Artiklar från SocialPolitik

Våld ofta orsak till kvinnors hemlöshet, vår 2024
2024-05-28 </html> Om du följer SocialPolitik märker du säkert att arvsfondsprojektet Förnya det sociala reportaget gör avtryck på vår sajt. Den här veckan har vi haft besök av journaliststudenter från Jakobsbergs folkhögskola. Det blev fina samtal om erfarenheter av att leva i utsatthet, hur journalistik kan förändra och om lyckan att spela elbas. Besöket avslutades med annorlunda stadsvandringar. Här syns halva gruppen med stadsvandrare Tess. • I veckans nyhetsbrev hittar du också en recension av utställningen Ett nytt ljus och så får du tips om en sedan länge död japansk filmskapare som lever genom sina filmer. • Hoppas att du tycker SocialPolitiks texter är intressanta.»

En ny kultursida
2023-12-30 Den numer webborienterade tidskriften Socialpolitik har fått "En ny kultursida" vilket då inte innebär att den äldre plockas bort. De har fått ett betydande ekonomiskt bidrag från Allmänna arvsfonden att labborera med. Projektet som startade början av 2023 handlar om att människor i social utsatthet själva ska uttrycka sig och ta platts i samhällsdebatten och då via en för Socialpolitik del ny typ av kultursida. Man vill undersöka om socialt intresserade journalisters frågeställningar kan bildas och utvecklas utifrån de socialt utsatta grupperingarnas värld. Nästan lite av den upp och nedvända världen där den utsatta får förklara vilka frågor som är relevanta. Tre underrubriker arbetar man med!»

Debatten förs här!
2022-10-18 I en kampanj, två pdfer från socialpolitik.com sägs att de granskar och debatterar, följer den snabba samhällsomvandlingen ur ett underifrånperspektiv med nyheter, reportage och analyser kring kunskapsläget och politiken som påverkar de svagare i samhället. Ges gott om exempel i en pdftablå av publicerade artiklar. Ett syfte är att folk ska prenumerera på deras nyhetsbrev! Tidskriften har under tid befunnit sig i en process från helt analogt, därefter både papper och elektroniskt och sedan mars 2021 endast digitalt.»

Innehåll Socialpolitik.com vinter vår 2022
2022-05-05 Staden bestämmer bilden av landsbygden • ”Kollektiv bestraffning av ungdomskriminellas familjer är fel väg” • ”Varför hänvisar ingen till pacifismen?” • När vård av unga kvinnor blir förtryckande • Växande barnfattigdom tas inte på allvar • ”Kombinera försörjningsstöd med ett fribelopp för arbete” • Hemma-hos-utredningar återuppväcks • Platserna för folkmordet • Feministisk teater om Anna Lindh • Fick livet tillbaka när psykofarmakan togs bort»

Innehåll Socialpolitik.com höst vinter 2021
2022-01-05 En hård kvinnovärld med hopp om förändring • När blir gamla och sjuka viktiga för medborgarna? • Psykisk hälsa med rätt hjälp • Att bestämma över skogens rikedomar • Socialstyrelsen tydliga: Stöd till föräldrar förebygger brott • Husmodern Majs tid som teater • Experter eniga: ”Våld mot unga på de statliga ungdomshemmen måste upphöra” • Ett barns stora ensamhet • Birkagården - Sveriges första hemgård • 44 ihjälskjutna av polis sedan 1990 • Är det rätt att skjuta prästen?»

Innehåll Socialpolitik höst 2021
2021-09-30 Girl power- inte godkänd för tjejer som omhändertas • “Brist på respekt för patienter med beroendesjukdom” • ”Säger lagen verkligen att Tim, 3 år, ska utvisas?” • Tre träfflokaler - tre olika beslut under pandemin • En hyllning till alla som kroppsarbetar»

Innehåll Socialpolitik.com sommar 2021
2021-07-28 Vill se haverikommission för den sociala barnavården • Lindberg gav oss en vackrare vardag • Fångenskap och förmågan att fortsätta • Rättsröta i asylsystemet • Mäktig kvinnohistoria • Beroendeboken • Socialtjänsten ur min livslånga analys • Den livsfarliga bäddsoffan • Från buse till behandlare • En allmännyttas uppgång och fall • Att berätta om det svåraste • ”Vårdutbildade unga nekas arbete” • Kritik mot socialtjänstutredningen • Forever Young ...»

Tema: Övergångar #1 2021
2021-03-30 SocialPolitiks sista tema blir symboliskt "Övergångar". Nu har vi vänt vårt sista pappersblad och framöver är det på webben du hittar SocialPolitik på. Tipsa dina vänner! • Fattigdom driver kvinnor till gatan • Barn i förvar - polisens beslut strider mot utlänningslagen • SiS-anställda ser sällan sin egen del i våldet • Mor är död men rör sig»

Tema: Närhet & distans #2 2020
2021-01-06 Det här numret ägnar vi mycket åt gamla mammor - och pappor och alla andra kära äldre. Deras liv har hamnat i fokus under pandemin, på gott och ont. Det onda behöver inte nämnas, det goda är att vi har fått en diskussion om äldreomsorgen och alla de brister som finns där idag. Från en dag till en annan förändrade pandemin vardaglig närhet till krav på distans. Det drabbade många hårt, inte minst i ett av världens mest tättbefolkade länder, Indien. Här hemma flyttade Anna hem till sin mamma, totalt blev det 193 dagar i karantän. Hur ser äldreomsorgen ut i de nordiska länderna? »

TEMA: Ideell verklighet #1 2020
Omslag 2020-05-01 Vem är egentligen ideell? Vad tänker du på om vi säger ideella organisationer? På stora annonser i juletid om att att hjälpa människor utan hem? Eller på tjejjourernas alla volontärer? Kanske använder du hellre begrepp som civilsamhället, tredje sektorn, ideburna eller rent av non-profitorganisationer? Ibland känns det minst sagt förvirrande med alla olika beteckningar för arbete som utförs i organiserad form, av andra än staten och kapitalet. Beslutsfattarna låter som att de gillar tredje sektorn - men den som läser intervjun med professor Staffan Johansson på sidan 12 inser att det finns mycket politik också här. Hur vi väljer att bygga vår välfärd påverkar villkoren för organisationer som inte har vinst som drivkraft. I det sociala arbetet står de ideburna många gånger närmast människor som lever i en tuff verklighet. De är de första att se behoven, och inse effekterna av den socialpolitik som förs. Läs om vad några av organisationerna själva önskar sig. Nyligen har en statlig utredning lagt fram olika förslag som ska underlätta för dem som får kalla sig idéburna. För det är de privata aktörerna som växer mest... (ur de inledande orden Socialpolitik #1 2020)»

Tema: Mening i socialt arbete #2 2019
2019-10-20 Från nya numret av SocialPolitik, nr 2 2019 * Hvb för barn och unga - evig vinstmaskin? Nyhet: Vinstnivån för hvb sticker ut Avkastningen för den som vill tjäna pengar på hvb, hem för vård eller boende, för barn och unga är mycket hög. Nu kan SocialPolitik som första tidning presentera siffror från professorerna Tommy Lundström och Marie Sallnäs på hur hög. Nivåerna gick upp kraftigt 2015-16, då ett stort antal ensamkommande ungdomar behövde platser. 2017 ”normaliserades” nivåerna på avkastning på omkring 20 %. Vård, skola och omsorg som helhet ligger på knapp 14 %, också det högt för tjänstesektorn.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  SocialPolitik

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer