Artiklar från Afghanistan-Nytt

Tema Mödravård
2017-05-08 Gulsoom är en av SAKs barnmorskor och hon är en av många förändringsaktörer som arbetar i det dolda. Genom henne får vi inblick i en av de mest avlägsna byarna i ett av världens mest avskilda länder. Flickors och kvinnors tillgång till utbildning och arbete är ett av de bästa verktygen för att bryta fattigdomens onda cirkel. För de ser till att deras barn får en bättre start i livet. Barnmorskorna i Afghanistan är ofta de enda i familjen som får en lön, ofta till och med de enda i byn som tjänar pengar. De tar ställning för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, trots att de ofta motarbetas av konservativa krafter. De är viktiga förebilder för andra kvinnor. Deras arbete medför att flickors och kvinnors tillgång till hälsa ökar på landsbygden, där de fattigaste bor. (ur förordet #1 2017)»

Svenska Afghanistankommittén Nyhetsbrev #4 2017.
2017-05-08 Här Svenska Afghanistankommitténs Nyhetsbrev #4 2017.»

Tema Civil-Militär samverkan #3 2016
omslagsbild 2016-11-23 Det är nu 15 år sedan Al-Qaida attackerade World Trade Center i New York och det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon nära Washington DC. Det efterföljande kriget i Afghanistan fick efter ett tag upprorsbekämpning som militärt fokus, en strategi som gick ut på att bryta lojaliteten mellan befolkningen och olika upprorsgrupper. (Fortsätt läs...) »

Tema hälsa #2 2016
afghanistan-nytt 2016-08-26 Varje dag dör människor av brist på sjukvård. Därför arbetar SAK ständigt med att göra vården mer tillgänglig för civilbefolkningen i Afghanistan, i synnerhet på landsbygden.»

Tema Utbildning
2016-04-05 Säger man Svenska Afghanistankommittén är det många som tänker på skolor. ”Sätt en flicka i skolan” och ”Alla har rätt att få läxor” är exempel på slagfärdiga slogans för tidigare SAK-kampanjer. Utbildning är inte allt SAK ägnar sig åt, men det är en stor del av vår verksamhet. Utbildningsnivån i ett land är också identifierat som en av de allra viktigaste utvecklingsnycklarna. Därför viker vi temasidorna i detta nummer åt att titta lite extra på just detta. Stommen i SAKs utbildningsprogram är byskolorna. I 13 provinser i Afghanistan driver SAK många sådana för att ge tillgång till undervisning för dem som alltför ofta annars blir utan: de fattigaste på landsbygden, flickorna, barnen med funktionsnedsättning, nomadbarnen. Våra skolor övervakas och följs upp av vår personal. Det är inte alltid det finns en byggnad för skolbarnen. Undervisningen bedrivs där det är möjligt, och det är ibland utomhus eller i tält. Men en sådan sak kan avgöra om flickorna i byn får gå i skolan för sina föräldrar eller inte. En säker byggnad hjälper till. En del av SAKs budget går därför till att bygga skolhus (ur INTRO Afghanistan-Nytt #1 2016).»

Tema Afghaner på flykt
2015-12-06 Afghaner som flyr hit ökar inte bara i accelererande antal, det är också den grupp som ökar allra mest. För trots det outhärdliga läget i Syrien och den terror som befolkningen utsätts för där, är ökningen av afghaner mycket större än den av i Sverige. Att ökningen här är så enorm i år har flera samverkande orsaker, där Migrationsverkets ändrade rättsliga ställningstagande är en. Försämrad säkerhet och minskad framtidstro i Afghanistan påverkar också, och hur länder närmare Afghanistan förhåller sig - som Turkiet, Iran och Pakistan (ur INTSO Afghanistan-nytt #4 2015»

Tema miljö.
2015-10-06 ”LÅT KABUL VARA UTAN GULD hellre än utan snö”, säger ett afghanskt talesätt. Så viktigt är vattnet i detta karga och torra land, som blivit allt kargare och torrare under senare decennier. Det gäller förstås inte bara Kabul, utan hela landet. (ur INTRO »

RADIKALISERING I AFGHANISTAN?
2015-09-02 Afghanistan befinner sig i början av det så kallade övergångsdecenniet 2015-2025. Förra året var det symboliska startåret för det med presidentval och tillbakadragande av de internationella trupperna. Nu under våren har till slut en regering efter många turer formats, och många har förhoppningar om att arbetet med att omforma landet till en demokratisk och fredlig stat, med god utveckling bort från fattigdom och biståndsberoende, nu har påbörjats på allvar (ur ledaren Afghanistan-Nytt 2 2015).»

Mamma
omslag Afghanistan-Nytt 2015-09-01 Det finns en global föreställning om att människor har olika talanger på grund av sitt kön, och därmed också olika roller i samhället och olika värde. Det är inget annat än humankapitalförstöring att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte kommer samhället till gagn. Därför är detta nummer tillägnat flickor, kvinnor och mammor (ur ledare Afgghanistan-Nytt #1 2015).»

Tema kulturell identitet
2015-08-31 Cricket var en av de få sporter som inte förbjöds under talibanernas intåg i Afghanistan. Nu har den vuxit sig till landets största. Det är intressant eftersom cricket annars spelas främst i de länder som har koloniserats av britterna. Afghanistan-nytt har träffat några av de spelare i Afghanistans cricketlandslag som tagit till sig sporten under sin exil i Pakistan. På sidan 5 kan du läsa mer om hur landslaget fungerar som en enande kraft för en gemensam afghansk kulturell identitet, bortom etniska och regionala gränser (ur ledaren Afghanistan-Nytt #4 2014).»

Naturtillgångar
2012-07-08 "Koppar, olja, gas järnmalm...", "Under ytan", "Naturen ska göra Afghanistan rikt", "Shopping Chicken Street", "Graffiti Nattliga konstnärer", "Bollywood-action i Kabul på anrika Cinema Park" m.m.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Afghanistan-Nytt

Annons:

Senaste nummer:

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017
Uppdrag Mission 3 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

2017-07-01
Alkohol & Narkotika 3 2017

2017-06-30
Lira Musikmagasin 3 2107

2017-06-26
Opera 3 / 2017
ponton 2 2017

2017-06-23
Nordens Tidning 2 2107

2017-06-21
Nordens Tidning 1 2017

2017-06-20
Lyrikvännen 3 2017

2017-06-19
Haimdagar 1-2 2017
Med andra ord 91 2017

2017-06-18
Med andra ord 90 2017

2017-06-17
Amnesty Press 2 2017

2017-06-16
Tiden Magasin 2 2017
Kuba 2 2017

2017-06-15
Merdeka och Östtimorinformation 72

2017-06-13
Ottar 2 2017

2017-06-11
Judisk Krönika 1 2017

2017-06-09
Bildkonstnären 2, 2017

Äldre resuméer