Röda rummet nr 3-4 2011: Med klass

När detta Röda rummet-nummer pressläggs hör vi sorlet, ropen, parollerna från gatorna, och vi ser en slogan på nätet : ”Världen vs Wall Street”.

Vi ser torgen, tälten, de brokiga och protesterande folkmassorna. Den arabiska våren har nu på allvar spridit sig till inte minst södra Europa. Generalstrejker i Grekland, Italien, indignerade massdemonstrationer i Spanien. Och England är på gång… Måhända står världen och väger. När denna tidning läses har de internationellt samordnade protesterna 15 oktober hållits. Och en rännil av ”torgrörelsen” landat i konungariket Sverige.

Är det då kapitalismens sammanbrott vi beskådar? Vi hör en av storföretagsamhetens företrädare i närmast falsettdesperat röstläge på Youtube ge råd till sina aktieägande vänner: ”Gör vad som helst för att rädda det ni har: Europa kommer att krascha!”

Kraschar alltså systemet? Ingen vet, och en hel del fakta talar väl däremot. Men i radikaliseringens historiska natur ligger samtidigt att den kan gå fort; att omvälvande skred kan sättas i rörelse snabbare än någon kunnat eller vågat tänka sig.

I Röda rummet följer vi utvecklingen med en kombination av andlös spänning och försök till iskallt analyserande. Med hjälp av ekonomen Eric Toussaint tar vi både puls och blodtryck på skuldkrisen i Europa och bankernas roll. I övrigt är det, som ni ser, en blandning som följer ett spår vi redan tidigare anträtt: klass, rörelser, förtryck och motstånd.

Men också – och det är väl det nya för denna gången – ett försök att ta oss an den stora frågan om människors, låt oss säga…längtan. Vilken roll spelar religiositeten och religionen för kampen för att annat samhälle? Med hjälp av Reza Chitsaz´ måhända (förhoppningsvis) kontroversiella artikel om Gud och socialismen närmast förväntar vi oss en debatt i spalterna. Ordet är fritt, kära läsare.
Inte utan stolthet och belåtenhet (samt viss genans för att det kommer först nu…) kan vi också berätta att det ni håller i er hand är ett historiskt nummer av tidskriften. För första gången i Röda rummets snart femtonåriga historia är de kvinnliga skribenterna fler än de manliga. Ett viktigt framsteg för oss.

Så vi snickrar vidare på ”tankesmedjan”, som vi ibland benämner tidskriften. De senaste veckorna har med all kraft visat på betydelsen av att ha en tankesmedja som hämtar sitt stöd uteslutande från folkliga rörelser och radikala politiska krafter som strävar efter ett annat samhälle än det kapitalistiska. När ägarna till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle nu i praktiken avsatt de forskare som kom fram till oönskade slutsatser om effekterna av kommersialiseringen av den offentliga välfärden, så startade en viktig diskussion om vilka motröster vi andra kan smida i tankarna - och kanske i praktiken.

/Redaktionen

INNEHÅLL:

ÄR GUD SOCIALIST? – om religionens roll i kampen för framtiden. Av Reza Chitsaz

KLÄTTERFÖRMÅGA OCH DEMONISERING – om en arbetarklass som pratar med mat i munnen (recension av boken ”Chavs”). Av Anna Hellgren

Och vad i hela friden är INTERSEKTIONALITET? Av Kristina Martinsson

NÄR KROPPARNA KALLNAT – om Behring Breivik, galenskap och muslimhat. Av Roya Hakimnia

LATINAMERIKA – vad blev det av vänstervågen? Av Rolf Bergkvist

UPPLOPPENS INNEBÖRD. Av Anne Berg

GENOM SKULDKRISENS DIMRIDÅER. Intervju med Eric Toussaint

Krönika: ”Men stå inte här och frys”. Av Anne Sörman

Recension: Petter Larssons ”Till frihetens försvar”. Av Daniel BrandellPublicerad: 2011-10-27

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer