Artiklar från Sydasien

Årsboken #1 2022
2022-03-03 År två med pandemin tärde på människor och nationer. Som kan utläsas av innehållsförteckningen har vi i nr 1 2022, Sydasien årsbok 2021, en viss tyngdpunkt på Bangladesh, regionens yngsta nation, som under 2021 firade de första 50 åren av självständighet. Troy Enekvist, Fadh Mannan och Paul Sharma beskriver människor, ekonomi och miljöfaktorer i detta låglänta land och dessutom ger Gabriel Jonsson tips om möjligheten till vidare fördjupning. Det är ingen överdrift att säga att coronaviruset och pandemin under 2021 fortsatte slå obarmhärtigt mot människor. För många i Indien blev året en mardröm, De fick ägna sig åt att försöka söka vård för och syrgas till döende släktingar. Hälsokrisen var monumental. Sedan korn vaccinet. Målet med #1 2022, "årsboken", är att ge en aktuell över blick över samtliga åtta länder i regionen och att bidra till att Sydasiens läsare får en klar bild av 2021 och tillståndet inför 2022 och bidra till ökad förståelse för länderna. Den får gärna läsas nu, hamna i en hylla och kanske tas fram för läsning igen om en månad, eller om flera är. »

Tema Afghanistan #4 2021
2021-12-10 Redan i våras hade vi på redaktionen bestämt oss för att under hösten göra ett temanummer med fokus på Afghanistan. Sedan följde den historiska händelseutvecklingen i augusti 2021. Genom nyhetsrapporteringen stod det klart att det bara var en tidsfråga innan även Kabul skulle falla i talibanernas händer. Mitt i detta kaos befann sig Sydasiens medarbetare Sharif Safi och Fatimah Hossaini. 1 nr 3 2021 rapporterade de om den fruktansvärda situationen för barnfamiljer som kämpar för sitt dagliga bröd, "stapelfödan" i Afghanistan. Sharif och Fatima!) tillhör de tusen och åter tusen unga afghaner som valt att lämna sitt hemland, undan våld, förtryck och ofrihet. 1 det här numret berättar de, i ord och bilder, om sin flykt och sina tankar kring det som hänt ... (ur ledaren Sydasien #4 2021)»

Tema: Jordbruk & Livsmedel #3 2021
2021-11-15 När vi beslutade om magasinets tema kände vi entusiasm — jordbruk och livsmedel spänner över ett vidsträckt landskap. Vi har nu plöjt på ytan i kanten av fältet och har ett axplock. Kanske hade vi kunnat gå över en större del av jordbrukslandskapet, plöjt djupare, men har fått avgränsa oss. Te — näst efter vatten den populäraste drycken i världen — är ett undertema. Tebranschen sysselsätter två-tre miljoner arbetare i Sydasien. Löner, arbetsmiljö och villkor är ofta usla.»

Innehåll Sydasien #2 20212
2021-05-13 Sydasien #2 2021 har landat. Här erbjuds ”en timme kultur satt på pränt”. Mycket glädjande är att det varje vecka nu tickar in nya prenumeranter. Vart är vi på väg? Resan med tidskriften fortsätter och vi har tagit ut en ny färdriktning som vi följer under 2021. Genom årsboken ville vi sammanfatta det gångna året, 2020, som blev pandemins år. Här är vi nu med andra numret för 2021, där vi utlovar ”en timmes kultur” på 52 sidor. Innehållet kantrar åt Indien, men vi har en bit Pakistan, notismaterial från fler länder och pekar mot Sydasien.se, där det finns mer att hämta.»

2020 in memorian: "Pandemins år" #1 2021
2021-03-09 Nyheten från Kina om ett nytt coronavirus kom på nyårsafton 2019 och detta virus satte sedan som vi alla är medvetna om en sorglig prägel på hela 2020. Under året svepte en första virusvåg över världen, följd av en vågdal och sedan en andra våg. Genom ett rekordsnabbt arbete för att utveckla vaccin kan vi skönja ett slut på pandemin, även om viruset kommer att finnas kvar lång tid. Vi kan konstatera att det vanliga livet har tagit en paus och att allt inte blir sig likt. Pandemin kan bli en vattendelare för mänskligheten. En kris ger möjlighet till utveckling och det verkligt viktiga framträder plötsligt tydligare än någonsin. Genom texterna i Sydasiens årsbok vill vi spegla hur länderna i regionen hanterat den dubbla globala krisen 2020, som slagit mot folkhälsa och ekonomi. Tillsammans har vi skribenter försökt att överskådligt beskriva vad som hänt i de åtta länderna. I en av texterna har vi vänt strålkastaren mot vårt hemland. Hur har krisen hanterats i Sverige? Som världsmedborgare finns ingen anledning att varken svart eller skönmåla något land. Ministrar, diplomater och andra som företräder ett land vill oftast att landet ska framstå i så god dager som möjligt. Vi har olika roller. Sanning är ett begrepp som aktualiserats i samband med och kanske framför allt efter det amerikanska presidentvalet i november 2020. Visst kan sanningen göra oss fria. Sökandet börjar med viljan att se. »

Årsbok 2021
2021-02-10 2021 blir Sydasien åter kvartalstidskrift Åren 1977-2010 kom Sydasien ut med fyra nummer per år, för att 2011 bli nättidning. Idag kompletterar tryckta Sydasien och nättidningen varandra på ett nytt sätt och vi hoppas nå ut bredare genom en varierad utgivning. Vi behåller avgiften oförändrad, 200 kr även för 2021 när vi blir kvartalstidskrift. Genom att variera format parallellt med Sydasien.se vill vi väcka intresse för samhälle, kultur, politik, historia, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en process att åter etablera Sydasien som tryckt tidskrift. Efterfråga gärna Sydasien hos era bibliotek. Året med coronaviruset liknar inget annat. I årsboken överblickar redaktionen utvecklingen i Indien, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Maldiverna och Bhutan. Sammanlagt 14 skribenter ger i 16 texter en bild av skeenden 2020 och under januari 2021. Boken är också rikt bildsatt.»

Klimat och vatten #1 2020
2020-10-16 Numret belyser frågor som påverkar länderna i regionen och miljontals människor. Ur innehållet kan nämnas en essä i text och bild av Zac O’Yeah, som betraktar och begrundar Indiens djupa vattenproblem. Från Karachi lyfter Zofeen T. Ebrahim fram Yasmeen Laris ”avvikande arkitektur” för ett av naturkatastrofer härjat folk. Vi betraktar livsfarliga störtfloder och vattenkraft i Nepal, indiska fröbanker, bhutanesisk koldioxidneutralitet, känner miljöhopp och förtvivlan, gör nedslag i Sri Lanka, Afghanistan, Maldiverna och Bangladesh. Dessutom fantastiska bilder på Bagheera, snölepoarder och solenergi på hög höjd i Himalaya i ett reportage av Jan Fleischmann. »

Sydasien #2 2019
2020-04-10 Sydasien nr 2 2019 innehåller reportage och artiklar om Bangladesh, Bhutan, Indien, Pakistan och Sri Lanka. Med notiser täcker vi även in Afghanistan och Maldiverna. Zac O’Yeah har besökt lastbilstillverkaren Scanias fabrik utanför Bangalore. Här tar kvinnliga medarbetare på alla nivåer en självklar plats och idéerna om jämställdhet sprider sig utanför fabriksområdet, ut i byarna. Välkomna till ”Verklighetsfabriken”! Troy Enekvist har gjort ett porträtt av Rubel, som tvingats fly från sin älskade ö som svämmats över av vatten till trängseln i Dhaka. Som klimatflykting livnär han sig här främst på att köra tuk-tuk, medan hans fru arbetar inom textilindustrin.»

Sydasien #1 2019
2020-04-06 Ni håller ett färskt nummer av Sydasien i er hand. Jag hoppas ni kommer uppskatta innehållet som i detta nummer bland annat berättar om Bonhishikha - en feministisk våg i Bangladesh som utmanar könsstereotyper i samhället. Läs även om Satyam Day Care Center, den enda skolan för barn med den intellektuella funktionsnedsättningen Downs syndrom i Kathmandu. Pojken på omslaget är en elev från centret. Jag, som är Sydasiens redaktör, berättar om den resa jag och några kära Sydasienvänner gjorde till Satyam Day Care Center på sidan tio. Se även vårt nya stående inslag "Paruls perspektiv" på sidan sex där ämnen som CSR och HBTQ debatteras... (ur de inledande orden Sydasien #1 2019)»

Sydasien #2 2018
2020-03-15 Efterlysning: medlemmar Du håller i din hand Sydasien nr 2 2018, vårt sista gratisnummer; 52 sidor om regionen i fokus för vårt intresse. Jag hoppas att du vill läsa Sydasien även i framtiden. Vi uppdaterar nu vårt medlemsregister - vill du bli medlem och få tidskriften i brevlådan? Läs mer på sista sidan! Chetali som pryder omslaget, är en av Indiens transpersoner. Gruppen har varit en levande del av Indiens historia under tusentals år och trots att den fått en officiell status i det indiska samhället är de långt ifrån likvärdiga medborgare... (ur de inledande orden Sydasien #2 2018)»

Sydasien #1 2018
2020-03-05 Många berättelser vittnar om svåra förhållanden för HBTQ-personer i vardagen i Sydasiens länder. Pakistan och Bangladesh är två av världens 72 länder där homosexualitet är olagligt. Homofobiskt våld, lynchningar, glåpord, misshandel och trakasserier är utbrett. Att inte känna sig säker i sitt hemland innebär ett oerhört stort utanförskap. I detta nummer av Sydasien intervjuar vi transmannen Sumair från Pakistan och HBTQ-aktivisten Mir från Bangladesh som delger sina historier om livet som normbrytare i patriarkala samhällsstrukturer. Rohit Bhatia diskuterar bakgrunden till varför... (ur ledaren Sydasien #1 2018)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Sydasien

Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer