omslag Afghanistan-Nytt

Mamma

Det finns en global föreställning om att människor har olika talanger på grund av sitt kön, och därmed också olika roller i samhället och olika värde. Det är inget annat än humankapitalförstöring att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte kommer samhället till gagn. Därför är detta nummer tillägnat flickor, kvinnor och mammor.

Varje halvtimme dör en kvinna av förlossningskomplikationer i Afghanitan enligt FN (UNSTATS Millennium Indicators). Precis som våld i hemmet är detta ett politiskt misslyckande, som allt för ofta adresseras som en ”kvinnofråga”. Därför pågår ett brett arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering på grund av kön. Och det ger resultat! De senaste tio åren har mödradödligheten i Afghanistan sjunkit med 65 procent, enligt Världshälsoorganisationen.

Ett viktigt initiativ är projektet Barnmorskor för fred försöker bredda barnmorskornas roll som fredsbärare i lokalsamhället. Det är ofta just barnmorskorna som får lösa konflikter inom familjer, trots att de själva kan vara utsatta när de arbetar i osäkra områden.

På grund av pressen att få en son uppfostrar en del familjer sina döttrar som pojkar. Afghanistan-nytt har träffat den tidigare parlamentsledamoten Azita Rafaat, som var på besök i Sverige på internationella kvinnodagen den 8 mars. I en intervju berättar hon om varför hon väljer att uppfostra sin dotter som en pojke, och om sin egen uppväxt.

Rafaat är även en av huvudpersonerna i Jenny Nordbergs reportagebok De förklädda flickorna i Kabul. Läs en recension av boken som undersöker subkulturen som kallas bacha posh. Boken andas både hopp och förtvivlan och jag har personligen sett fram emot den svenska utgåvan länge.

Jag hoppas att du precis som jag har haft en inspirerande internationell kvinnodag! Jag blir alltid lika peppad när jag ser att en bred och brokig skara personer kan samlas kring ett gemensamt mål: lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett kön.

Läs Afghanistan-Nytt

Publicerad: 2015-09-01

Köp Afghanistan-Nytt
Läs mer om Afghanistan-Nytt i katalogen
Fler artiklar knutna till Afghanistan-Nytt
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer