Artiklar från Afghanistan-Nytt

Tema Migration
Omslag Afghanistan-Nytt 2017-10-14 Jag har dåligt samvete. Jag gör för lite. En av de viktigaste skyldigheter jag har som privilegierad är att stå upp för våra gemensamma mänskliga rättigheter. Om inte jag, vem? Men känslan av att inte räcka till är förlamande. Afghanistankommitténs uppdrag i Sverige är att bistå med information om Afghanistan och bedriva insamling. Vissa personer menar att vi främst ska berätta om de framgångar som sker, och särskilt om SAKs utvecklingsarbete. Fler barn går i skolan och får hälsovård. Dessa exempel är viktiga eftersom de håller liv i hoppet och engagemanget för det afghanska folkets rättigheter. Vissa inom denna grupp uppskattar att Afghanistankommittén ”hjälper afghaner på plats”...(ur ledaren #3 2017)»

Tema Rättssäkerhet
omslag 2017-07-13 Ingen bomb skapar fred Föreställ dig att din syster blir misshandlad av sin man och vill skiljas, men själv blir den som hamnar i fängelse. Så ser verkligheten ut för många kvinnor i Afghanistan. Rättsväsendet är den allra mest korrupta sektorn, och domare dömer till fördel för den som betalar mest. Det visar flera undersökningar. Afghaner i fattigdom och kvinnor drabbas allra värst. Det finns helt enkelt ingen rättvisa i Afghanistan. Landet behöver se till att lagstiftning, domstolsväsen, åklagare och polis fungerar som de ska. Det är detta som utgör rättssamhällets fundament, och utan det kan landet aldrig bli en trygg plats för civilbefolkningen. Utan rättssäkerhet kan det aldrig bli fred »

Tema Mödravård
2017-05-08 Gulsoom är en av SAKs barnmorskor och hon är en av många förändringsaktörer som arbetar i det dolda. Genom henne får vi inblick i en av de mest avlägsna byarna i ett av världens mest avskilda länder. Flickors och kvinnors tillgång till utbildning och arbete är ett av de bästa verktygen för att bryta fattigdomens onda cirkel. För de ser till att deras barn får en bättre start i livet. Barnmorskorna i Afghanistan är ofta de enda i familjen som får en lön, ofta till och med de enda i byn som tjänar pengar. De tar ställning för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, trots att de ofta motarbetas av konservativa krafter. De är viktiga förebilder för andra kvinnor. Deras arbete medför att flickors och kvinnors tillgång till hälsa ökar på landsbygden, där de fattigaste bor. (ur förordet #1 2017)»

Svenska Afghanistankommittén Nyhetsbrev #4 2017.
2017-05-08 Här Svenska Afghanistankommitténs Nyhetsbrev #4 2017.»

Tema Civil-Militär samverkan #3 2016
omslagsbild 2016-11-23 Det är nu 15 år sedan Al-Qaida attackerade World Trade Center i New York och det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon nära Washington DC. Det efterföljande kriget i Afghanistan fick efter ett tag upprorsbekämpning som militärt fokus, en strategi som gick ut på att bryta lojaliteten mellan befolkningen och olika upprorsgrupper. (Fortsätt läs...) »

Tema hälsa #2 2016
afghanistan-nytt 2016-08-26 Varje dag dör människor av brist på sjukvård. Därför arbetar SAK ständigt med att göra vården mer tillgänglig för civilbefolkningen i Afghanistan, i synnerhet på landsbygden.»

Tema Utbildning
2016-04-05 Säger man Svenska Afghanistankommittén är det många som tänker på skolor. ”Sätt en flicka i skolan” och ”Alla har rätt att få läxor” är exempel på slagfärdiga slogans för tidigare SAK-kampanjer. Utbildning är inte allt SAK ägnar sig åt, men det är en stor del av vår verksamhet. Utbildningsnivån i ett land är också identifierat som en av de allra viktigaste utvecklingsnycklarna. Därför viker vi temasidorna i detta nummer åt att titta lite extra på just detta. Stommen i SAKs utbildningsprogram är byskolorna. I 13 provinser i Afghanistan driver SAK många sådana för att ge tillgång till undervisning för dem som alltför ofta annars blir utan: de fattigaste på landsbygden, flickorna, barnen med funktionsnedsättning, nomadbarnen. Våra skolor övervakas och följs upp av vår personal. Det är inte alltid det finns en byggnad för skolbarnen. Undervisningen bedrivs där det är möjligt, och det är ibland utomhus eller i tält. Men en sådan sak kan avgöra om flickorna i byn får gå i skolan för sina föräldrar eller inte. En säker byggnad hjälper till. En del av SAKs budget går därför till att bygga skolhus (ur INTRO Afghanistan-Nytt #1 2016).»

Tema Afghaner på flykt
2015-12-06 Afghaner som flyr hit ökar inte bara i accelererande antal, det är också den grupp som ökar allra mest. För trots det outhärdliga läget i Syrien och den terror som befolkningen utsätts för där, är ökningen av afghaner mycket större än den av i Sverige. Att ökningen här är så enorm i år har flera samverkande orsaker, där Migrationsverkets ändrade rättsliga ställningstagande är en. Försämrad säkerhet och minskad framtidstro i Afghanistan påverkar också, och hur länder närmare Afghanistan förhåller sig - som Turkiet, Iran och Pakistan (ur INTSO Afghanistan-nytt #4 2015»

Tema miljö.
2015-10-06 ”LÅT KABUL VARA UTAN GULD hellre än utan snö”, säger ett afghanskt talesätt. Så viktigt är vattnet i detta karga och torra land, som blivit allt kargare och torrare under senare decennier. Det gäller förstås inte bara Kabul, utan hela landet. (ur INTRO »

RADIKALISERING I AFGHANISTAN?
2015-09-02 Afghanistan befinner sig i början av det så kallade övergångsdecenniet 2015-2025. Förra året var det symboliska startåret för det med presidentval och tillbakadragande av de internationella trupperna. Nu under våren har till slut en regering efter många turer formats, och många har förhoppningar om att arbetet med att omforma landet till en demokratisk och fredlig stat, med god utveckling bort från fattigdom och biståndsberoende, nu har påbörjats på allvar (ur ledaren Afghanistan-Nytt 2 2015).»

Mamma
omslag Afghanistan-Nytt 2015-09-01 Det finns en global föreställning om att människor har olika talanger på grund av sitt kön, och därmed också olika roller i samhället och olika värde. Det är inget annat än humankapitalförstöring att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte kommer samhället till gagn. Därför är detta nummer tillägnat flickor, kvinnor och mammor (ur ledare Afgghanistan-Nytt #1 2015).»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Afghanistan-Nytt

Annons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer