Innehåll Socialpolitik.com sommar 2021

Vill se haverikommission för den sociala barnavården Anna Fredriksson
Malin Widerlöv har länge varit engagerad i frågor som rör bristen på inflytande för föräldrar som har sina barn omhändertagna. Efter 5-årige John Walters död samlar hon in berättelser som ska ge stöd för kravet om en statlig haverikommission.

Lindberg gav oss en vackrare vardag Helene Nellvik
Det är nostalgi och igenkänning på Millesgården! Här pågår just nu en stor utställning om formgivaren och illustratören Stig Lindberg (1916 – 1982). Totalt visas 400 objekt varav många aldrig tidigare visade. Här trängs allt från porslin, tapeter, textilier och industridesign till skisser och illustrationer.

Fångenskap och förmågan att fortsätta Peter Roth
Abigail Deans debutbok Flicka A har inspirerats av verkliga historier om barn som levt i fångenskap och är en stark psykologisk thriller som är svår att lägga ifrån sig ända in till de sista sidorna.
Den handlar om familjen Gracie som under flera år levt ett liv i enskildhet i sitt hus i en liten by i England.

Rättsröta i asylsystemet Jan Molin
Antologin Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? är utgiven av Asylkommissionen vid Linköpings universitet och består av vetenskapliga analyser av asylsystemet, dess syften och redovisningar av hur de asylsökande behandlats.

Mäktig kvinnohistoria Helene Nellvik
Det är ett stort och ambitiöst projekt hon gett sig in på, den debuterande författaren Christina Järås. Kvinnoled och mannamod är en släktberättelse som omfattar tiden 1844 – 1962. En berättelse om sex generationer kvinnor i rakt nedstigande led...

Beroendeboken Peter Roth
Alkoholterapeuten och journalisten Helena Bengtsson har arbetat och föreläst inom fältet beroende i mer än 15 år. Hon har även en högskoleexamen i psykologi på Södertörns högskola.
I Beroendeboken sammanfattar hon sina kunskaper och erfarenheter om olika beroenden...

Socialtjänsten ur min livslånga analys Rolf Nilsson
Den vinkel som jag har och har haft gäller bland annat den syn på relationen mellan klient och socialsekreterare som jag har tillägnat mig under åren. Och jag har en väldigt gedigen utbildning på det här området. Jag kan gå tillbaka över 40 år i mina erfarenheter med socialtjänsten.
Jag blev omhändertagen av Stockholms stad redan som 6-åring. Och sen fortsatte det mellan olika så kallade barnhem, skolhem, vårdhem, fosterhem, ungdomsvårdsskolor och så småningom till fängelser. Genom allt detta har socialtjänsten vakat moderligt över mig.

Den livsfarliga bäddsoffan Rolf Karlman
äddsoffor skördade sina offer under en tid. I sitt allra första nummer från 1958 varnade tidskriften Råd & Rön för livsfarliga bäddsoffor. Dessa farliga tingestar behandlades även i musikaliska sammanhang. Trubaduren Olle Adolphson skrev i ett benådat ögonblick den ekivoka Sängen och vad som kan hända där...

Från buse till behandlare Helena Östlund
Det var berörande för Jan Brikell att se sig själv som ung intern i en trettio år gammal film från Kumla. Idag är han nykter sedan 16 år och lever ett annat sorts liv. Det vände när han bad häktesvakten Lennart om hjälp.

En allmännyttas uppgång och fall Fredrik Bergman
Den svenska allmännyttan ansågs länge unik, men till slut sprack den, lite mer för varje år. En förändring så långsam att vi knappt märkte den. Först var det ett tält i skogen. Året efter blev det två. Skulle Wienmodellen vara möjlig i Sverige? Eller en nationell bostadsstiftelse som i Finland? Varför saknas vision och variation för sociala bostäder frågar sig Fredrik Bergman.

Att berätta om det svåraste Helena Östlund
I mitten av 1990-talet kom närmare 100 000 flyktingar till Sverige från kriget i Bosnien-Hercegovina. Många av dem var kvinnor som tvingats fly med sina familjer.

”Vårdutbildade unga nekas arbete” Anna Fredriksson
Med detta inlägg vill vi uppmana arbetsmarknadens parter att göra gemensam sak i påtryckningsarbetet gentemot statsmakterna. Unga människor med utbildning…

Kritik mot socialtjänstutredningen Anna Fredriksson
Remisstiden för utredningen om en ny socialtjänstlag har gått ut. I de inkomna svaren blir konfliktområden tydliga. I dem finns…

Forever Young Farbror Mosterberg
Idealisten tillhör ett släkte som fått för sig att dela med sig av sina upplevelser. Lite komisk. Kanske gör han…

Publicerad: 2021-07-28

Köp SocialPolitik
Läs mer om SocialPolitik i katalogen
Fler artiklar knutna till SocialPolitik
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer