Artiklar från FokusKina

Innehåll #3 2022
2022-10-06 I detta nummer har vi glädjen att presentera en intervju med Folkrepubliken Kinas nye ambassadör till Sverige, Cui Aimin. FokusKina har valt att inleda intervjun med frågor som rör svensk-kinesiska möten på det vetenskapliga och kulturella området och låter spörsmål om ekonomi och den laddade frågan om Taiwan avsluta intervjun. Det ligger i linje med tidningens målsättning att lyfta fram personer, kultur och historia som viktiga byggstenar i kontakterna mellan Sverige och Kina. Det har nu också meddelats att den tjugonde partikongressen för Kinas kommunistiska parti kommer att inledas den 16 oktober. Ingemar Ottosson diskuterar i sin artikel vad vi kan vänta oss av detta möte som i hög grad kommer att domineras av Xi Jinping. Allt talar för att ordförande Xi blir omvald för en tredje mandatperiod. Partiet står idag inför stora utmaningar efter en framgångsrik men mycket kostsam bekämpning av covid-19, en vikande ekonomisk efterfrågan ledd av en nedgång i bostadssektorn och ett skärpt internationellt läge med en ökad spänning i Taiwanfrågan och ett stärkt samarbete med Ryssland ... (från de inledande orden KinaFokus #3 2022)»

Medicin
Omslag Kinarapport 4 2011 2012-03-16 Temat för numret är medicin i Kina.»

Scenkonst och film #2 2011
Omslag Kinarapport 2 2011 2012-03-15 Reformpolitiken i Kina under de senaste trettio åren har inneburit stora förändringar både för scenkonsten och filmen i Kina. Medan traditionell kinesisk teater förlorat mark i takt med att utbudet av andra upplevelser har ökat starkt har den kinesiska filmen lyckats etablera sig internationellt . Det handlar då om spelfilmen, som vunnit många priser utomlands. Men det finns även intressant oberoende dokumentärfilm. Den är dock än så länge mindre känd i omvärlden.»

Ung i Kina #3 2011
Omslag Kinarapport 3 2011 2012-03-15 Det är i år 100 år sedan ett uppror inleddes som innebar slutet för Kinas kejsardöme. Republiken Kina föddes och den lever fortfarande kvar, fast sedan 1949 bara på Taiwan. Två av artiklarna i detta nummer tar upp relationerna mellan Taiwan och Folkrepubliken Kina. Det blir också reportage om ungdomars drömmar om framtiden, deras i vissa fall alltför stora beroende av internet och kinesisk popmusik. Dessutom behandlas bl a Wikipedia och Kina, samt den omtalade boken om barnuppfostran, Tigermammans stridsrop, i en längre recension.»

Xinjiang #1 2011
Omslag Kinarapport 1 2011 2012-03-14 Xinjiang, som utgör en sjättedel av Kinas yta, hamnade i fokus för omvärldens uppmärksamhet 2009 då motsättningar mellan uigurer och han-kineser ledde till upplopp med många döda som resultat. Området har dominerats av många olika folk genom historien och det var först i mitten av 1700-talet som en Kinabaserad makt, den manchuriska Qingdynastin, mer definitivt tog kontroll över området. Befolkningen här har fram till nyligen övervägande bestått av centralasiatiska turkfolk som uigurer, kazaker och kirgizer. Den snabba inflyttningen av han-kineser under senare år har lett till att de etniska spänningarna i området har ökat markant. »

Historia och historieskrivning
Omslag Kinarapport 4 2010 2012-03-13 Kina är unikt i världen genom sin tradition av kontinuerlig historieskrivning sedan drygt tvåtusen år tillbaka. På 1900-talet kom, under påverkan från västerlandet, en modernare form av historievetenskap att växa fram. Men efter att kommunistpartiet tog makten 1949 blev historieskrivningen starkt politiskt styrd. Sedan massakern i Peking 1989 har det nationalistiska budskapet blivit allt mer påtagligt medan partiets egna mörka förflutna döljs eller tonas ner. I detta nummer tar vi upp den kinesiska historien och historieskrivningen och visar på en betydligt mer komplex bild än den som det kinesiska folket serveras.»

Svenskt i Kina
Omslag Kinarapport 3 2010 2012-03-12 Svenskt i Kina»

Arkeologiska fynd
Omslag Kinarapport 2 2010 2012-03-11 I år är det sextio år sedan Sverige och Folkrepubliken Kina upprättade diplomatiska förbindelser. Vi tar upp bakgrunden till detta och hur det har firats. Under hösten kommer Östasiatiska museet i Stockholm att ha en stor utställning med föremål inlånade från museer i Shaanxiprovinsen. Om denna och ett antal betydande arkeologiska fynd berättar vi i detta nummer. Frågan om det kinesiska kulturarvet i utlandet behandlas liksom synen på synen på Johan Gunnar Andersson och Sven Hedin och deras agerande i Kina.»

Rättsväsende
Omslag Kinarapport 1 2010 2012-03-11 Kinas rättsväsende har genomgått stora förändringar under de senaste trettio åren. Den officiella ambitionen har varit att skapa en socialistisk rättsstat. Men det historiska arvet präglar fortfarande till en del dagens samhälle. Trots en mängd nya lagar och stora satsningar på att utbilda jurister är korruption och rättsröta vanligt förekommande. Respekten för de mänskliga rättigheterna är också bristfällig. Positivt är dock att rättsliga argument används allt mer av såväl ledande politiker som av dem som protesterar mot missförhållanden i samhället.»

Shanghai
Omslag Kinarapport 4 2009 2012-03-10 Shanghai är högaktuellt som kommande värd för den stora världsutställning Expo 2010. Sedan 1990-talet har staden genomgått en makalös förvandling och nu görs en storskalig satsning på denna utställning. Kostnaderna för projektet kommer att överstiga dem för OS i Peking 2008. Under senare år har också intresset för 1920- och 1930-talets Shanghai väckts till liv. Vi ser tillbaka på en tid då utlänningar levde ett priviligierat liv och gangstrar levde i symbios med den politiska makten. Byggnader präglade av den tidens hetaste mode, Art deco, finns fortfarande kvar i betydande omfattning kvar i staden. Andra ämnen som behandlas är bl.a. Göteborgs samarbete med Shanghai, miljön, kärnkraften, fengshui, massakern för tjugo år sedan och blommor i Yunnan.»

Konst och konsthantverk
Omslag Kinarapport 3 2009 2012-03-09 Kina var tidigt framstående eller nyskapande på ett antal områden. Till dem hör bl.a. tillverkningen av papper, broderier, drakar och keramik som tas upp i detta nummer. Det blir också en intervju med konstnären Huang Rui, som tillhörde skaparna av konstnärsområdet 798 i Peking, och ett utdrag ur Börje Ljunggrens nya utgåva av boken Kina - vår tids drama.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  FokusKina

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer