EU

Att EU aldrig varit hetare än nu, betyder inte att EU någonsin varit speciellt hett. Beslutsfattandet i unionen har förvisso varit viktigt sedan den grundades, men det är de nationella parlamentsvalen som år efter år engagerat medborgare, medier och partier. Men EU blir ändå långsamt varmare: aldrig tidigare har så många högprofilerade finländska politiker ställt upp i valet till EU-parlament, som i sin tur fått lite mer att säga till om i relation till unionens övriga organ.

Men att valfrågorna år 2014 är fler och kanske också mer väldefinierade än tidigare betyder i sig inte att det blivit lättare att hitta en rimlig position mellan sund EU-skepsis, å ena sidan, och destruktiv nationalism och isolering, å andra sidan.

Europa och EU står inför många utmaningar. En del är så akuta att de måste hanteras av unionens befintliga organ, och också EU-motståndaren måste erkänna att en hypotetisk nedrustning av gemenskapen inte skulle göra exempelvis klimatkrisen mindre gränsöverskridande. Samtidigt tampas EU fortfarande med svåra legitimitetsproblem, och på sikt är det abstrakta, elitistiska EU lika ohållbart som fossilsamhället. Det som ibland verkar saknas är en insikt om att legitimitet bara i viss utsträckning är en fråga om demokratiska procedurer och former för ansvarsutkrävande. Legitimitet handlar också om att det finns ett genuint och allmänt erkännande för ett system, och åtminstone delar av dess innehåll /.../

Läs vidare ledaren av Fredrik Sonck.


Innehåll
Ledare: Tema EU
Mot en gemensam europeisk offentlighet
ETC: Fräsch om möjligheter
Många gröna idéer, lite konkretion
Rädsla för extremhägern eller en gyllene chans för vänstern?
Perspektiv för parlamentarism i EU
Kulturkoncilium gav mersmak
Kulturkoncilitet- en kommentar
Drömmen om Kalahari
Kolumn: Med Kant i Alperna
Kolumn: Gymnasiets idé
Dokumentärteater om vårdtjänster och sysselsättning
Sista ordet: Att utsätta sig för en risk

Publicerad: 2014-05-16

Köp Ny Tid
Läs mer om Ny Tid i katalogen
Fler artiklar knutna till Ny Tid
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer