Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift logga

Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska forskningsområdet, och omfattar artiklar från en lång rad discipliner och ämnesområden såsom arkeologi, historia, kulturgeografi, arkitekturhistoria, konstvetenskap, kulturvård, etnologi och park- & trädgårdshistoria. Samtliga vetenskapliga artiklar är peer review-bedömda och tidskriften är indexerad i IBA International Bibliography of Art, Art & Architecture Index samt Art & Architecture Complete (där återges artiklarna i fullängd). Den utgör därför ett givet forum för dig som vill följa forskningsfronten eller publicera bebyggelsehistorisk forskning.Utgivare Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Adress
Avd. för agrarhistoria Institutionen för ekonomi SLU, Box 7013
750 07 Uppssala

Tel 08-16 36 25
Fax 08-160 750 48
E-post, red asa.ahrland@ekon.slu.se

Prenumeration
eddy.se ab, Box 1310
621 24 Visby

Tel 0498-25 39 00
Fax 018-36 52 77
E-post, pren order@bokorder.se

Postgiro 489 78 50-6
Bankgiro 914-4601
Antal nummer per år 2
Prenumerationspris 300 kr

Hemsida www.bebyggelsehistoria.org
ISSN 0349-2834

Du hittar Bebyggelsehistorisk tidskrift i hylla Mu på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-15


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer