Artiklar från Paletten

Releaser Paletten #307-308
2017-05-08 Nu kommer en räcka releaser av Palettens internationella dubbelnummer 307-508. Ett nummer man utlovar ska gå ta del av på svenska i dess helhet vad det lider. Den första releasen sker i Venedig och sedan Kassel, Göteborg och slutligen Stockholm den 17 juni. Numret görs i samband med "University of Disaster" i Bosnien och Hercegovinas paviljong på årets Venedigbiennal. En utställning som curateras av Palettenredaktörerna Sinziana Ravini, Fredrik Svensk och Anna van der Vliet tillsamman med Christoffer Yggdre.»

Unlucky mortals!
Omslag Paletten 2017-05-08 Voltaire implies that the power of reason will not lead humanity to happiness. His solution? Cultivate our garden, while the world around us crumbles, as he lets the protagonist Candide affirm at the end of the novel with the same title. While Voltaire’s parodic caricature of Leibniz, Dr. Pangloss sought for logical answers in science, Candide returned to the ground, finding paradise in practical labour rather than in philosophical speculations. Where do we stand in relation to Voltaire’s and Leibniz’s dilemmas today? The modern art system of the enlightenment was itself a disaster/.../ (ur förordet Paletten #307-308»

Innehåll Paletten #306
omslagsbild 2017-01-24 Högerpopulismens vindar viner över stora delar av västvärlden. I Sverige ska en asylpolitik på dekis ge svenskar med medborgarskap ett odefinierat “andrum”. Men hur går egentligen de nya asyllagarna ihop med hyllningen av “Nordiska designklassiker”? Lisa Rosendahl har varit på utställningen New Nordic. Fashion. Food. Design. på Felleshuset i Berlin och fått en konstig smak i munnen/.../ (ur inledningen till Paletten #306)»

Innehåll Paletten #304
2016-10-04 Fragment från tvillingskapet, Konsten, makten, pengarna och samhället- om Manifesta 11, Utdrag från vibratiohighway, Ur (H)andMade från xeroxxxx, Offentliga misslyckanden: Stunder av oordning och det ständiga försöket att få saker ”att fungera”, Härja med Siri, Härja med Sverige, Crazy 1, She wanted to be lost again, Stad utan monument. Del 2. Tusen kartor, Caring, Cleaning and cooking: The Double Character of Domestic, Pragmatikern, Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv, Kulturrevolution och konstdebatt, Om Leif Nylén, Omskrivningar»

Paletten #302-303
Tidskrift Paletten 2016-08-29 Kapitalism och arbete står just nu i centrum för både Berlinbiennalen och Manifesta i Zürich. I Berlin försöker man i värsta post-internet-andan simulera “världens bästa varuhus”. Resultatet? En monstruöst homogen och sönderaccelererad företagsestetik. Och på Manifesta frågar man sig vad vi egentligen underlåter oss att göra för att få pengar, i en utställning om konstens relation till arbetslivet.»

Innehåll Paletten #302
Omslag Paletten 2015-12-22 My father´s color periods, intervju med Hiwa K och tre kommentarer från Aneta Szyslak, Intervju: Vad är Camp?, Högdalen, Arbetsförmedlingen- en odyssé genom det svenska systemet, Intervju med Gregory Sholette- om relationerna mellan konst, aktivism och akademism, Affirmative uncertainty-critical thinking in arts education, part 3: Etichal affirmation and expansion, Jordbrukets siffror och figurår- kritik av det ekonomiska begreppet om livet, Rim och ranson, Konst och poesi som organisk arkitektur- maskinestetik och performativitet hos baronessan, Lidandets lustgård, octáve Mirabeau 1899- om litteraturens performativa rum och dess kritiska potentialitet, Kant, det sköna och det sublima,»

Innehåll Paletten #301
2015-11-05 Närmandet, ironi och metod, Kampen om praktikbegreppet i samtida konst och forskning,Affirmative uncertainty- critical thinking in arts education part 2: from ethical to critical, Flyktingen av den sorgliga skepnaden, Två frågor till Paula Urbano, Ansvaret att inte låsa (upp), Den normativiserande historieskrivningen av Nils Dardel, När curatorn blir diktaturens polis, 25 okt Paletten- på skrivbordet, Feminina aktioner och begärets skrift om Valentine de Saint-Point, Trädan, abstraktion och feministisk genealogi- intervju med Sara Lindeborg, Konstarternas moderna system, del 2 »

Paletten #300
2015-09-27 I detta nummer av Paletten närmar vi oss skärningspunkten mellan Grekland och Tyskland utifrån ett antal olika infallsvinklar. Utifrån Charlotta Weigelts nya bok, Sokrates och möjligheten av en politisk konst, försöker Josefine Wikström förstå vilka implikationerna är för den politiska konsten när den tyska förbundskanslern i en livesänd tevedebatt tycks ha svårt att ta till sig orden och gråten från den fjortonåriga Reem Sahwil, vars familj hotas av deportation till Palestina efter fyra år i Tyskland. Denna flagranta gestaltning av statens styrningskonst blir för Wikström ett incitament att ställa frågan: vilken stat vill vi egentligen ha?»

Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag?
2015-05-20 Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag? Den franska gruppen Den Osynliga Kommittén publicerade den inflytelserika skriften Det stundande upproret 2007, strax före den senaste ekonomiska krisen tog fart. Nu, efter mängder av uppror världen över, är de tillbaka med den nya boken Till våra vänner. Erik Bryngelsson har översatt och byggt vidare på deras idéer. Charlotte Bydler har tittat närmare på en alltmer populistisk kulturpolitik, och drar paralleller till frågan om yttrandefrihet i ljuset av Charlie Hebdo. Men offentligheten är hotad inte enbart av ekonomiska åtstramningar.»

Innehåll #295
2014-05-21 Fascismen breder ut sig som en löpeld i Europa. Vi är mitt inne i den största ekonomiska och ekologiska krisen någonsin. Är detta också en kris för den affärsontologi som blivit normen för hur den offentliga sektorn drivs och för hur medborgare förstår sina egna liv? Mode är kanske det område som bäst av alla kännetecknar denna kris. Allt som framstår som evigt annuleras genast av nästa trend. Kan modet finna ett nytt sätt att motstå kapitalismens nyhetsbegär? Om detta skriver Sinziana Ravini /.../ (Ur ledaren Paletten #295)»

#294
2013-12-24 Nu har Paletten #294 precis landat från tryckeriet! I detta nummer vill vi utmana Palettens konventioner genom projektet ”Peeping Tom” som ger oss inblick i konstverk som är i vardande eller precis färdiga, men som ännu inte presenterats offentligt. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Paletten

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer