Bilden av makt – så ser den ut

I nya numret av Fotografisk Tidskrift visar vi flygande hus skapade av den franska fotografen Laurent Chéhère, Författaren Torbjörn Elensky studerar hur makt skildras i bilder och hur makthavare VILL bli porträtterade. Kristian Lundberg skriver om en bild av Annika von Hausswolff, Anna Claréns nya bok recenseras av Eva Ström. Michelle Marie Roy skriver om boken Vanilla Partner. Vi följer med portättfotografen Alireza Nehzaty en dag på jobbet, vi ställer 5 frågor till curatorn och historikern Niclas Östlind. Med mera.

Ledare: Självklart ska man inte kränka

Kurser för fotografer

Aktuellt

Gästen, Tomas Dur Fläckman: Bilder som öppnar upp för diskussioner

Unikt bildfynd under golv

Niclas Östlind gräver i historien

Enkät: Vad har du att säga om svenska fotografers bilder?

Pastellfärgad och orolig ömtålighet

Bilden av makt

Tankar om en bild: Det här rummet– är det ens ett rum? Författaren Kristian Lundberg skriver om en bild av Annika von Hausswolff

På jobbet: ”Branschen förändras och man måste anpassa sig” 

Praktik: Träna ditt öga att se färgstick

Teknik

Medlem

Juristen: Upphovsrätten är en leasingbil

Fix & trix: Stipendieskola i tre steg

Omslag: Laurent Chéhère


Säljs på www.qiozk.com för endast 28 kr

Publicerad: 2013-08-24

Köp Fotografisk Tidskrift
Läs mer om Fotografisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Fotografisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori FOTOGRAFIAnnons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer