Omslag Kinarapport 4 2010

Historia och historieskrivning

Kina är unikt i världen genom sin tradition av kontinuerlig historieskrivning sedan drygt tvåtusen år tillbaka. På 1900-talet kom, under påverkan från västerlandet, en modernare form av historievetenskap att växa fram. Men efter att kommunistpartiet tog makten 1949 blev historieskrivningen starkt politiskt styrd. Sedan massakern i Peking 1989 har det nationalistiska budskapet blivit allt mer påtagligt medan partiets egna mörka förflutna döljs eller tonas ner. I detta nummer tar vi upp den kinesiska historien och historieskrivningen och visar på en betydligt mer komplex bild än den som det kinesiska folket serveras.

ARTIKLAR
HANS HÄGERDAL Kina – en historisk exposé genom fyra millenier

HANS HÄGERDAL Historiebruk i öst och väst – reflektioner kring historieskapande i kinesisk och europeisk tradition

BERTIL LUNDAHL Kinas historia i kommunistpartiets tappning – en kritisk granskning

PERRY JOHANSSON Ett krig om källor, tolkningar och territorium – den moderna historieskrivningens uppkomst i Kina

BJÖRN KJELLGREN På jakt efter andra berättelser – kinesiska läromedel i lokalhistoria

LARS OCH WAI-LING RAGVALD Kvinnor med makt – Wu Zetian och andra änkekejsarinnor i Kinas historia

JOAKIM ENWALL Mongolernas roll i Kinas historia – tolkningar och identitet

PÄR CASSEL Manchuernas återkomst – från herrefolk till modellminoritet

MAGNUS FISKESJÖ Kinesiska perspektiv på Wa-folkets historia

INGEMAR OTTOSSON Stolthet och skam – kinesiska och japanska läroböcker skriver historia

KARL GUSTAFSSON Motståndskriget mot Japan i kinesisk historiografi under efterkrigstiden

JOHAN LAGERKVIST Kinas Internethistoria

MATTIAS LENTZ ”Bokslut” Peking – om en promille av Kinas historia

LARS DANIELSSON Honkong och Macao – himmel eller helvete?


RECENSIONER


OMSLAG
BERTIL LUNDAHL Den stora 71 meter höga buddhan vid Leshan i Sichuan stod färdig år 803.

Publicerad: 2012-03-13

Köp FokusKina
Läs mer om FokusKina i katalogen
Fler artiklar knutna till FokusKina
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons: