Kolla!

Kolla! är en jurybedömd designtävling som arrangeras av Svenska Tecknare vilka bland mycket annat ger ut tidskriften Tecknaren. Tävlingen är i förlängningen en arena för grafisk design, illustration, rörlig bild/interaktiv design och i förlängningen mycket mer. En lång räcka av kategorier delas det ut priser i och gång efter annan syns tidskriftskulturen men naturligtvis utifrån fokus på design men om devisen "form är innehåll" och vice versa följer att design innehåller mer än bara yta.

Bland nominerade tidskrifter syns Ful , Bang, On Paper, F.A.Q. (Konstfacks skoltidning), Konstnären och Permanent Daylight som är en hybrid mellan dagstidning, bok och magasin.

De nominerade bidragen går att se fram till och med onsdagen 11 september kl 19.00 på Konstnärshuset i Stockholm. Utställningen reser sedan vidare till Malmö och visas mellan den 20 september och 6 oktober på Form/Design Center, Lilla Torg 9.
Tillkännagivandet av vilka som får priserna kommer ske på Astoria i Stockholm.

Det är inom tre huvudkategorier Grafisk design 1, Illustration 2 och Rörlig bild/Interaktiv design 3 de medverkande tävlar. I en av underkategorierna 1.4 Redaktionell design finns fyra tidskrifter nominerade Ful, On Paper, Permanent Daylight och Bang. I kategorin 1.5 Studentarbeten finns Konstfacks skoltidning F.A.Q. och under kategorin Illustration med underavdelningen Redaktionellt 2.1 finns Konstnären.
Att det åtminstone blir en nominerad tidskrift som vinner är klart eftersom det inom Redaktionell design endast finns nominerade tidskrifter men i övrigt står det skrivet i stjärnorna. Om endast några få timmar för onsdagen den 11 september tillkännages det.

Publicerad: 2013-09-10

Köp Tecknaren
Läs mer om Tecknaren i katalogen
Fler artiklar knutna till Tecknaren
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGNAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer