Artiklar från Röda Rummet

Öde Europa
2012-10-05 »Den verkligt revolutionära politiken i sådan ödesdiger situation är att ”ta tjuren vid hornen” och bilda en enhetsfront« »Under hela vintern och början av våren syntes någon form av väpnad drabbning mellan Iran och Israel och /eller USA i det närmaste som oundviklig.« »Oftast tittar de tillbaka till något obestämt ”då”, en romantisk tid innan ADHD-diagnoser, då man kunde ta hand om de här barnen utan att…«»

Innehåll #1 2012
2012-10-05 »Egypten«, »Opium åt folket«, »Är 1,5-gradersmålet möjligt att nå?« och »Nya vindar över Burma«.»

Intersektionalitet?
Art Poertorico 2011-11-17 Feministen och antirasisten Kristina Martinsson ställer frågan vad Intersektionalitet är. Röda Rummet säger i ingressen "Att dechiffrera det liberala mantrat - som säger att alla kan bli entrepenörer - och framföra en marxistisk klassanalys med betoning på den ekonomiska ojämlikheten blir då avgörande. Men räcker det? Kristina Martinsson introducerar här ett kompletterande analysinstrument.»

Är Gud socialist?
Teckning renässans: Jesus på korset. monterad text samma som rubriken. 2011-10-29 Reza Chitsaz blivande religonslärare i Göteborg. Han har tidigare medverkat i Röda rummet nr 2/2004 ”Den avslöjande debatten”. Chitsaz ställer i #3-4 Röda Rummet frågan: är religiösa människor på grund av sin religiositet antisocialister?»

Röda rummet nr 3-4 2011: Med klass
2011-10-27 När detta Röda rummet-nummer pressläggs hör vi sorlet, ropen, parollerna från gatorna, och vi ser en slogan på nätet : ”Världen vs Wall Street”. Vi ser torgen, tälten, de brokiga och protesterande folkmas...»

Vid klasskampens 
baslinje – om att snacka ihop sig på jobbet
2011-05-03 I senaste numret av Röda Rummet funderar Erik Helgeson på vilka maktmedel som står till buds när det kommer till kritan. Han säger "När kampkulturen på arbetsplatserna dör bort faller hela den övriga fackliga maktstrukturen som ett korthus. Kvar står en struktur för lobbyister högst upp i medlemsförbunden och centralorganisationerna, vars fortlevnad garanteras av kapital och fastigheter /.../"»

En snirklig söm - är arbetare en social konstruktion?
2011-05-03 I en artikel ur Röda Rummet som har rubriken En snirklig söm - är arbetare en social konstruktion? skriver Kajsa Ekis Ekman en kritiskt hållen kommentar till Ulrika Holgerssons bok Klass - feministiska och kulturanalytiska perspektiv. Hon ställer frågorna "Vilka klasser finns idag? Ska man analysera klassamhället globalt eller lokalt - kan man ens analysera Sverige för sig, när nu produktionen av så många varor sker i Kina? Vilken roll har de respektive klasserna i samhällsbevarandet? Vilken roll kan de spela i en förändring?"»

Röda rummet nr 1-2/2011: Ommöblering
2011-05-01 Historien håller på och vänder blad. Vi gör detta Röda rummet-nummer i den tid då det kanske bara är timmar eller dagar innan naturen omkring oss vårexploderar, men redan för några månader sedan slog något m...»

Att sälja sitt jag
Roya Hakimnia 2010-11-08 Roya Hakimnia anser i senaste numret av Röda Rummet att Kajsa Ekis Ekmans bok Varat och varan - prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan är en välkommen bok.»

Finns folkrörelsernas framtid?
2010-10-26 Hur skulle en gräsrötternas egen kriskommission utvärdera valresultatet och dagens politiska situation? Den frågan ställer sig Jens Ergon med utgångspunkt i Jan Wiklunds tegelsten om folkrörelsernas historia. En bok Ergon uppfattar som originell i bästa bemärkelse, bland annat eftersom den är skriven ”inifrån”.»

Röda rummet 3 2010: Förlösande svar
2010-10-24 Man kan ju fråga sig vad vi väntar på, egentligen? Det är sent på jorden. Klimatförändringarna krymper ständigt marginalerna för att rädda mänsklighetens överlevnad. Olje-”peaken” närmar sig. Krig, förtryck,...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Röda Rummet

Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer