På bilden Per Magnus Johansson

Arche nominerad till Årets Kulturtidskrift

Per Magnus Johansson, redaktör för Arche har svarat på några frågor om tidskriften och varför de nominerats till "Årets Kulturtidskrift 2013". Per Magnus säger att om Freud läst Arche skulle han sagt "Äntligen finns det en grupp människor i Sverige som har förstått vad jag skrev 1926".

Varför vart ni nominerade i år? Har inte Arche under en lång räcka av år varit både en tung, viktig och intressant tidskrift? Finns det några avgörande skäl?

– Det är svårt för mig att svara på varför vi har blivit nominerade just i år. Kanske det sammanhänger med att vi har en lång och gedigen produktion bakom oss. Vi har inte vikit ned oss inför vare sig svårigheter eller det motstånd som alltid finns i samband med att ställa färdigt texter, i synnerhet när det gäller många och ibland långa texter, alltså tunga tidskriftsnummer. Arbete över tid brukar i bästa fall till sist ge resultat.

Varför ser er innehållsprofil ut som den gör? Vad hade Freud sagt?

– Vårt innehåll är ett resultat av de medarbetare och de kontakter vi har. Medlemmarna i redaktionen har ett passionerat förhållande till arkitektur, filosofi, idéhistoria, konsthistoria, litteraturhistoria, poesi, psykoanalys och psykologi. Tidskriften är formad i mötet mellan universitets stramare ramar och den intellektuelles friare och mer estetiska sätt att närma sig världen och människan. Några i Arche inre grupp har ett långt förhållande till den franska, den italienska respektive den ryska kulturen och språket.
Vi lever av kärlek till texten. Och vi förundras över hur texten tvingar oss till att slita med den tröga massa som den ibland utgör.

Jag tror att Sigmund Freud skulle säga: Äntligen finns det en grupp människor i Sverige som har förstått vad jag skrev 1926 i Frågan om lekmannaanalysen. Samtal med en opartisk person. Psykoanalysen handlar inte om den psykiskt sjuka människan, utan om den lidande människan, hon som lever i brist.

I landet finns det två tidskrifter med ett freudskt perspektiv, ni och Divan? Är inte den här "stan för lite"? Bryr ni er om varandra? Medverkar deras skribenter i er tidskrift och vice versa? 

– Vi i redaktionen för Arche tycker naturligtvis att det är bra att Divan finns. De båda tidskrifterna arbetar med frågeställningar som både liknar och inte liknar varandra. Vi var glada över att John Swedenmark, Divan ville skriva för Arche. Det vanliga är att deras skribenter inte skriver för oss och att våra skribenter inte skriver för Divan. Det finns plats för både Arche och Divan. Vi behövs båda.

Vilka läser Arche och vilka kan sägas tillhöra er målgrupp?

– Vi hoppas att människor med olika bakgrunder och intressen kan läsa Arche. Vi tror att intellektuella, psykologer, arkitekter, läkare, poeter, humanistiska forskare, studenter inom arkitektur, filosofi, idéhistoria och litteraturvetenskap har glädje av att läsa vår tidskrift. Och dessutom hoppas vi att de som vill höra en röst som inte söker politisk korrekthet finner den i de texter vi publicerar. Vi vänder oss till dem som mer är intresserade av att läsa artiklar med djup och kvalité.

Hur väl känner ni till de andra nominerade? 

– Känner till dem utan att ha studerat dem i detalj eller systematiskt. Det är bra tidskrifter.Annons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer