omslag Afghanistan-Nytt

Mamma

Det finns en global föreställning om att människor har olika talanger på grund av sitt kön, och därmed också olika roller i samhället och olika värde. Det är inget annat än humankapitalförstöring att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte kommer samhället till gagn. Därför är detta nummer tillägnat flickor, kvinnor och mammor.

Varje halvtimme dör en kvinna av förlossningskomplikationer i Afghanitan enligt FN (UNSTATS Millennium Indicators). Precis som våld i hemmet är detta ett politiskt misslyckande, som allt för ofta adresseras som en ”kvinnofråga”. Därför pågår ett brett arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering på grund av kön. Och det ger resultat! De senaste tio åren har mödradödligheten i Afghanistan sjunkit med 65 procent, enligt Världshälsoorganisationen.

Ett viktigt initiativ är projektet Barnmorskor för fred försöker bredda barnmorskornas roll som fredsbärare i lokalsamhället. Det är ofta just barnmorskorna som får lösa konflikter inom familjer, trots att de själva kan vara utsatta när de arbetar i osäkra områden.

På grund av pressen att få en son uppfostrar en del familjer sina döttrar som pojkar. Afghanistan-nytt har träffat den tidigare parlamentsledamoten Azita Rafaat, som var på besök i Sverige på internationella kvinnodagen den 8 mars. I en intervju berättar hon om varför hon väljer att uppfostra sin dotter som en pojke, och om sin egen uppväxt.

Rafaat är även en av huvudpersonerna i Jenny Nordbergs reportagebok De förklädda flickorna i Kabul. Läs en recension av boken som undersöker subkulturen som kallas bacha posh. Boken andas både hopp och förtvivlan och jag har personligen sett fram emot den svenska utgåvan länge.

Jag hoppas att du precis som jag har haft en inspirerande internationell kvinnodag! Jag blir alltid lika peppad när jag ser att en bred och brokig skara personer kan samlas kring ett gemensamt mål: lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett kön.

Läs Afghanistan-Nytt

Publicerad: 2015-09-01

Köp Afghanistan-Nytt
Läs mer om Afghanistan-Nytt i katalogen
Fler artiklar knutna till Afghanistan-Nytt
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer