Innehåll #64 2012

Innehåll
Film, plats och rum Therése Andesson & Bo Persson
I Arns landskap. Om autenticitet och historiesyn i kulturarvsturismen Annika Björklund
Att skapa och marknadsföra plats med hjälp av fiktion. Kurt Wallanders Ystad Carina Sjöholm
Rocky Balboa − en social klättring i det offentliga rummet? Föreställningar om klass, etnicitet och genus i relation till plats och rum i Rockyfilmerna Emma Pihl Skoog
La Sorcière. En resa i fiktiva rum Therése Andersson
Torpen är döda. Länge leve torpen! Hembygdsrörelsens engagemang för torp i efterkrigstidens Sverige Maja Lagerqvist

Idé & debatt
Att befolka staden. Stockholms stadsmuseums vandringar i Millenniumtrilogins spår Piamaria Hallberg

Recensioner
Patrik Olsson, Ömse sidor om vägen: allén och landskapet i Skåne 1700–1900 Hans Antonson
Mia Åkerfelt, För fremlingarnes trefnad. Byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet. Inga Lena Ångström Grandien
Anders Wepsäläinen, Stalotomterna: en kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp Stig Welinder

Publicerad: 2013-11-28

Köp Bebyggelsehistorisk tidskrift
Läs mer om Bebyggelsehistorisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer