Omslag Kinarapport 1 2010

Rättsväsende

Kinas rättsväsende har genomgått stora förändringar under de senaste trettio åren. Den officiella ambitionen har varit att skapa en socialistisk rättsstat. Men det historiska arvet präglar fortfarande till en del dagens samhälle. Trots en mängd nya lagar och stora satsningar på att utbilda jurister är korruption och rättsröta vanligt förekommande. Respekten för de mänskliga rättigheterna är också bristfällig. Positivt är dock att rättsliga argument används allt mer av såväl ledande politiker som av dem som protesterar mot missförhållanden i samhället.

ARTIKLAR
BERTIL LUNDAHL Kinas rättsväsende förr och nu

BERTIL LUNDAHL ”En domare som inte tjänar en miljon om året är en idiot” – Samtal med Xiao Rundcrantz om Kinas rättsväsende

JONAS GRIMHEDEN Domare i Kina

TOM KNUTSON John Kamm – en säljare i mänskliga rättigheter

THOMAS LAGERQVIST ”Att gå över floden genom att känna efter stenarna” – Affärsjuridikens utveckling i Kina sedan 1992

ULF ANDREASSON Kinas gigantiska vattenprojekt


RECENSIONER OCH NOTISER


OMSLAGSBILD
LILLEBILL LEDRUP MELLANDER Vid den kejserliga lokala administrationens säte (yamen) i Pingyao kan besökare numera ikläda sig rollen som häradshövding Publicerad: 2012-03-11

Köp FokusKina
Läs mer om FokusKina i katalogen
Fler artiklar knutna till FokusKina
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer