Artiklar från Haimdagar

Innehåll #3-4 2023
2023-10-09 Regementsskrivare Israel Nilsson - en stridbar ämbetsman under stormaktstiden Början till släkten Hagetorn • STORA bilderbok (format A3) kommer nu i oktober. • Giftas i Alva - Hur stora var de normala åldersskillnaderna? Hur mycket skilde det som mest? Hur ofta var kvinnorna äldst? Undersökning av en typisk bondsocken från äldsta tid till cirka 1840 • - Varför nämns inte rutten till Gotland i kartograf Idrisis färdguide år 1154? • Jordbruk krigsåret 1941 • Mera om Skäggstäde kvarn (Källunge) Bild från c:a 1940 på omslag. Vi ser Oskar, Einar resp William Thomson • Pastor Smitterlöw och hans barn i Vamlingbo • När tillkom Visby stadslag? • Magnus Ladulås visbyinriktade brev om handeln 1276 • KUNG MAGNUS "FÖRLÄT" RINGMURSBYGGET INNAN 1288 • Vad var hamnen i Västergarn? •1200-talets gotländska köpmän • Recension: Svaga punkter i nya boken om Visby ringmur • Än en gång Fårö kyrka »

Innehåll #1-2 2023
2023-05-02 Denna utgåva går utöver den vanliga prenumerant- och butikssvängen även som reklamerbjudande till ett antal andra personer. varav några även kan vara fd pren. Tanken är att ni förhoppningsvis ska vara intresserade av den bok med red Anders R J:s bilder som i kort urval presenteras å mittsidorna och som kommer att ges ut senare i år. Obs att en hel radda av bilderna måste tryckas i A3, så det blir liksom en rätt STOR bok. Det går från nu att göra intresseanmälan (helst per mall!) men bara så enär priset är ännu ej fastslaget då pärmfrågan ej är löst. varför alltså denna detalj får komma senare. Obs även att vid ev förhandsbetalning kommer förstås beställarens namn i tryck som bokens gynnare. Passa även gärna på att bli prenumeranter!»

Innehåll #5-6 2022
2022-12-18 Redaktionella notiser • Med detta nummer fullgör vi 27:e årgången räknat från Haimdagars framväxt ur den mer lokala Hellvi-Nytt, som ju är vår genetiska rot sedan 1984. Lite grann av denna har vi kvar ungefär som att åtm europiska Sapiens Sapiens även bär på gener av Neanderthal och här o var även Dinisov (i Reds fall såna tidningar han medverkade i fram till år 1972). I viss mån så även de mer tidiga som gjordes från sju års ålder, lika klara åt samma håll som en gång Lucy och allt vad de kallas. Detta nr är ju för andra gången i år på 80 sid. Egentligen lovar ett dubbel-nummer inte mera än 64, men har i regel varit på 72. Enkelt räknat motsvarar två utgåvor med 80 sid lika stor mängd sid extra som ett numera redaktionellt frånsprunget singelnummer. Därmed ger årets tre utgåvor ungefär samma volym som de sju singelnummer som är basen för prenumerationerna. En poäng är att detta i grund och botten bara möjliggörs genom kombinationen av goda skribenter och de stödslantar som generösa läsare sänder - vilket vi väl kan kalla för ett slags allmänhetens presstöd. »

Innehåll #1-2 2022
2022-04-18 Puttar u pirrvittar • De skulle ju bara till Memel • När popen kom till Gotland • Idrottshistoria Othem IF 1931-51 • Visby Klubb • Kritiskt inlägg om boken Upptäck Gotland • Jordbrukardagbok 1935 • Orsakade Bråvallaslaget bildstenarnas visning av skepp och strid? • Frågan om tidpunkten för Gotlands beslut om kristnande • Årtalen för kyrkobyggena • Vinterns och tidiga vårens sjöfart 1696 • Händelser på Sudret under olika århundraden • Bokfynd från 1700-talet • Tillkomsten av Othem bygdegård »

Innehåll 9-10 2021
2021-12-28 Puttar u pirrvittar • 1970-talets musikfester och musikcaféer • rottshistoria Slite IF • Laxfiskets start • När kommunisterna fick en (1)röst i Alva • Festplatsen Ulse Dulse • Släktskapsnät Visby - Sudret 1629 • Jordbruksdagbok 1934 • Richard Magnes dagbok • Provokativ konst • Tyska Orden och bygget av Visborgs slott • Farmännen • Kung Birgers gotlandsexpedition 1313 • Sveakungen och de gotländska bildstenarna samt Jarlar före 1100 • Stavkyrkor även på Norr • Slagsmål i Guldrupe»

Innehåll #7-8 2021
2021-10-30 Redaktionella notiser Märkligt nog kom det redan under mars-maj in så mycket material till denna utgåva av Haimdagar att den nästan var färdigskriven redan innan bautanumret med skolmästare och klockare ens var tryckt, så att vi redan första veckan juni helt fick hoppa över fortsättningen på Richard Magnes jordbrukardagbok. Men det var ju ett angenämt problem och Red hoppas gärna att det även nu i höst kommer in en del helt oväntat. Att den utgåvan sen genom arkivens begränsade tider o annat kom att starkt försenas var värre, och gav särskilt raden av nya prenumeranter förtretligt lång väntetid, men gav samtidigt forskningen tid att upptäcka en del saker som inte annars skulle ha kommit med. Detta nr dock enligt plan (ta i trä). Samtidigt har vi glädjen att hälsa en rad nya premisar välkomna. »

Innehåll #1-6 2021
2021-08-14 Sverige fick sin folkskolestadga 1842, även om det tog sin tid innan denna tanke var i full verksamhet. MM redan innan dess hade det utom staden funnits skolmästare på landsbygden i över två hundra år, först pastoratsvis men med tiden allt mera sockenvis. Mot slutet av 1700-takt var dessa ofta även klockare — men hade samtidigt även söner och mågar som vice. Ofta var det annars svårt att sköta båda tjänsterna. Ibland ses även att hustrur går in (mest synligt som änkor). Mer fristående fanns efter hand även sk "skolmostrar". Under denna tid började skolmästarna även slå åder och vaccinera, och en rad annat. Redan från början fanns en viss skillnad melan skolmästare och klockare — flera skolmästare var tex även länsmän, rättegångsombud och deltidshantverkare plus att de ledde kyrkans psalmsånger (innan orglar fanns) — även om det i flera fall också fanns ett system av kyrkokörer medan klockarna utom att sköta en viss postgång ofta hade dagsverkessysslor som skogshyggen och annat. Förutom de småbruk man i båda yrkena också hade... Från presentationen Haimdagar 1-6 2021)»

Innehåll #5-6 2020
2020-12-20 Släkten Facht • De 120 fotbollsplanernas ö • Bysantinska inflytanden på gotländska kyrkor • Om Fågelsång och Hundlund • Fattigstugan i Hangvar • Dräpte lönnfött barn vid Allekvia 1758 • Mera ur Magnes dagbok • Känslor under medeltid • Rådhuset på Stora Torget • Gilleshus i medeltidsvisby • Roxybiografen • När man började ge barnen två namn • Jacobskyrkan • Recensioner • Skäggiga damen på fornsalen»

Innehåll #3-4 2020
2020-10-08 Som vi skrev i förra numret var planen att som avslutande höstnummer ge ut en tjock volym med en samlad genomgång av alla Gotlands socknars kartläggningsbara skolmästare och klockare, dvs räknat från omkring år 1600 och fram tills att folkskolereformen knackar på dörren. Vilket förstås också innebär en rad upplysande och analyserande notiser om den skolhistoriska utvecklingen. Vidare skulle denna genomgång även kompletteras med ett slags social djupstudie på hur länge de (och deras fruar) levde, deras giftermålsåldrar, antalet barn, antalet barn som dog innnan vuxen ålder etc etc, vilket skulle jämföras med samma uppgifter för sex andra yrkesgrupper (präster, strandridare, salpetersjuderiverkmästare, salpetersjudardrängar, kronobåtsmän på Norr och bönderna i Havdhem), dvs en socialt bred studie som omfattade flera tusen yrkesbärare och med hustrur och barn åtskilligt flera. - Men, delar av denna särskilda studie... (ur de inledande orden Haimdagar #3-4 2020)»

Innehåll #1-2 2020
2020-04-03 Tidskriften innehåller alltid ett stort antal artiklar med nyframtaget material inom historisk-social-kulturell historia; dokumentation, analys, berättelse, recensioner med mera. Innehållet sträcker sig från nutid med vissa glimtar framtid ner till vissa inslag om perioder före vikingatiden. Det huvudsakliga materialet brukar ligga från folkrörelsetid till 1600-tal, men medeltid är ofta återkommande. Emellanåt också en del litterära tillägg, bildkonst etc. »

Innehåll #9-10 2019
2020-01-13 Detta och de två kommande numren av Haimdagar beräknas bli av det "vanliga slaget", dvs dubbelnummer med blandat innehåll fram till sommaren 2020. Därpå är planen att under hösten 2020 komma med ett nytt bautanummer, denna gång den förut aviserade sammanställningen av de gotländska socknarnas Gotlands alla klockare och skolmästare, men start i vad som äldst är känt omkring år 1600 och vidare fram tills dess att folkskolan börjar bli beredd att starta. Med en rad sociala detaljer. Efter denna tredje bautautgåva beräknas sen gången återgå till det traditionella mönstret. Naziutgåvan sålde så det stod härliga till. Redan efter tre veckor var det uppenbart att en ny upplaga skulle behövas och efter en del mindre justeringar kom den också ut i slutet av oktober. Och det var ju tur, för i rader av butiker sålde den slut gång på gång. Sammanlagda upplagan blir därmed 1600. Däremot har det hittills varit svårare att få den recenserad i fastlandspress - men det som skrevs var å andra sidan en fröjd att läsa (se baksidan). Likaså förvånade Gotlands Allehanda sedan kulturchefen efter Lars Schills i och för sig alldeles lovvärda förhandsartikel tyckte att nån recension behövde det då alls inte vara. Vilket ju gör att den bedömande läsningen uteblev. Hyggligt gehör blev det även i bibliotekets hörsal, och en av de frågor som där kom upp föranledde även en kompletterande artikel i detta nr. Notis och artikel kommer även i Expo.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Haimdagar

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer