Artiklar från Respons

Hur dåligt mår vi egentligen? #6 2020
2021-01-30 Både sociologen Roland Paulsen och psykiatern Christian Rück ger i sina nya böcker en välunderbyggd samtidsdiagnos. Vi tycks må allt sämre och hälso- och sjukvården tycks oförmögen att lösa våra problem. Kanske gör diagnostiserandet av vår ångest och nedstämdhet bara saker och ting värre. Tänk om vi behöver lära oss att i högre grad acceptera lidande som en ofrånkomlig del av livet? Kan den tekniska utvecklingen, som utvecklat en rad möjligheter att förstärka våra jag, råda bot på dessa problem? Sara Öhrvall ger i Ditt framtida jag en bra sammanfattning av vad som händer på denna tekniska front, men hennes optimism påminner om de förhoppningar som internet gav upphov till i sin barndom. Det man glömde var att människans natur förblir sig lik trots all teknikutveckling. Vem vet, förstärker vi jaget artificiellt kanske vi också förstärker förmågan att oroa oss?»

Nyliberaliseringen #1 2020
Omslag 2020-03-15 Den nyliberale ekonomen Milton Friedman brukade anföra Sverige som exempel på ett slags socialisering som kvävde incitament och individuell frihet. I dag är Sverige det mest nyliberala samhället i Norden. Hur kunde pendeln svänga på detta sätt? Det finns många förklaringsansatser till nyliberalismens segertåg, både i Sverige och globalt. Den kan te sig som en klasskamp från de övre skikten, eftersom deras inkomster ökat dramatiskt under denna era. Man kan också peka på betydelsen av internationella nätverk och organisationer som drivande aktörer. Men drivande var också en dröm om individuell valfrihet och materiellt välstånd som hade stor förankring även i breda lager. Nu när det är dags att skriva historien om nyliberaliseringen i Norden träder överraskande mönster fram.»

Morgondagens arbetsmarknad #1 2015
2015-03-30 Den så kallade Moravecs paradox säger att för datorer är det svåra enkelt och det enkla svårt. De kan slå en världsmästare i schack men inte gå upp för en trappa. Detta håller på att ändras. Alltmer avancerade maskiner och nätverk gör att datorer kan lära sig köra bil och andra sysslor, som man tidigare antagit skulle förbli förbehållna människor. Detta kommer att få en enorm betydelse för arbetsmarknaden, hävdar MIT-professorerna Brynjolfsson och McAfee i sin uppmärksammade bok Den andra maskinåldern. Datorer tar över alltfler arbetsuppgifter och den som vill ha arbete i framtiden gör klokt i att försöka bli en bra samarbetspartner till dem. Men har de rätt i att detta är ett nytt slags utmaning eller är det bara en variant på de omställningskriser som vi känner igen från historien? Hur samverkar denna utveckling med framväxten av det som har kallats prekariatet, den heterogena grupp människor som inte får fotfäste på arbetsmarknaden? Respons har undersökt vad nya böcker säger om framtidens arbetsmarknad.»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Respons

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer