Ny Tid

Ny Tid logga


Tidskriften med det kritiska perspektivet. Ny Tid är en kulturtidskrift med fokus på världen. Varje vecka når Ny Tid en varierande läsekrets i både Finland och Sverige. Bland medarbetarna finns skarpa hjärnor som Merete Mazzarella, Åsa Moberg, Claes Andersson och Lars Sund.
Ny Tid har fått den finländska statens informationspris för sin bevakning av utvecklingen i Östeuropa och debatten om EU. Under det senaste året har Ny Tid behandlat bland annat arabvärlden, Centralasien och Indien, debatterat kring EU:s framtid och undersökt samhällets diskriminerande strukturer. Med Ny Tid kommer litteraturtidskriften Kontur och vetenskapsbilagan Ikaros fem gånger om året.

Sagt om Ny Tid
- Ny Tid är det enda massmedium på svenska som tagit på allvar den sensationella idén att Europa betyder hela Europa och inte endast väst. (Horace Engdahl, Svenska Akademien)
- Min finlandssvenska favorittidskrift (Åsa Moberg, publicist)
”Ny Tid är, till skillnad från de flesta svenska tidskrifter, befriande chosefri”
(Anders Ehnmark, författare och journalist)
- Ny Tid är ett fenomen, inte bara en tidning. (kommentar i Ny Tids läsarundersökning)Utgivare Tigertext Ab
Adress
Tallbergsgatan 1/28
00180 Helsingfors, Finland

Tel +358-9-694 17 58
E-post, red red@nytid.fi

Tel +358-9-694 12 04
E-post, pren pren@nytid.fi

Postgiro 6471-7 (i Sverige)
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris Helår 660 kr, halvår 350 kr, kvartal 210 kr
Provnummer gratis - se vår webbplats!

Hemsida www.nytid.fi
ISSN 1456-0518
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i NyTid

Läs artiklar knutna till Ny Tid
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-06-09


Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer