Omslag

Mod att leva i rädslans tid

KÄRLEKEN FÖRDRIVER RÄDSLAN
Ibland måste man pruta av på sanningen för att komma verkligheten närmare. Det är inte sant att uppmaningen ”var inte rädd!” förekommer 365 gånger i Bibeln. Den förekommer i sina olika variationer fler gånger än så. Men slutsatsen att vi varje dag måste ta till oss uppmaningen att inte vara rädda, är mer än faktisk sanning. Det är ett existentiellt livsvillkor. Rädslan är mänsklighetens största fiende. Samtidigt är det kanske just förmågan att känna rädsla som bidragit till vår djurarts överlevnad.

Om modet att inte låta vår rädsla ta överhanden är det som unikt gör oss till människor, så kan många drag i samhällsutvecklingen verka skrämmande. Inte bara det vardagliga i att reklamen mer riktar sig mot våra reptilhjärnor än till vår sakliga analysförmåga. Också politiken styrs alltmer, tycks det, av enkla känslostyrda schabloner och faktaresistenta klyschor. Människors känsla av utsatthet och marginalisering i den globala några-få-berikar-sig-kulturen exploateras av demagoger på högerkanten. Typ Trump, Brexit, Orban och Le Pen. Risken är stor att listan snart blir längre. Rädslan triumferar. Också ryggradsreaktionerna på den nyuppväckta rysskräcken hör hit. Låt oss bygga murar, rusta oss alltmer och bereda oss att bomba verkliga eller inbillade fiender.

För många har också Gud framkallat rädsla. Men Jesu ihärdiga arbete för att ändra den bilden bär frukt. Vi vågar tro att mot rädslans demoner hjälper bara Gud, Jesu Kristi Gud och Fader som älskar oss alla utan krav på motprestation. Kärleken fördriver rädslan, läser vi i Första Johannesbrevet (4:18) och kärleken är Guds främsta namn.

KG HAMMAR
Gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religions-vetenskap (CTR) vid Lunds universitet
Styrelseledamot i Lunds Missionssällskap

Publicerad: 2017-01-18

Köp Uppdrag Mission
Läs mer om Uppdrag Mission i katalogen
Fler artiklar knutna till Uppdrag Mission
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2017-04-23
Medusa 1 2017
10TAL 26 2017

2017-04-22
Geografier 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2
UtställningsEstetiskt Forum 1 2017

2017-03-16
KLASS 1 2017
UtställningsEstetiskt Forum 6 2016

2017-03-15
Spelmannen
Accent 1 2017

2017-03-13
Teatertidningen 1/2017

2017-03-12
Revolution 10 2017

2017-03-11
Ottar 1 2017

2017-03-09
Bang 1 2017

2017-03-08
Soundofmusic
Release Music Magazine
Dixikon
dagensbok.com
Världshorisont 1-17

2017-03-07
dagensbok.com

2017-03-05
Alkohol & Narkotika 1 2017

2017-02-26
É Romani Glinda 5 2016

2017-02-23
Parnass 1 2017

2017-02-22
Contra
Världspolitikens dagsfrågor 2

2017-02-20
Punctum saliens

2017-02-19
Magasinet Arena 4 2016

Äldre resuméer