Innehåll Socialpolitik höst vinter 2021

En hård kvinnovärld med hopp om förändring Anna Fredriksson
Maria Hagström och Martina Holmberg började göra reportageresor tillsammans för ungefär tio år sedan. Det blev en rad artiklar till olika tidningar. Ganska snart upptäckte de att de alltid lyfte något om kvinnors livssituation, på ett eller annat sätt. – Det var det vi drogs till, det som engagerade oss mest. Då bestämde vi att vi mer medvetet skulle göra reportage om kvinnor på varje resa, men med olika ingång och utifrån olika ämnen, säger Maria Hagström. De funderade mycket ...

När blir gamla och sjuka viktiga för medborgarna? Claudette Skilving
I en ny undersökning från DN/Ipsos presenteras vilka frågor som stockholmarna anser vara de viktigaste just nu. Inte överraskande hamnar sjukvården och brottslighet/lag och ordning främst, de får vardera 38 procent av de tillfrågades röster. Äldreomsorgen får endast nio procent av rösterna. Alla artiklar och undersökningar om brister inom äldreomsorgen har, om inte fallit i glömska, så i alla fall minskat stort i angelägenhet. Hur vårdas de gamla i Sverige? Det var den stora frågan under 2020, då antalet döda ...

Psykisk hälsa med rätt hjälp Elin Engström
Mer än vart tionde barn har minst en förälder med en psykiatrisk diagnos. Risken är förhöjd för att barnen också själva ska drabbas, men rätt metoder kan minska risken betydligt. Det visar en ny rapport som finns hos Folkhälsoguiden. Mellan åren 2006 och 2016 ökade andelen barn med minst en förälder med diagnosticerad psykisk sjukdom i Sverige från 8,6 till omkring 11 procent. Förmodligen är det en underskattning, eftersom den aktuella studien endast rörde föräldrar som haft kontakt med den ...

Att bestämma över skogens rikedomar Helena Östlund (En essä som kommit till tack vare bidrag från Västra Götalandsregionens essäfond.)
Att gemensamt äga och styra över skog ger makt. Det vet jordägarna i Orsa Besparingsskog, deras kollektiva ägande har bidragit till kommunens välstånd. Samma sak i Jokkmokk där ”allmänningen” är en kommunal kraft. Byn Skyttmon i Jämtland med sina överdådiga hus är ett annat exempel. Där valde bönderna att inte sälja av sin mark utan själva ta hand om skogens förtjänster. Vi svänger av från E45 en bit norr om Orsa, vid en skylt som minner om traktens finska invandrare ...

Socialstyrelsen tydliga: Stöd till föräldrar förebygger brott Elin Engström
I ett nytt kunskapsstöd ger Socialstyrelsen fem tydliga rekommendationer för socialtjänsten i arbetet med barn som har hög risk att hamna i en kriminell bana. Kunskaperna är goda om vilka insatser som fungerar, men det är inte i första hand dessa som idag används. Debatten är högljudd om gängkriminalitet och det ropas efter fler poliser och hårdare straff. Nu har också socialtjänsten kommit i blickfånget när media påtalar brister och debattörer menar att socialtjänsten inte har kompetens i till exempel ...

Husmodern Majs tid som teater Helene Nellvik
Kristina Sandbergs romansvit om Maj har dramatiserats. Pjäsen bygger på de tre böckerna och här finns scener med från alla. Vi får följa Maj under nära 40 år av hennes liv, från 30-talet fram till 60-talet. Allt i korta sekvenser som skildrar flera av de mest dramatiska händelserna under åren. Maj växer upp i ett fattigt hem på landet i Östersund. Efter ett havererat förhållande, flyttar hon till Örnsköldsvik och får arbete på ett konditori fast egentligen längtar hon till ...

Experter eniga: ”Våld mot unga på de statliga ungdomshemmen måste upphöra” Gun-Lis Angsell
”Jag visste inte att det var taggtråd runt, jag visste inte att jag inte hade någon chans. Jag kände mig så jävla maktlös, så jävla ensam och liten. Det var ingen som kunde rädda mig därifrån. Hela vuxenvärlden var emot mig.” Så säger Javiera. Hon var 14 år när hon kom till ett av SiS ungdomshem. Hon beskriver hur barnen och ungdomarna utsattes för både psykiskt och fysiskt våld i samband med avskiljningar. Hur personalen hånade dem och kom med ...

Ett barns stora ensamhet Helene Nellvik
Glaspojken är Zanyar Adamis självbiografiska skildring om sitt liv fram till elva års ålder sett ur ett barns ögon.Zanyar Adami föds 1981 som son till två kurdiska gerillasoldater. Modern har med en exceptionell begåvning studerat engelska vid universitetet i Tabriz och erbjudits en doktorandtjänst i USA. Men den gryende revolutionen och kampen sveper med henne och hon återvänder i stället till hemstaden som lärare och aktivist på en flickskola. När shahen faller öppnas fängelserna i den lilla tidsficka som uppstår ...

Birkagården – Sveriges första hemgård Anders Arnsvik
Hösten 2018 beslutade Birkagårdens styrelse att dess historia skulle arkiveras. I september 2021 blev arkivet klart och har donerats till Stockholms stadsarkiv. Hittills har Stiftelsen Birkagårdens historia blivit fragmentariskt belyst i offentliga sammanhang Under arbetet med arkiveringen har jag i ett antal artiklar som publicerats på socialpolitik.com lyft fram Birkagården som ett exempel på socialt arbete. Birkagården är Sveriges första settlement och grundades av Natanael Beskow och Ebba Pauli 1912. Dessa hade inspirerats av settlementrörelsen i London vilken de besökte ...

44 ihjälskjutna av polis sedan 1990 Elin Engström
När 20-årige Eric Torell sköts till döds av polisen följde en upprörd debatt. Av de 44 fall där polisen skjutit ihjäl någon sedan 1990 har åtta gått till åtal och bara två poliser har fällts. – Nödvärnsskjutningarna som är tänkta att vara undantag blir normen, säger polisen Rune Engström. I den nya boken 25 skott går Rune Engström och frilansjournalisten Gabriel Cardona Cervantes igenom dokumentationen kring polisens dödsskjutning av 20-årige Eric Torell 2018. Han hade Downs syndrom och var ute ...

Är det rätt att skjuta prästen? Rosmari Eliasson Lappalainen
Det finns några episoder som stannat kvar i mig som betydelsefulla minnen genom livet. Erfarenheter som påverkat mitt sätt att se och tolka världen. Mitt perspektiv. Jag vill berätta om en snart 60 år gammal upplevelse. Mannen hette Wooda, Marian Wooda. Han var urmakare, intellektuell, lite rundlagd, polack. Han hade en tre år gammal son, Conny, som han älskade. Wooda blev en vän, som jag lärde mig mycket av. Om hur ett förmyndarsamhälle kan fungera när det är som sämst ...

Publicerad: 2022-01-05

Köp SocialPolitik
Läs mer om SocialPolitik i katalogen
Fler artiklar knutna till SocialPolitik
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer