omslag

Reformationsåret 2017: Luther var inte ensam

EVANGELIET I REFORMATORERNAS SPÅR

Reformationer sker inte i ett tomrum. I det medeltida Europa utövade latinska kyrkan makt över Västeuropa norr om Alperna. I dag har en stor del av den globala söderns kristenhet bakgrund i västerländsk mission. Det kristna budskapet klädd i västerländska kostymer ledde till kulturella krockar. Utformandet av lokala oavhängiga kyrkor i den globala södern är reformationer. En del av dessa kyrkor är rätt vilda i sin spiritualitet, precis som svärmiska reformationer under Luthers tid.

Kyrkans politiska och ekonomiska korruption låg också bakom de medeltida reformationerna. I stället för att vara en profetisk röst i samhället var kyrkan en korrupt politisk spelare. Kyrkan utnyttjade också folkets ångest kring själens frälsning som en inkassomöjlighet genom avlatshandel. Avlat fick man köpa för att bli befriad från sina synder. Detta hängde ihop med rättfärdighet genom gärningar – nåd är ingen handelsvara.

I dagens kyrkor spelar pengar ofta en större roll än vad som är i linje med evangeliet. I västvärlden används inte dessa medel längre av Peterskyrkan och för påvens lyx utan för att upprätthålla gamla strukturer. I vissa globala söderns kyrkor har man förlorat evangeliet och man predikar gärningar, i värsta fall en framgångsteologi där man köper sin frälsning genom kollekt till predikanten. Då har maktutövandet blivit värre än vad det var före reformationen.

Evangeliet är alltid både ett ja och ett nej. Evangeliet är alltid en utmaning av både främmande och inhemska syndiga maktstrukturer. Evangeliet accepterar oss som vi är – syndiga och ofullkomliga – med våra kulturer som dock alla är i ständigt behov av att utmanas av evangeliet, även kyrkliga kulturer. Kyrkan måste ständigt förnyas för att vara evangeliets rörelse mer än en organisation.


MIKA VÄHÄKANGAS
Professor i missionsvetenskap med ekumenik, Lunds universitet
Medlem i Uppdrag Missions redaktionsråd


Luthers Europa Sinnika Neuhaus

Luther var inte ensam

Krönika
Var är dagens reformatorer?

Lisa Vinsander
Studentpräst på barikaderna

Japan
Kristus i buddhismens spegel

Publicerad: 2017-04-15

Köp Uppdrag Mission
Läs mer om Uppdrag Mission i katalogen
Fler artiklar knutna till Uppdrag Mission
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-03
ponton 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

Äldre resuméer