Artiklar från Uppdrag Mission

Reformationsåret 2017: Luther var inte ensam
omslag 2017-04-15 Reformationer sker inte i ett tomrum. I det medeltida Europa utövade latinska kyrkan makt över Västeuropa norr om Alperna. I dag har en stor del av den globala söderns kristenhet bakgrund i västerländsk mission. Det kristna budskapet klädd i västerländska kostymer ledde till kulturella krockar. Utformandet av lokala oavhängiga kyrkor i den globala södern är reformationer. En del av dessa kyrkor är rätt vilda i sin spiritualitet, precis som svärmiska reformationer under Luthers tid. Kyrkans politiska och ekonomiska korruption låg också/.../»

Mod att leva i rädslans tid
Omslag 2017-01-18 "Politiken styrs alltmer av enkla känslostyrda schabloner och faktaresistenta klyschor." KG HAMMAR »

Extremism
Omslag Uppdrag Mission 2016-11-05 Extremism, vad betyder det? Frågan leder tanken till Martin Luthers Lilla katekes. Med pedagogisk träffsäkerhet fick varje viktigt påstående i Tio Guds bud, Trons artiklar, Herrens bön, Dopets sakrament och Altarets sakrament en pregnant formulerad förklaring. I praktisk undervisning fick sedan förklaringarna ytterligare - och tidsanpassad - förklaring. I detta nummer handlar de om extremism. Vad är det? Vem eller vad skall besvara frågan? Anarki, sägs i synonymordboken. Extrem uppfattning, sägs i Ordboken. Extremism innebär att en åsikt eller tanke dras/.../ (ur ledaren Uppdrag Mission #5 2016)»

Vattenlinjer
2016-08-30 Tema: Vatten Ett milt sommarregn. Ett gnistrande vattenfall. En rasande storm med en oändlig kraft. Det finns många infallsvinklar på vatten och vi har försökt fånga upp så många som möjligt av dem när vi arbetat med årets tjocka temanummer om just vatten. Vatten som ger liv men också är ett vapen i krig. Vi får en förklaring på varför vatten är en ritual i kyrkan. Möt trädgårdsmästaren som värderar vatten som guld. Och befolkningen i Guatemala som vandrade genom landet för sin rätt till vatten. Men vi behöver inte resa tvärs över jordklotet för att fånga upp vattnets makt. Just nu lider ölänningarna av svår torka medan tyskar och fransmän kämpar för att klara sig undan översvämningarnas fasor. Vi hoppas kunna släcka er (kunskaps)törst!»

Utbildning=Jämlikhet?
2016-06-11 Röd tråd i detta nummer: Utbildning=jämlikhet? Här hemma har forskarna i flera decennier talat om skillnaderna i skolresultaten för killar och tjejer och hur det påverkar deras framtid. I skolan är tjejerna bättre på att plugga och de får bättre betyg men ute på arbetsmarknaden blir de ofta förbisprungna av männen som får bättre jobb och högre lön. Det är alltså inte självklart att utbildning leder till jämställdhet. I vår enkät frågar vi några experter om hur de vill beskriva framtidens skola. Är de realistiska eller har vi väckt dem mitt i en dröm? Marie Bosund Hedberg, redaktör »

Rätten till maten
2016-04-12 ”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda”, heter det i FNs stadgar om mänskliga rättigheter. Den rätten tar vi som ganska självklar, vi som lever i de rika länderna. Maten som produceras beräknas räcka till hela jordens befolkning - ändå lider omkring 900 miljoner människor av hungersnöd idag. FNs mål om att utrota hungern tar tid att uppfylla. 2015 skulle andelen hungrande människor ha halverats men det har inte skett. Hur kan vi bli mera delaktiga i att alla får äta sig mätta? Trevlig läsning! Marie Bosund Hedberg, redaktör Medverkande: Martin Lind, Kurdawan Chaomar, ”Alla är kockar, Antje Jackelén, Hannu Sarenström »

Tillsammans
2016-03-11 Det här numret har Migration som en röd tråd. Vi blickarut över världen där över 60 miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Ulrika Nylén på kyrkokansliet i Uppsala har intervjuat Serop Megerditcian, präst i den armenisk-evenageliska kyrkan i Aleppo. Jag har mött invandrare, asylsökande och papperslösa i Bergsjön i Göteborg, där församlingen är en del av integrationsnätverket Låt framtiden bo hos oss! Marie Bosund Hedberg, redaktör Uppdrag Mission»

Trio med framtid
2015-12-13 Den 7 oktober inleder Church and Peace, en europeisk, ekumenisk organisation, en konferens i Pristina i Kosovo. Ett hundratal delegater från evangeliska, katolska och ortodoxa kyrkor möter representanter från muslimska och judiska församlingar. Dagarna innan genomförs en pilgrimsvandring genom Serbien till Kosovo som en symbol för fredsarbetet på Balkan. - Politiska förhandlingar pågår på hög nivå men kyrkan spelar en viktig roll med sina samarbetspartners - vi hamnar på gräsrotsnivå, säger Antje Heider-Rottwilm, ordförande i Church and Peace i intervjun på sidan 14. Det arbetet är ett exempel på hur religionen kan vara en resurs i samhällsutvecklingen, som vi har valt som en röd tråd i det här numret. Här möter vi också kunskapstörstande unga kineser som fyller kyrkorna. Och internationella tjejgruppen (se omslagsbilden) som stärks på vägen in i det svenska samhället av engagemanget från domkyrkoförsamlingen i Luleå. »

Uppdrag Malmö
2012-10-09 Facebook har 600 miljoner aktiva användare. 200 miljoner människor i världen bor utanför sina ursprungsländer. Kommunikationen och interaktionen globalt är enorm. Det är inte lätt för auktoritära regimer att stå emot vågen av information som ständigt söker sig nya vägar. Informationsflödet är gigantiskt och längtan efter gemenskap är stark.»

Mission i retur
2011-12-12 Evangeliet har varit på en resa och har just återvänt från sin ”grand world tour”. Det har mött massor av människor under väldigt olika förhållanden. Det har förändrat hundratals miljoner liv överallt i världen. Samtidigt har många formulerat nya sätt att uttolka det kristna budskapet på. Nu när (en del) kristna i västvärlden börjar förstå att kristen tro håller på att tappa fotfästet i det sekulariserade Europa, och hur ivrigt evangeliet tas emot i länder på det södra halvklotet, har man börjat tala om en mission i retur. Man har sett framför sig hur de ”levande kristna” från den globala södern kommer hit och ger Svenska kyrkan nytt liv. Detta nya liv anses dock fortfarande finnas inom Svenska kyrkan så det man önskar sig är mera liv men inte annorlunda än förut.»

Halva sanningen finns på den andra sidan
2011-10-12 I århundraden har herraväldet över landet mellan Jordanfloden och Medelhavet varit omstritt. Sedan 1948 har konflikten mellan israeler och araber kastat en skugga över regionen. För israelerna har det inneburit att leva med rädslan för självmordsbombare och raketer, samtidigt som man kunnat utropa en egen stat. För palestinierna har det inneburit förnedring på grund av ockupationen och begränsningar i rörelsefrihet, men också en längtan efter en egen nation. För båda parter, såväl israeler som palestinier, är det en smärta att veta att det andra folkets barn i regionen får lära sig att hata eller vara rädda för den egna sidans folk.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Uppdrag Mission

Annons:

Senaste nummer:

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

2017-07-01
Alkohol & Narkotika 3 2017

2017-06-26
Opera 3 / 2017
ponton 2 2017

2017-06-23
Nordens Tidning 2 2107

2017-06-21
Nordens Tidning 1 2017

2017-06-20
Lyrikvännen 3 2017

2017-06-19
Haimdagar 1-2 2017
Med andra ord 91 2017

2017-06-18
Med andra ord 90 2017

2017-06-17
Amnesty Press 2 2017

2017-06-16
Tiden Magasin 2 2017
Kuba 2 2017

2017-06-15
Merdeka och Östtimorinformation 72

2017-06-13
Ottar 2 2017

2017-06-11
Judisk Krönika 1 2017

2017-06-09
Bildkonstnären 2, 2017

2017-06-08
Tidig Musik 2 2107

2017-06-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #33
Contra 2 2017
Magasinet Arena 2 2017

2017-05-31
Kultwatch Maj 2017

2017-05-29
Signum 4
Parnass 2 2017

2017-05-25
Accent 3 2017

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

2017-05-11
Akvarellen 1 2017
Ordfront Magasin 2 2017

2017-05-08
Paletten 307-308 2017
Afghanistan-Nytt 1 2017

2017-05-06
Lyrikvännen 2 2017

2017-05-05
Aiolos 56 2017

2017-05-04
Lyrikvännen 1 2017

2017-05-03
Populär Poesi 32 2017

2017-05-01
Kuba 1 2017

Äldre resuméer