Situation Stockholm

Situation Stockholm logga


Situation Sthlm är en långsamt pågående berättelse om Stockholm, dess invånare, händelser och företeelser – 68 sidor varje månad, 12 gånger om året, i snart tjugo år – som i ett vidare perspektiv också berättar någonting om staden och tiden nu. Och varför du köpt en tidning av en hemlös människa på gatan. Vi har alltid en person på omslaget – inte sällan en kulturarbetare – som vi tror att läsarna känner till. Någon med en tydlig koppling till Stockholm /.../ Läs vidare http://www.situationsthlm.se/tidningenUtgivare Situation Sthlm AB
Adress
Timmermansgatan 38
118 55 Stockholm

Tel 08-545 953 81
Fax 08-668 79 09
E-post, red red@situationsthlm.se

Tel 08-799 63 86
E-post, pren Herman Sundgren förnamn@situationsthlm.se

Postgiro 90 19 19 - 1
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris 660 kr
Provnummer nej

Hemsida www.situationsthlm.se
ISSN 1400-4437
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Situation Stockholm

Du hittar Situation Stockholm i hylla Bd på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Situation Stockholm
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2016-11-28


Annons:

Senaste nummer:

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

2021-05-17
Signum 4

2021-05-15
Glänta 4 2020 - 1 2021

2021-05-13
Sydasien 2 2021

2021-05-11
20TAL 3 2021

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

Äldre resuméer