FokusKina

FokusKina logga

Föreningen FokusKinas syfte är att främja och sprida kunskap om Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening – dåtid och nutid – på ett fördjupande sätt. Föreningens främsta verktyg för att stödja denna målsättning är att utge en tidskrift.

Föreningens tidskrift - FokusKina - vänder sig till alla som är intresserade av Kina och är den enda tidskrift i Sverige som fokuserar helt på Kina. Många av Sveriges mest Kinakunniga skribenter medverkar. Tidskriften speglar de stora politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i dagens Kina. Aktuella analyser varvas med tillbakablickande artiklar. Här finns texter om historia, arkeologi, konst, musik, litteratur, politik, vardagsliv, miljöfrågor etc. Men också kåserier, intervjuer, bokrecensioner och artiklar om matkultur med recept.

FokusKina utkommer med fyra nummer per år (mars, juni, september, december).

Tidskriftens namn var tidigare Kinarapport, 2016 bytte den namn till FokusKina, d.v.s. till samma namn som den förening FokusKina som är dess utgivare. Redaktör 1998-2004 var författaren och föreningens tidigare ordförande Cecilia Lindqvist. Hon efterträddes 2004 av Bertil Lundahl, fil.dr. i sinologi och tidigare lärare och forskare vid Institutionen för östasiatiska språk i Lund. Bertil Lundahl avgick 2013 och efterträddes av Peter Söderlund, Uppsala. I början av 2014 tog Johan Fresk över som ansvarig redaktör. Till vardags arbetar Johan som biträdande studierektor och kursadministratör för ämnet kinesiska på Stockholms universitet.Utgivare Föreningen FokusKina
Adress
FokusKina
c/o Ingemar Ottosson
Solistvägen 103
224 68 Lund

E-post, red info@fokuskina.se

E-post, pren prenumerationer@fokuskina.se

Postgiro PlusGiro 50 12 77-8 eller Swish till 1236443873
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris Medlem 345 kr, Ungdomar/Studerande t.o.m. 25 år 150 kr, endast prenumerant 500 kr
Finns att köpa Göteborg: Nätverkstan Ekonomitjänst

Hemsida fokuskina.se
ISSN 2002-7362f

Du hittar FokusKina i hylla saogf på biblioteket.
Läs artiklar knutna till FokusKina
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2022-10-06


Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer