Kritiker

Kritiker logga
»... en iskall vind för varje läsare att ställa sig i och bli genomblåst, upplyst, lyft i nackhåren.« JENNY TUNEDAL, AB

KRITIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

»... en av de mest oumbärliga vi har« MATS KOLMISOPPI, HD

KRITIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006. Beställ ett provexemplar på adressen nedan!

« ... et samlingspunkt for god tenkning og skriving.» THERESE TUNGEN, KLASSEKAMPEN

KRITIKER utges av Ariel förlag i samarbete med Fria Seminariet i Litterär kritik. Läs mer på tidskriftens hemsida www.kritiker.nu, på förlagets www.ariel.nu eller på seminariets www.kritikerseminariet.nu!Utgivare Ariel Förlag
Adress
Ariel förlag, Box 125
290 10 Tollarp

Tel 073-989 45 37
E-post, red info@kritiker.nu

E-post, pren info@kritiker.nu

Postgiro 465303-6
Bankgiro 277-0113
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris Sverige 195 (studerande) / 295 (enskild)/ 400 (institution)SEK. Norge 170 / 255 / 345 NOK. Danmark 160 / 240 / 325 DKK. Finland 21 / 32 / 43 EUR.
Provnummer Ja, gratis.

Hemsida www.kritiker.nu
ISSN 1104-196X
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Kritiker.

Du hittar Kritiker i hylla G på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Kritiker
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2017-01-12


Annons:

Senaste nummer:

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

Äldre resuméer