Innehåll #5-6 2022

Radaktionella notiser
Med detta nummer fullgör vi 27:e årgången räknat från Haimdagars framväxt ur den mer lokala Hellvi-Nytt, som ju är vår genetiska rot sedan 1984. Lite grann av denna har vi kvar ungefär som att åtm europiska Sapiens Sapiens även bär på gener av Neanderthal och här o var även Dinisov (i Reds fall såna tidningar han medverkade i fram till år 1972). I viss mån så även de mer tidiga som gjordes från sju års ålder, lika klara åt samma håll som en gång Lucy och allt vad de kallas.

Detta nr är ju för andra gången i år på 80 sid. Egentligen lovar ett dubbel-nummer inte mera än 64, men har i regel varit på 72. Enkelt räknat motsvarar två utgåvor med 80 sid lika stor mängd sid extra som ett numera redaktionellt frånsprunget singelnummer. Därmed ger årets tre utgåvor ungefär samma volym som de sju singelnummer som är basen för prenumerationerna. En poäng är att detta i grund och botten bara möjliggörs genom kombinationen av goda skribenter och de stödslantar som generösa läsare sänder - vilket vi väl kan kalla för ett slags allmänhetens presstöd.


Tennisen i Slite 1937-1965
Ungdom på tenniskurs 1967 Anders R Johansson

Remarkabla notiser När och Lau 17/1800-tal
Dödsfall och andra omständigheter Anders R Johansson

Slog hustrun så hon dog på isen Tängelgårda 1729
Bråkigt samliv blev tragedi Anders R Johansson

Många tråjkällingar omkom i stormresa 1774 Gerd Hedlund

Stenkyrka SLU 1932-40 Anders R Johansson

Några tulljournaler från När och Rone 1658

Medeltida Helgeandshuset Dick Wasa

Hur stort var Solberga kloster? Dick Wasa

Var låg Uppsalen? Dich 1Vase Vad var Gutnal? Dick Wasa

Vad var Gutnal? Dick Wasa

Taxuslistorna och skattetrycket på Gotland före 1361 Dick Wasa

Richard Magne Jordbrukardagbok 1936, del II

Publicerad: 2022-12-18


Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer