Situation Stockholm

Situation Stockholm logga


Situation Sthlm är en långsamt pågående berättelse om Stockholm, dess invånare, händelser och företeelser – 68 sidor varje månad, 12 gånger om året, i snart tjugo år – som i ett vidare perspektiv också berättar någonting om staden och tiden nu. Och varför du köpt en tidning av en hemlös människa på gatan. Vi har alltid en person på omslaget – inte sällan en kulturarbetare – som vi tror att läsarna känner till. Någon med en tydlig koppling till Stockholm /.../ Läs vidare http://www.situationsthlm.se/tidningenUtgivare Situation Sthlm AB
Adress
Timmermansgatan 38
118 55 Stockholm

Tel 08-545 953 81
Fax 08-668 79 09
E-post, red red@situationsthlm.se

Tel 08-799 63 86
E-post, pren Herman Sundgren förnamn@situationsthlm.se

Postgiro 90 19 19 - 1
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris 660 kr
Provnummer nej

Hemsida www.situationsthlm.se
ISSN 1400-4437
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Situation Stockholm

Du hittar Situation Stockholm i hylla Bd på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Situation Stockholm
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2016-11-28


Annons:

Senaste nummer:

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

2021-01-28
Bild & Bubbla 225 2020

2021-01-27
Arbetarhistoria 3-4 2020
C´est Bon Anthology vol 50 2020

2021-01-24
Kritiker 4 2020

2021-01-21
Karavan 2 2020

2021-01-20
Alkohol & Narkotika 6 2020

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020
Karavan 1 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-17
Karavan 4 2019

2021-01-16
Karavan 3 2019

2021-01-15
Karavan 2 2019

2021-01-14
Divan 3-4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

Äldre resuméer