Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift logga

Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska forskningsområdet, och omfattar artiklar från en lång rad discipliner och ämnesområden såsom arkeologi, historia, kulturgeografi, arkitekturhistoria, konstvetenskap, kulturvård, etnologi och park- & trädgårdshistoria. Samtliga vetenskapliga artiklar är peer review-bedömda och tidskriften är indexerad i IBA International Bibliography of Art, Art & Architecture Index samt Art & Architecture Complete (där återges artiklarna i fullängd). Den utgör därför ett givet forum för dig som vill följa forskningsfronten eller publicera bebyggelsehistorisk forskning.Utgivare Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Adress
Avd. för agrarhistoria Institutionen för ekonomi SLU, Box 7013
750 07 Uppssala

Tel 08-16 36 25
Fax 08-160 750 48
E-post, red asa.ahrland@ekon.slu.se

Prenumeration
eddy.se ab, Box 1310
621 24 Visby

Tel 0498-25 39 00
Fax 018-36 52 77
E-post, pren order@bokorder.se

Postgiro 489 78 50-6
Bankgiro 914-4601
Antal nummer per år 2
Prenumerationspris 300 kr

Hemsida www.bebyggelsehistoria.org
ISSN 0349-2834

Du hittar Bebyggelsehistorisk tidskrift i hylla Mu på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-15


Annons:

Senaste nummer:

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023

Äldre resuméer