Artiklar från Uppdrag Mission

Hur mår Europa?
2017-09-13 DET SNÖRVLAS I BIOMÖRKRET. Inte konstigt, för filmen tar upp kanske det värsta, och det vackraste, i Europas historia: förintelsen, och hjältarna som motsatte sig den. Det är majkväll i Panoras biosalong på Möllan i Malmö och vi tittar på filmen Besa - The Promise. Islamakademin, Judiska församlingen och Romskt informations- och kunskapscenter har bjudit in till film och panelsamtal/.../ (ur inledningen Uppdrag Mission #4 2017»

Urfolk i den världsvida kyrkan #3 2017
omslag 2017-07-11 Vi är inne på det sjunde året med tidskriften Uppdrag Mission. Det går så lätt på rutin allting; ett uppdrag blir en vana, ett arbete tas för givet och ett förtroendeuppdrag bara löper på. Inget arbete och ingen förtroendepost - nej ingenting ska tas för givet - inte ens utformningen av tidskriften Uppdrag Mission. Vi har förmånen att bilda redaktionsråd för Lunds Missionssällskaps tidskrift, träffas inför varje nummer för att idéspruta och planera/.../ (ur Uppdrag Mission #3 2017)»

Reformationsåret 2017: Luther var inte ensam
omslag 2017-04-15 Reformationer sker inte i ett tomrum. I det medeltida Europa utövade latinska kyrkan makt över Västeuropa norr om Alperna. I dag har en stor del av den globala söderns kristenhet bakgrund i västerländsk mission. Det kristna budskapet klädd i västerländska kostymer ledde till kulturella krockar. Utformandet av lokala oavhängiga kyrkor i den globala södern är reformationer. En del av dessa kyrkor är rätt vilda i sin spiritualitet, precis som svärmiska reformationer under Luthers tid. Kyrkans politiska och ekonomiska korruption låg också/.../»

Mod att leva i rädslans tid
Omslag 2017-01-18 "Politiken styrs alltmer av enkla känslostyrda schabloner och faktaresistenta klyschor." KG HAMMAR »

Extremism
Omslag Uppdrag Mission 2016-11-05 Extremism, vad betyder det? Frågan leder tanken till Martin Luthers Lilla katekes. Med pedagogisk träffsäkerhet fick varje viktigt påstående i Tio Guds bud, Trons artiklar, Herrens bön, Dopets sakrament och Altarets sakrament en pregnant formulerad förklaring. I praktisk undervisning fick sedan förklaringarna ytterligare - och tidsanpassad - förklaring. I detta nummer handlar de om extremism. Vad är det? Vem eller vad skall besvara frågan? Anarki, sägs i synonymordboken. Extrem uppfattning, sägs i Ordboken. Extremism innebär att en åsikt eller tanke dras/.../ (ur ledaren Uppdrag Mission #5 2016)»

Vattenlinjer
2016-08-30 Tema: Vatten Ett milt sommarregn. Ett gnistrande vattenfall. En rasande storm med en oändlig kraft. Det finns många infallsvinklar på vatten och vi har försökt fånga upp så många som möjligt av dem när vi arbetat med årets tjocka temanummer om just vatten. Vatten som ger liv men också är ett vapen i krig. Vi får en förklaring på varför vatten är en ritual i kyrkan. Möt trädgårdsmästaren som värderar vatten som guld. Och befolkningen i Guatemala som vandrade genom landet för sin rätt till vatten. Men vi behöver inte resa tvärs över jordklotet för att fånga upp vattnets makt. Just nu lider ölänningarna av svår torka medan tyskar och fransmän kämpar för att klara sig undan översvämningarnas fasor. Vi hoppas kunna släcka er (kunskaps)törst!»

Utbildning=Jämlikhet?
2016-06-11 Röd tråd i detta nummer: Utbildning=jämlikhet? Här hemma har forskarna i flera decennier talat om skillnaderna i skolresultaten för killar och tjejer och hur det påverkar deras framtid. I skolan är tjejerna bättre på att plugga och de får bättre betyg men ute på arbetsmarknaden blir de ofta förbisprungna av männen som får bättre jobb och högre lön. Det är alltså inte självklart att utbildning leder till jämställdhet. I vår enkät frågar vi några experter om hur de vill beskriva framtidens skola. Är de realistiska eller har vi väckt dem mitt i en dröm? Marie Bosund Hedberg, redaktör »

Rätten till maten
2016-04-12 ”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda”, heter det i FNs stadgar om mänskliga rättigheter. Den rätten tar vi som ganska självklar, vi som lever i de rika länderna. Maten som produceras beräknas räcka till hela jordens befolkning - ändå lider omkring 900 miljoner människor av hungersnöd idag. FNs mål om att utrota hungern tar tid att uppfylla. 2015 skulle andelen hungrande människor ha halverats men det har inte skett. Hur kan vi bli mera delaktiga i att alla får äta sig mätta? Trevlig läsning! Marie Bosund Hedberg, redaktör Medverkande: Martin Lind, Kurdawan Chaomar, ”Alla är kockar, Antje Jackelén, Hannu Sarenström »

Tillsammans
2016-03-11 Det här numret har Migration som en röd tråd. Vi blickarut över världen där över 60 miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Ulrika Nylén på kyrkokansliet i Uppsala har intervjuat Serop Megerditcian, präst i den armenisk-evenageliska kyrkan i Aleppo. Jag har mött invandrare, asylsökande och papperslösa i Bergsjön i Göteborg, där församlingen är en del av integrationsnätverket Låt framtiden bo hos oss! Marie Bosund Hedberg, redaktör Uppdrag Mission»

Trio med framtid
2015-12-13 Den 7 oktober inleder Church and Peace, en europeisk, ekumenisk organisation, en konferens i Pristina i Kosovo. Ett hundratal delegater från evangeliska, katolska och ortodoxa kyrkor möter representanter från muslimska och judiska församlingar. Dagarna innan genomförs en pilgrimsvandring genom Serbien till Kosovo som en symbol för fredsarbetet på Balkan. - Politiska förhandlingar pågår på hög nivå men kyrkan spelar en viktig roll med sina samarbetspartners - vi hamnar på gräsrotsnivå, säger Antje Heider-Rottwilm, ordförande i Church and Peace i intervjun på sidan 14. Det arbetet är ett exempel på hur religionen kan vara en resurs i samhällsutvecklingen, som vi har valt som en röd tråd i det här numret. Här möter vi också kunskapstörstande unga kineser som fyller kyrkorna. Och internationella tjejgruppen (se omslagsbilden) som stärks på vägen in i det svenska samhället av engagemanget från domkyrkoförsamlingen i Luleå. »

Uppdrag Malmö
2012-10-09 Facebook har 600 miljoner aktiva användare. 200 miljoner människor i världen bor utanför sina ursprungsländer. Kommunikationen och interaktionen globalt är enorm. Det är inte lätt för auktoritära regimer att stå emot vågen av information som ständigt söker sig nya vägar. Informationsflödet är gigantiskt och längtan efter gemenskap är stark.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Uppdrag Mission

Annons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer