Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift logga

Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska forskningsområdet, och omfattar artiklar från en lång rad discipliner och ämnesområden såsom arkeologi, historia, kulturgeografi, arkitekturhistoria, konstvetenskap, kulturvård, etnologi och park- & trädgårdshistoria. Samtliga vetenskapliga artiklar är peer review-bedömda och tidskriften är indexerad i IBA International Bibliography of Art, Art & Architecture Index samt Art & Architecture Complete (där återges artiklarna i fullängd). Den utgör därför ett givet forum för dig som vill följa forskningsfronten eller publicera bebyggelsehistorisk forskning.Utgivare Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Adress
Avd. för agrarhistoria Institutionen för ekonomi SLU, Box 7013
750 07 Uppssala

Tel 08-16 36 25
Fax 08-160 750 48
E-post, red asa.ahrland@ekon.slu.se

Prenumeration
eddy.se ab, Box 1310
621 24 Visby

Tel 0498-25 39 00
Fax 018-36 52 77
E-post, pren order@bokorder.se

Postgiro 489 78 50-6
Bankgiro 914-4601
Antal nummer per år 2
Prenumerationspris 300 kr

Hemsida www.bebyggelsehistoria.org
ISSN 0349-2834

Du hittar Bebyggelsehistorisk tidskrift i hylla Mu på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-15


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer