Tema miljö.

Läs Afghanistan-nytt 3 2015

Tema miljö. Klimatförändringar och miljöförstöring drabbar Afghanistan hårt, men långsamt börjar också milöarbete och medvetenhet byggas upp.

”LÅT KABUL VARA UTAN GULD hellre än utan snö”, säger ett afghanskt talesätt. Så viktigt är vattnet i detta karga och torra land, som blivit allt kargare och torrare under senare decennier. Det gäller förstås inte bara Kabul, utan hela landet.

Glaciärer smälter också i Afghanistan på grund av den globala temperaturhöjningen – 30 procent av dem har försvunnit under det senaste halvseklet i bergmassiven Hindu Kush och Pamir. Det har en direkt och destruktiv påverka på den fattiga landsbygdsbefolkningens möjligheter till överlevnad och försörjning. Laviner, jordras, översvämningar, torka är bara några av de miljöproblem de lever med. I städerna har den kraftiga urbaniseringen skapat stora utmaningar när det gäller luft, vatten, sanitet och sophantering. Den obefintliga samhälleliga styrningen under decennier av konflikt har dragit undan mattan för samordnade åtgärder, och gamla kunskaper om hur människa och natur kan leva i harmoni med varandra har försvunnit när människor flytt landet för staden eller utlandet.

Men ett träget och alltmer kunnigt och samordnat arbete byggs trots allt sakta upp. Till den globala klimatkonferensen kommer en väl förberedd och engagerad afghansk delegation med landets åtaganden och förhoppningar till det internationella samfundet. På landsbygden pågår initiativ för att stärka landskapets och befolkningens motståndskraft mot erosionens och torkans effekter. I städerna har till exempel satsningar på bättre sophantering gett resultat. Läs mer i detta nummers tema om miljö.

En annan uppbyggande motkraft i Afghanistan är SAKs byskolor. Under många gånger ytterst enkla förhållanden samlas barn till ofta outbildade och icke läskunniga föräldrar, för att undervisas av allt fler och allt kunnigare lärare. Men ibland har de inte ens ett hus att vara i, så deras högsta önskan är många gånger helt enkelt en skolbyggnad. Här gör pengar stor och direkt nytta – för inte sällan kan brist på säker skolbyggnad göra att just flickor inte får den undervisning de har rätt till. Undervisning som de allt fler kvinnliga lärarna så gärna vill ge dem. Den omöjliga ekvationen mellan militära och civila insatser får också sin belysning i detta nummers analys av Afghanistanexperten Barnett Rubin.


INTRO Gudrun Renberg

NYHETER Gudrun Renberg


TEMA: MILJÖ

Grönare landskap handlar om överlevnad Björn Lind

Stora miljöutmaningar i Afghanistan Gudrun Renberg

REPORTAGE: SAKS SKOLOR ÄNDRAR ATTITYDER Björn Lind

KULTUR: CARL BEHMS RESOR I AFGHANISTAN Mats Jonson

ENGAGEMANG

ANALYS
USAs jakt på Al-Qaida hindrar fred och utveckling i Afghanistan Barnett Rubin

SISTA ORDET Anna-Karin Johansson

Ge en gåva till arbete i Afghanistan

Publicerad: 2015-10-06

Köp Afghanistan-Nytt
Läs mer om Afghanistan-Nytt i katalogen
Fler artiklar knutna till Afghanistan-Nytt
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023

Äldre resuméer