Ett inskränkt öde och ett besinningslöst


Redaktionellt – En horisontell tradering mellan språk


Texter

Mariam Alatar – Skengravid

Mariam Alatar – Historien är en slapp text

Kholod Saghir – Breven till modern

Sabreen Kadhim – Världen dör sakta

Nazik Al-Malaika – Jag

Elisabeth Hjorth – I morgon ska bilderna slå tillbaka

Rasha Al-Qasim – Saker som inte har med ensamheten att göra

Sara Mannheimer – Brevet till Rasha


Konst

Dena Al-Adeeb och Sama Alshaibi

Hayv Kahraman


Texter

Sara Omar – Floden av smerter, der fortsaetter sin vandring

Duna Ghali – Ur En have med duft af mand

Helena Boberg – Kharbana min maat el Hamza

Choman Hardi – Vår beskärda del

Selwa Guli – Rester av mina tankar

Sofia Stenström – Reserapport från Erbil

Haifa Zangana – MotståndRedaktionellt
En horisontell tradering mellan språk

Juli 2014. Kartan kan vara på väg att ritas om i Irak. Den jihadistiska sammanslutningen Islamiska Staten kontrollerar omfattande områden i Syrien och Irak och utropade där ett sunnitiskt kalifat för en månad sedan. På Nineveslätten pågår en etnisk rensning av assyrier och landets näst största stad Mosul där den kristna folkgruppen har levt i mer än 1700 år, tömdes här om dagen på sina allra sista kristna invånare. Allvarliga bombdåd sker i Bagdad, som för länge sedan övergetts av utländska ambassader och konsulat, och människor flyr för livet. Uppskattningsvis finns det just nu omkring 1,2 miljoner internflyktingar i centrala och norraIrak. Landet som redan befinner sig i postum stress efter USA-styrkornas invasion och sedermera avtåg för bara några år sedan, är på väg att söndras av politiska motsättningar.

Kritiker #33 springer ur mötet mellan åtta kvinnor från Sverige och Irak som sent i mars tillbringade en vecka tillsammans i Erbil, irakiska Kurdistan. Under tiden vi befann oss där exploderade flera bomber i Mosul, en knapp timmes bilfärd bort, och människor dödades. Det var absurt att veta om.

Skilda villkor för liv och skrivande präglade vårt möte. Kanske var det först i efterhand som vissa aspekter av poeternas levnadsvillkor framträdde. I samtalet om poesin och kvinnorna i Irak var den sekterism som media alltid tycks förbinda landet med betydelselös. Poesin rör vid det som överskrider gränserna. Men hotet fanns där ändå, likt en sjukdom som drabbade även den kulturella sfären. Flera personer som tar avstånd från kollegor utanför den egna folkgruppen nämndes.

Mariam Alatar kom resande från Amarah, Rasha Al-Qasim från Samarra och Selwa Guli från Duhok i Kurdistan. Helena Boberg, Sara Mannheimer och Sofia Stenström kom från Stockholm, Elisabeth Hjorth och Kholod Saghir från Uppsala. På ett avsides beläget hotell längs med en av stadens genomfartsleder, instängda i en sömnig hotellobby där teven alltid var vaken, arbetade vi tillsammans med att översätta de arabisk- och kurdiskspråkiga dikterna till svenska. Ett slags transitmiljö där ingen av oss hörde hemma.

Hur översätta från ett språk man inte förstår? Selwa, som länge bott i Göteborg men nu återvänt till Kurdistan och skriver på kurdiska, kunde själv beskriva sin dikt på svenska, medan Mariam och Rasha fick tolkas från arabiska via Kholod. De överlämnade sina dikter till oss svenska poeter, genom att muntligen beskriva dem ingående, berätta om dess preferenser och klanger, referenser och valörer.

När man talar om muntlig tradering menar man vanligtvis ett vertikalt överlämnande av sagor, visor, berättelser till nästa generation. Kanske kan man tänka på den här sortens översättningsarbete, som helt utgår från mötet och samtalet, som en sorts samtida, horisontell, tradering mellan språk.

Vid sidan av arbetet ledde samtalen vidare mot politik, privatliv och litteratur. Dikterna situerades i erfarenheter, förutsättningar och val som varit med och gjort dem möjliga och format dem, vilka i sin tur i en motsatt rörelse påverkat poeternas liv och val.

Dikterna framträdde i fler dimensioner än vad som kunnat ske utan mötet som ägde rum. Vår förhoppning är att med materialet i Kritiker reflektera de kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss utifrån mötet med Mariam, Rasha och Selwa, och tradera dem vidare.

Helena Boberg
Elisabeth Hjorth
Sara Mannheimer
Kholod Saghir
Sofia Stenström

Publicerad: 2014-11-18

Köp Kritiker
Läs mer om Kritiker i katalogen
Fler artiklar knutna till Kritiker
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

Äldre resuméer