Omslag

Mod att leva i rädslans tid

KÄRLEKEN FÖRDRIVER RÄDSLAN
Ibland måste man pruta av på sanningen för att komma verkligheten närmare. Det är inte sant att uppmaningen ”var inte rädd!” förekommer 365 gånger i Bibeln. Den förekommer i sina olika variationer fler gånger än så. Men slutsatsen att vi varje dag måste ta till oss uppmaningen att inte vara rädda, är mer än faktisk sanning. Det är ett existentiellt livsvillkor. Rädslan är mänsklighetens största fiende. Samtidigt är det kanske just förmågan att känna rädsla som bidragit till vår djurarts överlevnad.

Om modet att inte låta vår rädsla ta överhanden är det som unikt gör oss till människor, så kan många drag i samhällsutvecklingen verka skrämmande. Inte bara det vardagliga i att reklamen mer riktar sig mot våra reptilhjärnor än till vår sakliga analysförmåga. Också politiken styrs alltmer, tycks det, av enkla känslostyrda schabloner och faktaresistenta klyschor. Människors känsla av utsatthet och marginalisering i den globala några-få-berikar-sig-kulturen exploateras av demagoger på högerkanten. Typ Trump, Brexit, Orban och Le Pen. Risken är stor att listan snart blir längre. Rädslan triumferar. Också ryggradsreaktionerna på den nyuppväckta rysskräcken hör hit. Låt oss bygga murar, rusta oss alltmer och bereda oss att bomba verkliga eller inbillade fiender.

För många har också Gud framkallat rädsla. Men Jesu ihärdiga arbete för att ändra den bilden bär frukt. Vi vågar tro att mot rädslans demoner hjälper bara Gud, Jesu Kristi Gud och Fader som älskar oss alla utan krav på motprestation. Kärleken fördriver rädslan, läser vi i Första Johannesbrevet (4:18) och kärleken är Guds främsta namn.

KG HAMMAR
Gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religions-vetenskap (CTR) vid Lunds universitet
Styrelseledamot i Lunds Missionssällskap

Publicerad: 2017-01-18

Köp Uppdrag Mission
Läs mer om Uppdrag Mission i katalogen
Fler artiklar knutna till Uppdrag Mission
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2017-11-22
Opera

2017-11-20
Karavan 3-4 2017

2017-11-17
Punctum saliens

2017-11-14
Tiden Magasin 3 2017

2017-11-13
Konstperspektiv 4-2017

2017-11-10
Alkohol & Narkotika 5 2017
Akvarellen 3 2017

2017-11-06
10TAL 27-28 2017

2017-11-05
Populär Poesi 34

2017-11-04
Det grymma svärdet 28 2017

2017-10-31
Rädda Djuren 4 2017

2017-10-30
Fronesis 56-57

2017-10-22
SocialPolitik 2 2017

2017-10-19
Populär Astronomi 3 2017

2017-10-17
Accent 7 2017
Aurora 1-2 2017

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-05
Det grymma svärdet 27 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017
Alkohol & Narkotika 4 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

Äldre resuméer