Artiklar från Sydasien

Hälsa #4 2022
2023-01-22 Fokus i Henriks Schedins essä är införsel av medicin till behövande i Nepal. Dessutom har vi nedslag i Pakistan kring de myggburna sjukdomarna denguefeber och malaria och i Sri Lanka en intervju kring folkhälsan i krisens spår. Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan från organisationen Water Aid skriver i sin debattartikel om vikten av grundläggande sanitet. Situationen i Pakistan förvärrades under 2023 till följd av de omfattande översvämningarna i landet. Än fler saknar nu tillgång till en välfungerande toalett. »

Tema Ekonomi och digitalisering #3 2022
2022-11-02 Ekonomi. Ordet väcker i dessa dagar än fler tankar än som skulle vara fallet i goda tider. Vi lever nu alla med en allt större ovisshet vad gäller såväl intäkter som utgifter. När vi på Sydasiens redaktion redan förra året valde tema för det här numret fanns tankar om att vi själva kanske skulle kunna göra reportage på plats i något eller några av länderna. Vi såg framför oss börshus runtom i Sydasien och spännande samtal med människor om hur de ser på privat ekonomi, konjunktur, marknad och nationalekonomi. Det var såklart en önskedröm, med utgångspunkt i minnen från tidigare reportageresor, som ibland gjorts kring utvalda ämnesområden. Vi redaktörer är tacksamma att ha så kunniga skribenter i Sverige och i Sydasien som skriver initierat om de åtta länderna som är i fokus för vårt intresse. När vi nu har satt samman och utformat det här numret, fyllt med innehåll och nedslag från regionens samtliga åtta länder, kan vi ändå konstatera att det vi fått fram innebär ett kunskapsbidrag från oss till vår läsekrets. (Ett tillägg till texten på sidan 2 i den tryckta tidskriften: Vi redaktörer är tacksamma att ha så kunniga skribenter i Sverige och i Sydasien som skriver initierat om de åtta länderna som är i fokus för vårt intresse.) Hur fungerar betalappar och mobila banktjänster i regionen? Vad betyder de pengar som skickas hem från sydasiater i diasporan runtom i världen till hemländerna? Vad var det som hände i Sri Lanka - vad gick snett med ekonomin och vad väntar nu? Vi måste också lyfta fram Pakistans utsatthet. Det blir allt tydligare att “klimatkatastrofer”, som Pakistans klimatminister uttrycker det kan ödelägga ekonomin för människor och få hela nationer i gungning. Det vi velat göra är att betrakta och rapportera om ekonomiska förhållanden i Sydasien, som är svåra för många som lever i regionen. Vi måste samtidigt dissekera och hantera tidskriftsföreningen Sydasiens ekonomi. Vi brottas i år, än mer än de två föregående åren med att få intäkterna under året att vara större än utgifterna.»

Tema Exil och pressfrihet #2 2022
2022-06-15 I en konferenslokal i Haag samlas vi, ett antal människor från hela världen, för att uppmärksamma det faktum att samtliga journalistmord i Sri Lanka förblir olösta. Ett av alla mord har lyfts fram i den här folktribunalen, inte oväntat det på Lasantha Wickrematunge, som var redaktör för tidningen Sunday Leader. Han mördades den 8 januari 2009 när han på förmiddagen färdades i sin bil på väg till redaktionen i Colombo. Nobels fredspris 2021 tilldelades journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov. för deras "insatser att skydda yttrandefrihet, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred". Det satte också fingret på alla de olösta journalistmorden och den utbredda straffriheten ... (från inledningen Sydasien #2 2022)»

Årsboken #1 2022
2022-03-03 År två med pandemin tärde på människor och nationer. Som kan utläsas av innehållsförteckningen har vi i nr 1 2022, Sydasien årsbok 2021, en viss tyngdpunkt på Bangladesh, regionens yngsta nation, som under 2021 firade de första 50 åren av självständighet. Troy Enekvist, Fadh Mannan och Paul Sharma beskriver människor, ekonomi och miljöfaktorer i detta låglänta land och dessutom ger Gabriel Jonsson tips om möjligheten till vidare fördjupning. Det är ingen överdrift att säga att coronaviruset och pandemin under 2021 fortsatte slå obarmhärtigt mot människor. För många i Indien blev året en mardröm, De fick ägna sig åt att försöka söka vård för och syrgas till döende släktingar. Hälsokrisen var monumental. Sedan korn vaccinet. Målet med #1 2022, "årsboken", är att ge en aktuell över blick över samtliga åtta länder i regionen och att bidra till att Sydasiens läsare får en klar bild av 2021 och tillståndet inför 2022 och bidra till ökad förståelse för länderna. Den får gärna läsas nu, hamna i en hylla och kanske tas fram för läsning igen om en månad, eller om flera är. »

Tema Afghanistan #4 2021
2021-12-10 Redan i våras hade vi på redaktionen bestämt oss för att under hösten göra ett temanummer med fokus på Afghanistan. Sedan följde den historiska händelseutvecklingen i augusti 2021. Genom nyhetsrapporteringen stod det klart att det bara var en tidsfråga innan även Kabul skulle falla i talibanernas händer. Mitt i detta kaos befann sig Sydasiens medarbetare Sharif Safi och Fatimah Hossaini. 1 nr 3 2021 rapporterade de om den fruktansvärda situationen för barnfamiljer som kämpar för sitt dagliga bröd, "stapelfödan" i Afghanistan. Sharif och Fatima!) tillhör de tusen och åter tusen unga afghaner som valt att lämna sitt hemland, undan våld, förtryck och ofrihet. 1 det här numret berättar de, i ord och bilder, om sin flykt och sina tankar kring det som hänt ... (ur ledaren Sydasien #4 2021)»

Tema: Jordbruk & Livsmedel #3 2021
2021-11-15 När vi beslutade om magasinets tema kände vi entusiasm — jordbruk och livsmedel spänner över ett vidsträckt landskap. Vi har nu plöjt på ytan i kanten av fältet och har ett axplock. Kanske hade vi kunnat gå över en större del av jordbrukslandskapet, plöjt djupare, men har fått avgränsa oss. Te — näst efter vatten den populäraste drycken i världen — är ett undertema. Tebranschen sysselsätter två-tre miljoner arbetare i Sydasien. Löner, arbetsmiljö och villkor är ofta usla.»

Innehåll Sydasien #2 20212
2021-05-13 Sydasien #2 2021 har landat. Här erbjuds ”en timme kultur satt på pränt”. Mycket glädjande är att det varje vecka nu tickar in nya prenumeranter. Vart är vi på väg? Resan med tidskriften fortsätter och vi har tagit ut en ny färdriktning som vi följer under 2021. Genom årsboken ville vi sammanfatta det gångna året, 2020, som blev pandemins år. Här är vi nu med andra numret för 2021, där vi utlovar ”en timmes kultur” på 52 sidor. Innehållet kantrar åt Indien, men vi har en bit Pakistan, notismaterial från fler länder och pekar mot Sydasien.se, där det finns mer att hämta.»

2020 in memorian: "Pandemins år" #1 2021
2021-03-09 Nyheten från Kina om ett nytt coronavirus kom på nyårsafton 2019 och detta virus satte sedan som vi alla är medvetna om en sorglig prägel på hela 2020. Under året svepte en första virusvåg över världen, följd av en vågdal och sedan en andra våg. Genom ett rekordsnabbt arbete för att utveckla vaccin kan vi skönja ett slut på pandemin, även om viruset kommer att finnas kvar lång tid. Vi kan konstatera att det vanliga livet har tagit en paus och att allt inte blir sig likt. Pandemin kan bli en vattendelare för mänskligheten. En kris ger möjlighet till utveckling och det verkligt viktiga framträder plötsligt tydligare än någonsin. Genom texterna i Sydasiens årsbok vill vi spegla hur länderna i regionen hanterat den dubbla globala krisen 2020, som slagit mot folkhälsa och ekonomi. Tillsammans har vi skribenter försökt att överskådligt beskriva vad som hänt i de åtta länderna. I en av texterna har vi vänt strålkastaren mot vårt hemland. Hur har krisen hanterats i Sverige? Som världsmedborgare finns ingen anledning att varken svart eller skönmåla något land. Ministrar, diplomater och andra som företräder ett land vill oftast att landet ska framstå i så god dager som möjligt. Vi har olika roller. Sanning är ett begrepp som aktualiserats i samband med och kanske framför allt efter det amerikanska presidentvalet i november 2020. Visst kan sanningen göra oss fria. Sökandet börjar med viljan att se. »

Årsbok 2021
2021-02-10 2021 blir Sydasien åter kvartalstidskrift Åren 1977-2010 kom Sydasien ut med fyra nummer per år, för att 2011 bli nättidning. Idag kompletterar tryckta Sydasien och nättidningen varandra på ett nytt sätt och vi hoppas nå ut bredare genom en varierad utgivning. Vi behåller avgiften oförändrad, 200 kr även för 2021 när vi blir kvartalstidskrift. Genom att variera format parallellt med Sydasien.se vill vi väcka intresse för samhälle, kultur, politik, historia, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en process att åter etablera Sydasien som tryckt tidskrift. Efterfråga gärna Sydasien hos era bibliotek. Året med coronaviruset liknar inget annat. I årsboken överblickar redaktionen utvecklingen i Indien, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Maldiverna och Bhutan. Sammanlagt 14 skribenter ger i 16 texter en bild av skeenden 2020 och under januari 2021. Boken är också rikt bildsatt.»

Klimat och vatten #1 2020
2020-10-16 Numret belyser frågor som påverkar länderna i regionen och miljontals människor. Ur innehållet kan nämnas en essä i text och bild av Zac O’Yeah, som betraktar och begrundar Indiens djupa vattenproblem. Från Karachi lyfter Zofeen T. Ebrahim fram Yasmeen Laris ”avvikande arkitektur” för ett av naturkatastrofer härjat folk. Vi betraktar livsfarliga störtfloder och vattenkraft i Nepal, indiska fröbanker, bhutanesisk koldioxidneutralitet, känner miljöhopp och förtvivlan, gör nedslag i Sri Lanka, Afghanistan, Maldiverna och Bangladesh. Dessutom fantastiska bilder på Bagheera, snölepoarder och solenergi på hög höjd i Himalaya i ett reportage av Jan Fleischmann. »

Sydasien #2 2019
2020-04-10 Sydasien nr 2 2019 innehåller reportage och artiklar om Bangladesh, Bhutan, Indien, Pakistan och Sri Lanka. Med notiser täcker vi även in Afghanistan och Maldiverna. Zac O’Yeah har besökt lastbilstillverkaren Scanias fabrik utanför Bangalore. Här tar kvinnliga medarbetare på alla nivåer en självklar plats och idéerna om jämställdhet sprider sig utanför fabriksområdet, ut i byarna. Välkomna till ”Verklighetsfabriken”! Troy Enekvist har gjort ett porträtt av Rubel, som tvingats fly från sin älskade ö som svämmats över av vatten till trängseln i Dhaka. Som klimatflykting livnär han sig här främst på att köra tuk-tuk, medan hans fru arbetar inom textilindustrin.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Sydasien

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer