Kritiker

Kritiker logga
»... en iskall vind för varje läsare att ställa sig i och bli genomblåst, upplyst, lyft i nackhåren.« JENNY TUNEDAL, AB

KRITIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

»... en av de mest oumbärliga vi har« MATS KOLMISOPPI, HD

KRITIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006. Beställ ett provexemplar på adressen nedan!

« ... et samlingspunkt for god tenkning og skriving.» THERESE TUNGEN, KLASSEKAMPEN

KRITIKER utges av Ariel förlag i samarbete med Fria Seminariet i Litterär kritik. Läs mer på tidskriftens hemsida www.kritiker.nu, på förlagets www.ariel.nu eller på seminariets www.kritikerseminariet.nu!Utgivare Ariel Förlag
Adress
Ariel förlag, Box 125
290 10 Tollarp

Tel 073-989 45 37
E-post, red info@kritiker.nu

E-post, pren info@kritiker.nu

Postgiro 465303-6
Bankgiro 277-0113
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris Sverige 195 (studerande) / 295 (enskild)/ 400 (institution)SEK. Norge 170 / 255 / 345 NOK. Danmark 160 / 240 / 325 DKK. Finland 21 / 32 / 43 EUR.
Provnummer Ja, gratis.

Hemsida www.kritiker.nu
ISSN 1104-196X
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Kritiker.

Du hittar Kritiker i hylla G på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Kritiker
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2017-01-12


Annons:

Senaste nummer:

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

Äldre resuméer