Artiklar från Röda Rummet

Öde Europa
2012-10-05 »Den verkligt revolutionära politiken i sådan ödesdiger situation är att ”ta tjuren vid hornen” och bilda en enhetsfront« »Under hela vintern och början av våren syntes någon form av väpnad drabbning mellan Iran och Israel och /eller USA i det närmaste som oundviklig.« »Oftast tittar de tillbaka till något obestämt ”då”, en romantisk tid innan ADHD-diagnoser, då man kunde ta hand om de här barnen utan att…«»

Innehåll #1 2012
2012-10-05 »Egypten«, »Opium åt folket«, »Är 1,5-gradersmålet möjligt att nå?« och »Nya vindar över Burma«.»

Intersektionalitet?
Art Poertorico 2011-11-17 Feministen och antirasisten Kristina Martinsson ställer frågan vad Intersektionalitet är. Röda Rummet säger i ingressen "Att dechiffrera det liberala mantrat - som säger att alla kan bli entrepenörer - och framföra en marxistisk klassanalys med betoning på den ekonomiska ojämlikheten blir då avgörande. Men räcker det? Kristina Martinsson introducerar här ett kompletterande analysinstrument.»

Är Gud socialist?
Teckning renässans: Jesus på korset. monterad text samma som rubriken. 2011-10-29 Reza Chitsaz blivande religonslärare i Göteborg. Han har tidigare medverkat i Röda rummet nr 2/2004 ”Den avslöjande debatten”. Chitsaz ställer i #3-4 Röda Rummet frågan: är religiösa människor på grund av sin religiositet antisocialister?»

Röda rummet nr 3-4 2011: Med klass
2011-10-27 När detta Röda rummet-nummer pressläggs hör vi sorlet, ropen, parollerna från gatorna, och vi ser en slogan på nätet : ”Världen vs Wall Street”. Vi ser torgen, tälten, de brokiga och protesterande folkmas...»

Vid klasskampens 
baslinje – om att snacka ihop sig på jobbet
2011-05-03 I senaste numret av Röda Rummet funderar Erik Helgeson på vilka maktmedel som står till buds när det kommer till kritan. Han säger "När kampkulturen på arbetsplatserna dör bort faller hela den övriga fackliga maktstrukturen som ett korthus. Kvar står en struktur för lobbyister högst upp i medlemsförbunden och centralorganisationerna, vars fortlevnad garanteras av kapital och fastigheter /.../"»

En snirklig söm - är arbetare en social konstruktion?
2011-05-03 I en artikel ur Röda Rummet som har rubriken En snirklig söm - är arbetare en social konstruktion? skriver Kajsa Ekis Ekman en kritiskt hållen kommentar till Ulrika Holgerssons bok Klass - feministiska och kulturanalytiska perspektiv. Hon ställer frågorna "Vilka klasser finns idag? Ska man analysera klassamhället globalt eller lokalt - kan man ens analysera Sverige för sig, när nu produktionen av så många varor sker i Kina? Vilken roll har de respektive klasserna i samhällsbevarandet? Vilken roll kan de spela i en förändring?"»

Röda rummet nr 1-2/2011: Ommöblering
2011-05-01 Historien håller på och vänder blad. Vi gör detta Röda rummet-nummer i den tid då det kanske bara är timmar eller dagar innan naturen omkring oss vårexploderar, men redan för några månader sedan slog något m...»

Att sälja sitt jag
Roya Hakimnia 2010-11-08 Roya Hakimnia anser i senaste numret av Röda Rummet att Kajsa Ekis Ekmans bok Varat och varan - prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan är en välkommen bok.»

Finns folkrörelsernas framtid?
2010-10-26 Hur skulle en gräsrötternas egen kriskommission utvärdera valresultatet och dagens politiska situation? Den frågan ställer sig Jens Ergon med utgångspunkt i Jan Wiklunds tegelsten om folkrörelsernas historia. En bok Ergon uppfattar som originell i bästa bemärkelse, bland annat eftersom den är skriven ”inifrån”.»

Röda rummet 3 2010: Förlösande svar
2010-10-24 Man kan ju fråga sig vad vi väntar på, egentligen? Det är sent på jorden. Klimatförändringarna krymper ständigt marginalerna för att rädda mänsklighetens överlevnad. Olje-”peaken” närmar sig. Krig, förtryck,...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Röda Rummet

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer