Artiklar från Röda Rummet

Öde Europa
2012-10-05 »Den verkligt revolutionära politiken i sådan ödesdiger situation är att ”ta tjuren vid hornen” och bilda en enhetsfront« »Under hela vintern och början av våren syntes någon form av väpnad drabbning mellan Iran och Israel och /eller USA i det närmaste som oundviklig.« »Oftast tittar de tillbaka till något obestämt ”då”, en romantisk tid innan ADHD-diagnoser, då man kunde ta hand om de här barnen utan att…«»

Innehåll #1 2012
2012-10-05 »Egypten«, »Opium åt folket«, »Är 1,5-gradersmålet möjligt att nå?« och »Nya vindar över Burma«.»

Intersektionalitet?
Art Poertorico 2011-11-17 Feministen och antirasisten Kristina Martinsson ställer frågan vad Intersektionalitet är. Röda Rummet säger i ingressen "Att dechiffrera det liberala mantrat - som säger att alla kan bli entrepenörer - och framföra en marxistisk klassanalys med betoning på den ekonomiska ojämlikheten blir då avgörande. Men räcker det? Kristina Martinsson introducerar här ett kompletterande analysinstrument.»

Är Gud socialist?
Teckning renässans: Jesus på korset. monterad text samma som rubriken. 2011-10-29 Reza Chitsaz blivande religonslärare i Göteborg. Han har tidigare medverkat i Röda rummet nr 2/2004 ”Den avslöjande debatten”. Chitsaz ställer i #3-4 Röda Rummet frågan: är religiösa människor på grund av sin religiositet antisocialister?»

Röda rummet nr 3-4 2011: Med klass
2011-10-27 När detta Röda rummet-nummer pressläggs hör vi sorlet, ropen, parollerna från gatorna, och vi ser en slogan på nätet : ”Världen vs Wall Street”. Vi ser torgen, tälten, de brokiga och protesterande folkmas...»

Vid klasskampens 
baslinje – om att snacka ihop sig på jobbet
2011-05-03 I senaste numret av Röda Rummet funderar Erik Helgeson på vilka maktmedel som står till buds när det kommer till kritan. Han säger "När kampkulturen på arbetsplatserna dör bort faller hela den övriga fackliga maktstrukturen som ett korthus. Kvar står en struktur för lobbyister högst upp i medlemsförbunden och centralorganisationerna, vars fortlevnad garanteras av kapital och fastigheter /.../"»

En snirklig söm - är arbetare en social konstruktion?
2011-05-03 I en artikel ur Röda Rummet som har rubriken En snirklig söm - är arbetare en social konstruktion? skriver Kajsa Ekis Ekman en kritiskt hållen kommentar till Ulrika Holgerssons bok Klass - feministiska och kulturanalytiska perspektiv. Hon ställer frågorna "Vilka klasser finns idag? Ska man analysera klassamhället globalt eller lokalt - kan man ens analysera Sverige för sig, när nu produktionen av så många varor sker i Kina? Vilken roll har de respektive klasserna i samhällsbevarandet? Vilken roll kan de spela i en förändring?"»

Röda rummet nr 1-2/2011: Ommöblering
2011-05-01 Historien håller på och vänder blad. Vi gör detta Röda rummet-nummer i den tid då det kanske bara är timmar eller dagar innan naturen omkring oss vårexploderar, men redan för några månader sedan slog något m...»

Att sälja sitt jag
Roya Hakimnia 2010-11-08 Roya Hakimnia anser i senaste numret av Röda Rummet att Kajsa Ekis Ekmans bok Varat och varan - prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan är en välkommen bok.»

Finns folkrörelsernas framtid?
2010-10-26 Hur skulle en gräsrötternas egen kriskommission utvärdera valresultatet och dagens politiska situation? Den frågan ställer sig Jens Ergon med utgångspunkt i Jan Wiklunds tegelsten om folkrörelsernas historia. En bok Ergon uppfattar som originell i bästa bemärkelse, bland annat eftersom den är skriven ”inifrån”.»

Röda rummet 3 2010: Förlösande svar
2010-10-24 Man kan ju fråga sig vad vi väntar på, egentligen? Det är sent på jorden. Klimatförändringarna krymper ständigt marginalerna för att rädda mänsklighetens överlevnad. Olje-”peaken” närmar sig. Krig, förtryck,...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Röda Rummet

Annons:

Senaste nummer:

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

2019-10-14
Mimers brunn 4 2019

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Accent 5 2019

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-21
Kuba 2 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

Äldre resuméer