Artiklar från Psykisk Hälsa

Språket
2014-06-07 Det senaste numret är ett temanummer om språket och den psykiska hälsan. I numret analyserar flera experter möjligheterna med tvåspråkighet och psykoterapi; Internet-språkets möjligheter i chattstöd; tolkens roll i terapeutisk behandling av flyktingföräldrar och barn; m m. »

Psykisk Hälsa nr 1/2011
2009-09-29 Flyktingskap och våra inre hot analyseras i nya numret av Psykisk Hälsa, tidskriften som håller dig uppdaterad om vad som händer inom området psykisk hälsa.»

Nytt nummer av Psykisk Hälsa ute nu!
Psykisk Hälsa nr 1/09 2009-04-29 PSYKISK HÄLSA 1/2009 och Debatt Psykisk Hälsa inleds med frågan: Har psykiatrin med psyket att göra? Läkaren Christer Petersson undrar om det är rimligt att ha en psykiatri som betraktar människan som en biologisk apparat utan koppling till ett livssammanhang. Daniel Frydman menar att vi har En psykiatri i blåsväder, med ständigt växlande direktiv som försvårar personalens arbete. I slutändan blir det patienterna som kommer i kläm. »

Psykisk Hälsa 4/2008
2009-01-09 Innehåll: Ester Boman-priset till eldsjäl på Drömmarnas Hus i Rosengård Tina Holmgren Debatt Psykisk Hälsa: "Vi måste få en samlad strategi för äldres psykiska hälsa Barbro Westerholm Kroppe...»

När allt känns svart
2003-08-15 Sfph, Svenska föreningen för psykisk hälsa, har givit ut en serie lättlästa foldrar kring frågor som rör barn och föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn. Den senaste handlar om att känna sig nere och deppad, vad det kan bero på och hur man kan få hjälp.»

En känsla av sammanhang
tecknad glasögonprydd man läser 2003-08-15 Psykoterapi hjälper, det har forskningen visat. Så många som 80-90 procent blir bättre eller mycket bättre med hjälp av terapi, men dessa forskningsresultat avspeglas inte i dagstidningar och teve. En anledning till det kan vara att det finns stora ekonomiska intressen i det medicinska perspektivet på människan, säger Marie-Louise Söderberg, redaktionssekreterare på Psykisk Hälsa.»

"Jag klarar det"
2002-11-14 Den så kallade EMDR-metoden utvecklades i USA i slutet på 80-talet och har visat sig vara effektiv i behandlingen av psykiska trauman. Men den fungerar också vid andra typer av problem. I senaste numret av Psykisk Hälsa berättar Margaretha Wächter, som arbetar på en BUP-mottagning i Stockholm, om hur hon haft nytta av metoden i sin behandling med två barn: Nadja som flytt från kriget i Bosnien och Gabriel som led av skräck för sprutor och sjukhus.»

Psykisk Hälsa nr 4/2008
Tidskriften Psykisk Hälsa nummer 2 2002-10-25 Psykisk Hälsa nr 4/08 Ester Boman-priset till eldsjäl på Drömmarnas Hus i Rosengård Tina Holmgren Gränsöverskridande möten. Astrid Altschul Junesjö & Margit Tengblad Pojkprojektet i Hälsingland. La...»

Psykisk Hälsa nr 1
2001-04-09 Innehåll i Psykisk Hälsa 1/2001: Våren 2001. Nya böcker. Kristian Aleman: Psykoanalytisk differentialdiagnostik mellan psykotiska och icke p...»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Psykisk Hälsa

Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer