Artiklar från TAM-Revy

Tema: Det ifrågasatta arbetet
2014-05-07 Ska vi arbeta mer eller förkorta arbetsdagen för att få en bättre framtid? I detta nummer av TAM-Revy kommer arbetskritikerna till tals. Exempelvis skriver Roland Paulsen om det ”tomma arbetslivet” och Julia Peralta om synen på arbetslöshet som ett handikapp. »

Innehåll #2 2013
2013-11-26 Det nya numret av TAM-Revy innehåller rykande färska artiklar om arbetslivets förändring, fackliga organisationer och olika yrkesgruppers historia. Exempel på artiklar i detta nummer: Intervju med TCO:s ordförande Eva Nordmark, en text om psykiatrikern Poul Bjerre - psykosyntesens grundare och "Bångstyrig demokrati"en artikel om genusarbetet i förskolan. Trevlig läsning!»

Ett hållbart arbetsliv?
2013-04-22 Hur hållbart är egentligen vårt arbetsliv? Det är temat för detta nummer av TAM-Revy, som också innehåller en intervju med historieprofessorn Anna Götlind och artiklar om akademikernas och tjänstemännens historia. Vilka egenskaper ska en Idealarbetare ha? Klarar dagens ingenjörer av de nya kraven från arbetslivet? Om detta handlar några av artiklarna. En haikudikt pryder numrets baksida. Trevlig Läsning!»

TAM-Revy nr 2 2012
2012-11-23 Ett nytt nummer av TAM-Revy är ute! Intressant läsning om Saco:s och TCO:s yrkesgruppers historia, om arbetslivets nutid och framtid. "Musiken i Tjänstemannarörelsen" och "Arbetsterapeuter - en välfärdsstatsprofession" är namnet på två av artiklarna i en tidning som uppmärksammar många väsentliga frågor kring arbetslivet. Trevlig läsning! »

Arbetslivets globalisering
2012-05-02 I en rapport från FN-organet WHO finns ett försök att förklara vad globalisering är - det är ett ökat gränsöverskridande flöde av varor, tjänster, pengar, information och kultur. »

Fackets framtid
Omslag TAM-revy 2 2011 2011-12-04 TAM-Revy kretsar denna gång bl.a. kring fackets framtid. I detta nummer intervjuas TCO:s nyligen avgångne ordförande Sture Nordh om sin syn på facket och dess framtida roll. »

Framtidens kontor - dröm eller hot?
Omslag TAM-Revy 1 2011 2011-08-16 Ny teknik och ett flexibelt arbetsliv håller på att förändra kontorsarbetet. Det möjliggör t.ex. mer av distansarbete. Hur bör arbetsplatserna förändras för att människor ska trivas och utvecklas? Det är en fråga som ställs i detta nummer av TAM-Revy, som naturligtvis - som vanligt - innehåller många spännande artiklar om samhällslivets förändring och fackföreningarnas roll. »

Möte med TAM-revy
2011-02-01 Tidskrifter med revyn eller revy i titeln finns inte så många av. Om det funnit fler samtidigt under någon period i historien kan lämnas åt forskningen men mellan 1883 och 1904 fanns inte mindre än tre Nordisk revy med olika undertitlar och inriktning men dock kronologiskt skilda. Kändisen är VeckoRevyn som funnits sedan 1935 och efter Kamratposten är det Bonniers äldsta tidskrift. Andra nu levande revyer är Farmacevtisk Revy och Sälenrevyn vilket är en lokal turistpublikation och alltså inget för de som traktar efter läsning om marina däggdjur. <br> Förbehållet Farmacevtisk Revy är TAM-Revy av annan art vilken arbetar med ett antagligen vidare tidspann och helt annat innehåll än ovan nämnda. Material kan i teorin behandla ämnen alltsedan yrkesverksamma tjänstemän och akademiker började organiserar sig i olika typer av sammanslutningar vid första delen av 1800-talet. Det är en tidskrift som hämtar sitt bränsle ur TAM-Arkiv till vilket den också hör.»

Arbetslivets förändring
2010-11-30 Tema: Arbetslivets förändring. Arbetslivets villkor är i färd med att i grunden omvandlas. Fasta anställningsformer har ersatts av en flexibel arbetsmarknad. Vilka konsekvenser för det med sig för människor och hur bör förändringen mötas? Det är temat för detta nummer av TAM-Revy»

Personhistoria - vilka människor blir ihågkomna?
Omslag Tam-Revy 2010-09-06 Numret handlar om betydelsefulla gestalter ur tjänstemanna- och akademikerrörelsernas historia, såsom Gerda Höjer (legendarisk ordförande i svensk sjuksköterskeförening) och Otto Salomon (en pionjär inom slöjdundervisningen i Sverige). Människor som på sin tid satte djupa spår - men kommer vi att minnas dem även i framtiden? Vilka människor blir egentligen ihågkomna?»

Franska revolutionen – en avgörande milstolpe i historien
Omslag Tam-Revyn 3 2009 2010-09-06 "När jag läser detta nummer av TAM-Revy tänker jag på ett revolutionsjubileum - för 220 år sedan på försommaren stormades Bastiljen och Tuilerierna. Den franska revolutionen med dess tändande slagord om frihet, jämlikhet och broderskap skakade sin samtid" säger Lars-Erik Hansen, redaktör på Tam-Revyn.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  TAM-Revy

Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer