Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift logga

Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska forskningsområdet, och omfattar artiklar från en lång rad discipliner och ämnesområden såsom arkeologi, historia, kulturgeografi, arkitekturhistoria, konstvetenskap, kulturvård, etnologi och park- & trädgårdshistoria. Samtliga vetenskapliga artiklar är peer review-bedömda och tidskriften är indexerad i IBA International Bibliography of Art, Art & Architecture Index samt Art & Architecture Complete (där återges artiklarna i fullängd). Den utgör därför ett givet forum för dig som vill följa forskningsfronten eller publicera bebyggelsehistorisk forskning.Utgivare Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Adress
Avd. för agrarhistoria Institutionen för ekonomi SLU, Box 7013
750 07 Uppssala

Tel 08-16 36 25
Fax 08-160 750 48
E-post, red asa.ahrland@ekon.slu.se

Prenumeration
eddy.se ab, Box 1310
621 24 Visby

Tel 0498-25 39 00
Fax 018-36 52 77
E-post, pren order@bokorder.se

Postgiro 489 78 50-6
Bankgiro 914-4601
Antal nummer per år 2
Prenumerationspris 300 kr

Hemsida www.bebyggelsehistoria.org
ISSN 0349-2834

Du hittar Bebyggelsehistorisk tidskrift i hylla Mu på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-15


Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer