Artiklar från Axess magasin

Tema: Kreativ kris i ekonomin?
2015-10-07 Finansministern följer ett överskottsmål, som innebär att den offentliga sektorn ska gå med ett årligt plus på en procent av BNP över en konjunkturcykel. Det kan förstås aldrig bli riktigt bra med precisionen, eftersom konjunkturerna inte rör sig förutsägbart som himlakroppar och det aldrig går att veta på förhand hur lång en konjunkturcykel blir, men det praktiska resultatet har ändå blivit rätt skapligt. Statsskulden, som en gång tedde sig så hotfull, är numera låg jämfört med många andra EU-länders. Ändå är finansministern numera bra sugen på att välja en mindre krävande kurs: det skulle öppna för många nya miljarder i statsutgifter. Eller, om man är mer optimistiskt lagd, göra det möjligt att minska beskattningen av svenska folket.(ur ledaren Axess #7 2015) »

TEMA: Krig i vår tid
2015-09-17 Detta för oss till Sverige 2015, där konfliktlinjen idealism-realism, som har påfallande likheter med obegränsat-begränsat, har seglat upp som den mest komplicerade och relevanta. Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg har påpekat det i flera skarpa artiklar. Höger-vänsterdimensionen spelar fortfarande störst roll för våra partival med dimensionen tradition-alternativ som allt viktigare konkurrent, men motsatsen idealism-realism skär numera rakt genom de stora partierna, och idealismens tvärsäkerhet och självrättfärdighet har ett ständigt övertag i vår hårt skruvade mediemiljö. ”Den som kommer dragande med budgetar och andra begränsande perspektiv får genast höra att hen ’ställer grupp mot grupp’ och saknar känsla för människovärdet”, noterar Dahlberg (ur ledaren Axess #6 2015)»

TEMA: Public service på riktig
2015-08-17 Beskedet kom den första måndagen i maj, men det betyder inte att det våras för skolan. När OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher presenterade den stora utvärderingen av vårt skolsystem präglades dagen inte av härliga leenden utan av sammanbiten bisterhet. Det ser riktigt illa ut. Kunskapsresultaten försämras i snabb takt, och orsakerna är inte främst av teknisk och hyggligt lätt åtgärdad karaktär utan har att göra med grundläggande attityder. Vad som behövs är snarare en renässans än ett åtgärdspaket (ur ledaren Axess #5 2015).»

TEMA: Postmodernism i Putins tjänst
2015-06-17 Den som tycker att elementarpartikelfysik och tjeckisk grammatik är för enkelt och banalt för att väcka intresse kan med fördel sätta tänderna i försvarets ekonomi (ur ledaren Axess #4 2015).»

TEMA: Storbritanniens val
Omslag Axess nr 3. 2015-05-17 Helene Hellmark Knutsson har ett stort mål för ögonen: ännu fler platser i högskolan. Antalet inskrivna studenter har redan ökat explosionsartat och är grovt räknat dubbelt så högt idag som för 20 år sedan, men det räcker inte. Platserna måste bli ännu fler. Det är vår främsta prioritet, försäkrar högskoleministern vid sina besök ute på landets lärosäten (ur ledaren Axess #3 2015»

TEMA: Växtvärk i den högre utbildningen
2015-03-04 Utbyggd högskola har blivit politikens motsvarighet till Doctor Sloan's liniment, som ska lindra varje upptänklig samhällelig krämpa, och i förhållande till de stora kostnaderna och de ännu större förväntningarna är detta förbluffande lite diskuterat. Alla gillar mer utbildning, och ju mer utbildning, desto bättre. Eller? (Ur ledare Axess nr 2 2015)»

Medborgarnas polis?
2015-02-06 Hur ska Sverige få en god ekonomisk utveckling och fortsatt välstånd för medborgarna? Följer man samhällsdebatten får man intrycket att allting står och faller med att en liten grupp beslutsfattare i Riksbanken och finansdepartementet håller tungan rätt i mun. (ur ledaren Axess #1 2015)»

Sommarjobb för en statsminister
2014-06-10 Temat för numret är "Sommarjobb för en statsminister". Sommaren är för all del kort, men den är lång nog för att Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och andra partiledare, som är sugna på att styra Sverige, ska hinna få nya intryck och fundera på framtiden. Vi har bett 14 insiktsfulla skribenter att ge dem fyra tips var.»

Den saknade medborgarkänslan
2014-01-21 Axess Magasin är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.»

I dödsskuggans dal
2012-12-25 Mörker över medielandskapet Johan Lundberg Hanteringen av döda Karin Johannisson Hur döden uppfattas säger mycket om det samhälle där vi lever. Dagens begravningsritualer vittnar såväl om voyeuristisk...»

Kosmopoliter
Omslag Axess 1 2011-02-27 Axess drar upp riktlinjerna för en kosmopolitiskt orienterad kultursyn som har sin grund i en legering mellan kulturkonservatism, liberalism och upplysningstänkande.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Axess magasin

Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer