Morgondagens arbetsmarknad #1 2015

Läs om #1 2015 på Respons hemsida.

Den så kallade Moravecs paradox säger att för datorer är det svåra enkelt och det enkla svårt. De kan slå en världsmästare i schack men inte gå upp för en trappa. Detta håller på att ändras. Alltmer avancerade maskiner och nätverk gör att datorer kan lära sig köra bil och andra sysslor, som man tidigare antagit skulle förbli förbehållna människor.

Detta kommer att få en enorm betydelse för arbetsmarknaden, hävdar MIT-professorerna Brynjolfsson och McAfee i sin uppmärksammade bok Den andra maskinåldern. Datorer tar över alltfler arbetsuppgifter och den som vill ha arbete i framtiden gör klokt i att försöka bli en bra samarbetspartner till dem. Men har de rätt i att detta är ett nytt slags utmaning eller är det bara en variant på de omställningskriser som vi känner igen från historien?

Hur samverkar denna utveckling med framväxten av det som har kallats prekariatet, den heterogena grupp människor som inte får fotfäste på arbetsmarknaden? Respons har undersökt vad nya böcker säger om framtidens arbetsmarknad.

Tema Framtidens arbetsmarknad

Kapplöpningen mellan människa och maskin är inte så unik Lennart Schön


Prekariatet som banerförare för nytt samhällskontrakt Mats Benner


Sverige måste vara ett tankemässigt öppet land Kay Glans

”Företrädare bland muslimer måste nu på allvar ta upp kampen mot extremismen” Johannes Heuman

Charlie Hebdos satir skulle inte ha blivit fälld i svensk domstol Lars Grahn

Svenska akademiker saknar djupare förståelse för den internationella fascismforskningen Henrik Arnstad

Är folklig ultranationalism som syftar till nationens pånyttfödelse fascismens kärna? David Brolin & Göran Fredriksson

Fransk debatt om skilsmässan mellan vänstern och folket Johan Söderberg

Recensioner

Naturvetenskap & teknik
Högklassisk populärvetenskap om människans utveckling Anders Högberg
Thinking Big Clive Gamble, John Gowlett & Robin Dunbar & Neandertalmänniskan Svante Pääbo

Kosmologiskt perspektiv på livets stora frågor Nina Wormbs
Vårt matematiska universum Max Tegmark


Historia
Hur en typisk borgare blev arbetarnas ledargestalt Henrik Berggren
Hövdingen Olle Svenning

Hur nordiska terrorister så länge undgick upptäckt Lennart Berntson
Rån för revolutionen Gabriel Kuhn (red.)

Nytt ljus över Sveriges dilemma under andra världskriget Kent Zetterberg
Midsommarkrisen 1941 Erik Carlsson

Nazisternas försök att mobilisera islam Torbjörn Elensky
Islam and Nazi Germany’s War David Motadel

Nazisternas försök att mobilisera islam Torbjörn Elensky
Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg

Mannerheim och finska krigsmål Mats Bergquist
Finlands val 1941–1944 Henrik O. Lunde

Tur, temperament och ledaregenskaper Eva-Carin Gerö
Augustus Adrian Goldsworthy

Svenska slavar och svensk slavhandel Dick Harrison
Saltets pris Joachim Östlund


Konstarterna & medier
George Sand bortom schablonerna Anna Jörngården
Älska, det är allt! Lena Kåreland

Gångbara tolkningar av Virginia Woolfs romaner Claudia Lindén
Promenader i Virginia Woolfs London Lisbeth Larsson

Analys känns redan gammaldags Inga Sanner
Därför gör kärlek ont Eva Illouz

Breven ger djupare förståelse av verket – och osminkad bild av människan Nietzsche Fredrik Agell
Samlade skrifter. Band 10.1 & 10.2. Brev i urval Friedrich Nietzsche

Mest för internt akademiskt bruk Johan Svedjedal
Personligt talat Maria Sjöberg (red.)

Sammanhållen analys saknas Caroline Holmqvist
New Wars, New Media and New War Journalism Rune Ottosen|Stig A. Nohrstedts

Alienation, besatthet & livsleda i Simenons Paris Johannes Heuman
Kommissarie Maigrets Paris Anita Limare

Romanen blir symptom och författaren patient Dick Claésson
Själens nattsida Merete Mazzarella

Stolpe formades av religion, sitt äktenskap och Olof Lagercrantz Alf W. Johansson
Sven Stolpe Svante Nordin

Bysantinska arvet i modern svensk litteratur Julie Hansen
Ikon och ekfras Helena Bodin

Vinnande framställning av förlorare Ingemar Nilsson
Förlorare Peter Luthersson


Filosofi & psykologi
En alltför svepande kritik av postmodernism Henrik Lundberg
Manifest för en ny realism Maurizio Ferraris


Politik & samhälle
Den motsägelsefulla liberalismen Erik Tängerstad
Därför hatar alla liberaler Per Svensson

När den lilla människan få ta det stora ansvaret Kjell-Olof Feldt
9,3 på Richterskalan Andreas Norman

Samhällskritiken skyms av ideologiska ståndpunkter Anders Blomqvist
Tystnadens triumf Gabriel Byström


Ekonomi
Ikea marknadsför det svenska folkhemmet Lena Andersson-Skog
Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson

Publicerad: 2015-03-30

Köp Respons
Läs mer om Respons i katalogen
Fler artiklar knutna till Respons
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDIA & SPRÅK


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer