trygghet för konstnärliga yrkesutövare.»

Tecknaren #5 2016
Omslag Tecknaren 2016-11-28 Vi har strösslat bilder över omslaget på det här numret av Tecknaren, som konfetti över ett dansgolv. För det är en fest: bilderna kommer från de vinnande bidragen i Kolla! 2016. När du läser det här har alla grafiska formgivare, illustratörer, animatörer och andra kreatörer bakom dessa bidrag prisats vid den gala som utgör finalen på Kolla! - Svenska Tecknares biennal som lyfter fram illustration, grafisk design och rörlig bild i Sverige. Festen fortsätter på sidorna 8-19 i detta extra tjocka nummer/.../ (ur ledaren Tecknaren #5 2016).»

Tecknaren #4 2016
2016-09-22 Anita Lobel. Hon var bara ett barn när hon gömde sig, bortfördes och sedan räddades ur koncentrationslägret Ravensbrück. Nu är polsk-amerikanska överlevaren Anita Lobel, 82 år, en framgångsrik bilderboksskapare med hjärtat i New York.»

Tecknaren #3 2016
2016-08-22 Bilden blir allt viktigare. Men hur är det med betalningen? Sedan 2003 har arvodena för illustratörer och formgivare stått stilla. Samtidigt blir fulavtal och friköp allt vanligare. Kanske kan en solidarisk prissättning vara vägen framåt?»

Tecknaren #2 2016
Omslag 2016-05-20 ”Kritiken i praktiken.” De senaste åren har vi sett alltmer av en grafisk formgivning som uttalat strävar efter att förändra normer. Vad är normkritisk grafisk form i praktiken, hur ser den ut och varför? Anna Håkansson ber tre grafiska formgivare berätta om sina arbeten ur detta perspektiv.»

Tecknaren #1 2016
Omslag 2016-03-20 Nummer 1 innehåller bland annat ett besök i konstnären Jockum Nordströms ateljé, ett möte mellan fem kvinnor i bild- och formbranschen som samtalar om arbetsvillkor och jämställdhet, en analys av kroppsskildringar i bilderböcker och en essä om bokens digitala möjligheter.»

Tecknaren #6 2014
2015-01-20 Möta stormen, Lani Yamamoto i samtal med Ika Johannesson, Arvet efter den tjeckiska tv-animationen, ontus Dahlman om grafisk formgivning av några diktsamlingar utgivna 2014, Tove Jonstoij, Svenska Tecknares jurister Åsa Anesäter och Emma Jarl svarar på läsarfrågor»

Kladd & Disciplin
2014-06-19 I Tecknaren #2/3 besöker Ika Johannesson konstnären Ragnar Perssons blyertstecknade värld och 100-årsaktuella Tove Jansson skildras som politisk satiriker i en essä av Annina Rabe. Vi skriver om den grafiska formen i supervalårets valkampanjer, analyserar den spirande formförvandlingen i årets trädgårdsböcker, och låter fem kritiker mötas för ett samtal om bild- och formkritik. Allt paketerat i ny form.»

Kolla!
2013-09-10 Kolla! är en jurybedömd designtävling som arrangeras av Svenska Tecknare vilka bland mycket annat ger ut tidskriften Tecknaren. Tävlingen är i förlängningen en arena för grafisk design, illustration, rörlig bild/interaktiv design och i förlängningen mycket mer. En lång räcka av kategorier delas det ut priser i och gång efter annan syns tidskriftskulturen men naturligtvis utifrån fokus på design men om devisen "form är innehåll" och vice versa följer att design innehåller mer än bara yta. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tecknaren

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer