Artiklar från Paletten

Innehåll Paletten #306
omslagsbild 2017-01-24 Högerpopulismens vindar viner över stora delar av västvärlden. I Sverige ska en asylpolitik på dekis ge svenskar med medborgarskap ett odefinierat “andrum”. Men hur går egentligen de nya asyllagarna ihop med hyllningen av “Nordiska designklassiker”? Lisa Rosendahl har varit på utställningen New Nordic. Fashion. Food. Design. på Felleshuset i Berlin och fått en konstig smak i munnen/.../ (ur inledningen till Paletten #306)»

Innehåll Paletten #304
2016-10-04 Fragment från tvillingskapet, Konsten, makten, pengarna och samhället- om Manifesta 11, Utdrag från vibratiohighway, Ur (H)andMade från xeroxxxx, Offentliga misslyckanden: Stunder av oordning och det ständiga försöket att få saker ”att fungera”, Härja med Siri, Härja med Sverige, Crazy 1, She wanted to be lost again, Stad utan monument. Del 2. Tusen kartor, Caring, Cleaning and cooking: The Double Character of Domestic, Pragmatikern, Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv, Kulturrevolution och konstdebatt, Om Leif Nylén, Omskrivningar»

Paletten #302-303
Tidskrift Paletten 2016-08-29 Kapitalism och arbete står just nu i centrum för både Berlinbiennalen och Manifesta i Zürich. I Berlin försöker man i värsta post-internet-andan simulera “världens bästa varuhus”. Resultatet? En monstruöst homogen och sönderaccelererad företagsestetik. Och på Manifesta frågar man sig vad vi egentligen underlåter oss att göra för att få pengar, i en utställning om konstens relation till arbetslivet.»

Innehåll Paletten #302
Omslag Paletten 2015-12-22 My father´s color periods, intervju med Hiwa K och tre kommentarer från Aneta Szyslak, Intervju: Vad är Camp?, Högdalen, Arbetsförmedlingen- en odyssé genom det svenska systemet, Intervju med Gregory Sholette- om relationerna mellan konst, aktivism och akademism, Affirmative uncertainty-critical thinking in arts education, part 3: Etichal affirmation and expansion, Jordbrukets siffror och figurår- kritik av det ekonomiska begreppet om livet, Rim och ranson, Konst och poesi som organisk arkitektur- maskinestetik och performativitet hos baronessan, Lidandets lustgård, octáve Mirabeau 1899- om litteraturens performativa rum och dess kritiska potentialitet, Kant, det sköna och det sublima,»

Innehåll Paletten #301
2015-11-05 Närmandet, ironi och metod, Kampen om praktikbegreppet i samtida konst och forskning,Affirmative uncertainty- critical thinking in arts education part 2: from ethical to critical, Flyktingen av den sorgliga skepnaden, Två frågor till Paula Urbano, Ansvaret att inte låsa (upp), Den normativiserande historieskrivningen av Nils Dardel, När curatorn blir diktaturens polis, 25 okt Paletten- på skrivbordet, Feminina aktioner och begärets skrift om Valentine de Saint-Point, Trädan, abstraktion och feministisk genealogi- intervju med Sara Lindeborg, Konstarternas moderna system, del 2 »

Paletten #300
2015-09-27 I detta nummer av Paletten närmar vi oss skärningspunkten mellan Grekland och Tyskland utifrån ett antal olika infallsvinklar. Utifrån Charlotta Weigelts nya bok, Sokrates och möjligheten av en politisk konst, försöker Josefine Wikström förstå vilka implikationerna är för den politiska konsten när den tyska förbundskanslern i en livesänd tevedebatt tycks ha svårt att ta till sig orden och gråten från den fjortonåriga Reem Sahwil, vars familj hotas av deportation till Palestina efter fyra år i Tyskland. Denna flagranta gestaltning av statens styrningskonst blir för Wikström ett incitament att ställa frågan: vilken stat vill vi egentligen ha?»

Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag?
2015-05-20 Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag? Den franska gruppen Den Osynliga Kommittén publicerade den inflytelserika skriften Det stundande upproret 2007, strax före den senaste ekonomiska krisen tog fart. Nu, efter mängder av uppror världen över, är de tillbaka med den nya boken Till våra vänner. Erik Bryngelsson har översatt och byggt vidare på deras idéer. Charlotte Bydler har tittat närmare på en alltmer populistisk kulturpolitik, och drar paralleller till frågan om yttrandefrihet i ljuset av Charlie Hebdo. Men offentligheten är hotad inte enbart av ekonomiska åtstramningar.»

Innehåll #295
2014-05-21 Fascismen breder ut sig som en löpeld i Europa. Vi är mitt inne i den största ekonomiska och ekologiska krisen någonsin. Är detta också en kris för den affärsontologi som blivit normen för hur den offentliga sektorn drivs och för hur medborgare förstår sina egna liv? Mode är kanske det område som bäst av alla kännetecknar denna kris. Allt som framstår som evigt annuleras genast av nästa trend. Kan modet finna ett nytt sätt att motstå kapitalismens nyhetsbegär? Om detta skriver Sinziana Ravini /.../ (Ur ledaren Paletten #295)»

#294
2013-12-24 Nu har Paletten #294 precis landat från tryckeriet! I detta nummer vill vi utmana Palettens konventioner genom projektet ”Peeping Tom” som ger oss inblick i konstverk som är i vardande eller precis färdiga, men som ännu inte presenterats offentligt. »

Förord #290
2013-02-06 I #290 fortsätter vi att tvinna vidare på flera olika spår om konstens politiska och historiska sammanhang. Vi intresserar oss för såväl hopplösa som hoppingivande berättelser, om en konst som inte behöver befrias av analytiker, en konst som går mot repressiva stater, patriarkatet och kommersiella intressen.»

RELEASE SEMINAR AND AWARD!
2012-10-11 Paletten släpper 3:2012 #289 och gästas av artisterna Annika Lundgren, Thomas Dahl och filosofen Graham Harma. Samtidigt passar man på att fira att Paletten korades till "Årets Kulturtidskrift.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Paletten

Annons:

Senaste nummer:

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2
UtställningsEstetiskt Forum 1 2017

2017-03-16
KLASS 1 2017
UtställningsEstetiskt Forum 6 2016

2017-03-15
Spelmannen
Accent 1 2017

2017-03-13
Teatertidningen 1/2017

2017-03-11
Ottar 1 2017

2017-03-09
Bang 1 2017

2017-03-08
Soundofmusic
Release Music Magazine
Dixikon
dagensbok.com
Världshorisont 1-17

2017-03-07
dagensbok.com

2017-03-05
Alkohol & Narkotika 1 2017

2017-02-26
É Romani Glinda 5 2016

2017-02-23
Parnass 1 2017

2017-02-22
Contra
Världspolitikens dagsfrågor 2

2017-02-20
Punctum saliens

2017-02-19
Magasinet Arena 4 2016

2017-02-17
Opera

2017-02-11
Glänta 3-4 2016

2017-02-10
Världspolitikens dagsfrågor 1

2017-02-08
Hjärnstorm 126-127 2016
Konstperspektiv 1 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 7 2017

2017-02-06
Bokhora.se

2017-02-04
Nordens Tidning 4 2016

2017-02-03
Signum 1

2017-02-02
eProvins
Punctum saliens

2017-02-01
Dixikon
Rikstäcket 4 2016

2017-01-30
Punctum saliens

2017-01-29
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 4 2016

2017-01-27
Geografier 3 2016

2017-01-25
Balder 4 2016

2017-01-24
Accent 9 2016
Akvarellen 4 2016

Äldre resuméer