Artiklar från Haimdagar

Tema Salpeter
Tema Salpeter 2017-12-30 Salpeter var och är huvudingrediensen i krut. Salpetern togs fram ur urinmättad jord. Bakterier gjorde grundjobbet. Sen lades alltihop i blöt och kokades ur, packades i tunnor och sändes till krutbruk. På Gotland är tillverkning känd sedan 1400-talet. Från 1500-tal till 1800-tal krävde staten att bönderna skulle upplåta jord och ved för koket. De ökande krigen slukade mer och mer.»

Innehåll #1-2 2017
2017-06-19 Skolmästare Linnaeo fick avsked - toglivet av sig, Fiskets föreningsrörelse 1919-1947, När "Neger på stan" var en nyhet, "Dante - öns förste fotbollsspelare, Att leva ur egen ficka, Postgången under 1600- och 1700-talen, Häxprocesser på Gotland, Tiondebetalningar i Sanda-Västergarn-Mästerby, Varförbyggdes kapell vid Vårfrukyrkan, Skattebetalning i Leivide 1709, Snapphane Samuel Roos med mer»

Innehåll #6-7 2016
2016-12-07 Blandade slantar i Sudrets kyrkokassor vid 1775 Kassorna speglar både landets mynthistoria och Östersjön som kontaktnät 400 gårdar i över 80 socknar - och mycket annat Orienterande förteckning över Karin Feldermans livsverk - stor grundforskning nu tillgänglig för nya forskare Jätte,numma! Viet och Visbys första framväxt Deick Wase kring Hur det rimligen gick till Konst med naturmåleri Carl Ahlman på väg mot internationell debut och mycket »

Innehåll #5 2016
2016-09-20 Något à la renskiljning den tid då lammhjordarna betade på Sudret; Bilder från arbetet i stenbrott; Gravsten som har fel; Ur Karin Feldermans guldgruva: - Åren runt 1700: Kägelspel, Basken, Kvarndammsgruff och En skamlös visa; Visbyfrågor: Detta med Solberga kloster och S:t Jacobs försvunna kyrka, När och varför började staden växa fram just där Visby vart till?, Frågor om vad Visbynamnet betyder; Kakelugnen på Hide 1652-1760-tal; 5000 dog - Den stora sjökatastrofen på Visby redd 1566, Waldemar Falck in memoriam; Novgorodboken.»

Innehåll #3-4 2016
2016-07-13 Första Palmetalet i Almedalen, Gösta Bohman talade 1968, 1700-talets inlandsfiske, Barläst 1876-1907, 1730-talets stenhuggarstrejk på Sudret Axel Hornschilld - förskräklig präst, Ockhams rakkniv samt S:t Jacobi i Visby och mycket annat i sokenmagasinet för alle tidars liv»

Innehåll #1-2 2016
2016-03-24 När Visby Cement hade linbana, specialartikel om när Gotland togs av dansken 1676 -biskop Thomas Kingos dåtida hyllningsdikt översatt, Boitars runsten, Den förskräcklige prästen Hornschild och mycket mer»

Innehåll #6-7 2015
2015-12-09 Skatteupprop på Sudret 1682 Notiser kring skolmästaren på landet runt 1700 Den vilda jakten på glassbilen Rökstenen och dess åminnen _ där ordet "mar" inte betyder hav Johan Rudin - arbetardiktaren i Mästerby 1934-36 Pojklagsfotbollens start»

Innehåll #5 2015
omslag Haimdagar #5 2015 2015-09-16 Affischernas maningar, tankar, krav, språk och poesi; Fotbollens fortssatta historia 1942-48; Gamla & nya broar; Jacob Gråberg från Hemse namngav Antarktis; Sten till Riddarhuset 1664; Peder Hardings farfar från 1200-tallet och mycket mer i sokenmagasinet for alle tidars liv.»

Innehåll #1-2 2015
2015-04-01 Om innehållet Haimdagar #1-2 2015.»

# 6-7 2014
2014-12-12 Livslängd; giftasålder & barntal 1675-1850; Mårten Freis, Gårdar och backstugesittare 1682; Krucifix, dopfuntar och madonnor och mycket mer.»

Sokenmagasin för alle tidars liv
2014-11-15 Mönster av mystiska kontakter med Öst?, Sålde Vänstern knark, Vilda åren på 1800-talets Östergarnsland och mycket mer»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Haimdagar

Annons:

Senaste nummer:

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015

Äldre resuméer