Omslag Axess nr 3.

TEMA: Storbritanniens val

Den eviga debatten Stephen Castle
Trots att EU knappt nämns i valkampanjen lurar frågan under ytan. Hur britterna röstar kan avgöra deras framtid i Europa.

I den stora oredans tid Mark Brolin
Allt tyder på att småpartierna får ett större inflytande efter valet. Men samtidigt efterlyser inte väljarna en dramatiskt annorlunda politik.

Massor av jobb PJ Anders Linder
Den brittiska ekonomin skapar mängder av nya arbeten. Ändå förblir underskotten stora i statens finanser. Det behövs omfattande insatser för att öka produktiviteten så att jobben blir bättre betalda - men också för att hålla ihop ett samhälle som dras åt många olika håll.

Slaget om Storbritannien Fraser Nelson
Det skotska nationalistpartiet väntas nå stora framgångar. Det kan bli början till slutet för Storbritannien.

Ta inget för givet Mats Wiklund
De brittiska väljarna överger sina gamla lojaliteter och en ny politisk ordning kommer att bli nödvändig när den nationella sammanhållningen börjar vittra. Statsvetaren Tim Bale ser ett nytt politiskt landskap efter valet.


Ledare

Okunskap åt alla är inte rättvisa PJ Anders Linder
Helene Hellmark Knutsson har ett stort mål för ögonen: ännu fler platser i högskolan. Antalet inskrivna studenter har redan ökat explosionsartat och är grovt räknat dubbelt så högt idag som för 20 år sedan, men det räcker inte. Platserna måste bli ännu fler. Det är vår främsta prioritet, försäkrar högskoleministern vid sina besök ute på landets lärosäten.


Samhälle

"Prisa Putin och köp dollar" Jan Hernebring
1996 kom den amerikanska mäklaren Bill Browder till Moskva, 28 år gammal. Han skulle snart bli den största utländska investeraren i Ryssland någonsin med sitt bolag Hermitage Capital. Affärsidén var att investera i undervärderade aktier och köpa upp vouchrar, som ryska staten delat ut till sina invånare över 18 år.

Fåfängans marknad Charlotta Levay
Feminismens kamp mot orättvisor och förtryck kan säkert leda till ett bättre liv. Men som moralisk vägledare har den sina begränsningar.

I korthet Mats Wiklund
Partier som går från ingenting till någonting ligger länge under radarn och ruvar. Och så kommer det där ögonblicket, egentligen en ackumulation av händelser, som innebär strålkastarljus och medialt genomslag på nationell nivå. Därefter gäller det att bita sig fast, ta ett steg i taget och sakta men säkert bygga upp en bas, en organisation och ett förtroendekapital som skyddar mot misstag och kriser.

Politikens nya demografi Nima Sanandaji
Nästan hela Sveriges befolkningsökning sker bland dem med utländsk härkomst. En anpassning till den nya demografin blir en ödesfråga för partierna.

Vad var det jag sade! Barbro Hedvall
Vad det är skönt att få sina förutfattade meningar bekräftade!


Frizon

Farväl till opartiskheten Mattias Hessérus
Dagstidningarnas kostnadskris driver fram en ny journalistik. Inflytandet från ideologiskt styrda medier blir allt större.

Förskingra inte arvet Torbjörn Elensky
För vänstern är kulturen ett politiskt verktyg för att forma medborgarna. En borgerlig kultursyn borde vila på rätten till en sfär bortom den dagspolitiska hänsynen.

Ingen kommer undan religionen Josef Bengtson
Både religiösa fundamentalister och radikala sekularister frikopplar förnuft och tänkande från kulturella erfarenheter och uttryck. Det vittnar om en rotlöshet som tenderar att leda till våld och förtryck.


Opinion

Allt går igen Björn Hasselgren
Den politiska krisen efter valet vittnar om ett konstitutionellt förfall. Erik Gustaf Geijers tankar om demokratiska motkrafter äger aktualitet även i vår tid.


Tradition

Kafkas okände kusin Henrik Nilsson
Författaren Max Blecher, som dog 1938, var länge bortglömd i ett Rumänien som styrdes av fascistiska och kommunistiska regimer. På senare tid har han blivit en kultförfattare i sitt hemland och även översatts till svenska.


Civilisation

Du får inte plats Per Svensson
Digitaliseringen har klippt av banden mellan arbete och plats. Frågan är vad som kan kompensera för den instabilitet som alltmer präglar arbetslivet.

Magkänslans triumf MarieLouise Samuelsson
Den kritiserade intervjun med Israels ambassadör visar faran med Sveriges Radios nyhetsdramaturgi.

Mindfulness på 1910-talet Katarina O'Nils
Vi läser böcker och artiklar, går på kurser och låter mobilappar påminna oss om det: att slappna av och göra medvetna pauser i vardagen. Mindfulness har blivit en sorts medicin mot den snabba samtidens stress. Ordet må vara nytt, men innebörden har funnits länge.

Nabokovs bleka brev Maxim Grigoriev
Vladimir Nabokovs kärleksbrev till Vera har nu publicerats. Maxim Grigoriev blir inte upphetsad.

När Sverige och Ryssland var vänner Magnus Ljunggren
I år är det 70 år sedan andra världskriget slutade, och Sovjets krigsinsatser har på senare tid debatterats. Omedelbart efter kriget blundade många i Sverige för Stalins terror.

Rockens gudmoder Ellinor Skagegård
I år skulle musikern Sister Rosetta Tharpe ha fyllt 100. Hon påverkade Elvis och Chuck Berry, men glömdes sedan bort.

Viljan att välja väst Amelie Langby
I en av Tbilisis parker sitter Ronald Reagan på en bänk. Statyn är en sinnebild av Georgiens frihetligt västvänliga inställning som ännu vägleder landets utveckling.

Ökad klyfta mellan högt och låg Erik W Larsson
De amerikanska tv-programmen är antingen elitistiska eller vulgära. De folkbildande programmen däremellan håller på att försvinna.


Recension

Banden till fiendens fiende Carl Rudbeck
Den tyske kejsaren Vilhelm II besökte 1898 Damaskus, där han efter att ha beskådat Saladins grav höll ett berömt tal. Kejsaren förklarade att Tyskland ville vara vän med världens 300 miljoner muslimer.

Brott och straff Håkan Arvidsson
En solig dag i maj 1956 steg två män på tåget från Moskva till byn Peredelkino. Peredelkino var inte vilken by som helst. Den var en statlig anläggning, tillflyktsort för gynnade ryska författare.

Bättre och bättre? Ninna Rösiö
I den stämning av doom and gloom som råder i landet sedan den ekonomiska krisen blommade ut för fullt, och framförallt sedan terrorattentaten i början av januari, griper man i Frankrike girigt efter något som kan inge hopp och förtröstan om landets framtid.

Danskarnas demokratiska kompass Eli Göndör
Med stora invandrargrupper från Mellanöstern och Afrika i Europa utmanas förståelsen av vad demokrati och medborgerliga rättigheter innebär. Uppfattningarna om vad som ska gälla för nytillkomna medborgare i respektive länder varierar.

Den enes död... Bengt G Nilsson
Den amerikanske journalisten Anand Gopal skriver: "På landsbygden i Afghanistan diskuterar folk vägarna på samma sätt som vi diskuterar vädret, innan de ger sig iväg till jobbet eller moskén. Vilken dag som helst kan huvudvägar drabbas av plötsliga våldsorkaner mellan stridande grupper. De kan bli oframkomliga av bomber, eller snabbt upprättade checkpoints, eller skjutglada amerikanska konvojer."

Ett rörligt intellekt Carl Cederström
Allra mest ville Susan Sontag vara en respekterad romanförfattare. Och med tiden blev hon det också. Men det är främst hennes kritik och essäer som ständigt finner nya läsare. Carl Cederström blickar tillbaka på hennes framgångsrika 1960- och 1970-tal.

Grönskjortornas terror Mats Fält
För de flesta svenskar har Rumänien aldrig framstått som särskilt betydelsefullt. Det var mest känt som Draculas hemland och en plats som många under några decennier åkte till på badsemester. Den svenska stormakten hade kontakter med Habsburgfientliga furstar i Transsylvanien. Idag associerar vi Rumänien med tiggare och diskriminering av romer.

Jaget och laget Staffan Ulfstrand
Bilden av det naturliga urvalet som ingenting annat än en oavlåtlig och skoningslös kamp individ mot individ dyker fortfarande upp i allsköns texter, trots att det sedan många år funnits mängder av forskningsresultat som visar på felaktigheten i detta påstående.

Längtan efter det heliga Annika Borg
Nyligen presenterades den så kallade sjätte vågen av World Values Survey. Dessa stora internationella studier, som mäter värderingar bland befolkningar i olika länder, har pågått sedan 1980-talet, och den första "kulturkartan" togs fram i mitten av 1990-talet.

Mer än ett lyxproblem Mark Brolin
Depression och ångest är de i särklass vanligaste varianterna av psykisk ohälsa. Båda orsakar så stort hälsoslitage att livslängden kan förkortas lika mycket som den gör av rökning.

På spaning efter de smakdomare som flytt Carina Waern
Den 20 december 2014 höll Klas Östergren sitt inträdestal i Svenska Akademien. Vid samma tillfälle höll Kjell Espmark det så kallade "direktörstalet", där han ondgjorde sig över litteraturkritikens marginaliserade ställning i svenska medier.

Rättsskipning för robotar Richard Åkerman
En arbetare vid namn Robert Williams blev i januari 1979 den första människa som dödades av en robot. Han råkade komma i vägen för en industrirobot som följde givna instruktioner.


Världens gång

Världens gång Johan Hakelius
Jag antar att vi har en justitieminister, men jag kan inte påminna mig att jag hört talas om vem det är. Antagligen pågår som vanligt något slags omorganisation av polisväsendet, som ianspråktar ministerns alla vakna timmar.


Debatt

Överdrivet om svältkur Lars Leijonborg
Att Sverige på några decennier gick från elitutbildning till massutbildning var en av 1900-talets mest påtagliga och positiva samhällsförändringar. Nu har vi fler som doktorerar än det fanns gymnasister när jag började skolan 1956. När jag tog studenten 1968 läste 50 000 på högskola, nu är det sju gånger så många, 350 000.


Krönika

E pluribus unum Simon Hedlin Larsson
I amerikansk samhällsdebatt har länge påpekats att landets elituniversitet åsiktsmässigt står till vänster. Yale, Princeton, Berkeley och så vidare har setts som fristäder för marxister och postmodernister.


Läs vidare om innehållet i Axess #3 2015

Publicerad: 2015-05-17

Köp Axess magasin
Läs mer om Axess magasin i katalogen
Fler artiklar knutna till Axess magasin
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

Äldre resuméer