Fotografisk Tidskrift

Fotografisk Tidskrift logga

Fotografisk Tidskrift är yrkesfotografernas tidning och vänder sig till alla som arbetar professionellt med bild. Tidskriften beskriver de tekniska innovationerna, bevakar branschens utveckling och presenterar fotografer och fotografier från alla genrer, dvs press, reklam, reportage, porträtt, dokumentär och konst, allt i det bildvänliga formatet 24x30 cm.
Varje år ges en recensionsbilaga ut, "Årets fotoböcker", med samlade recensioner från tidningen och webben, se www.sfoto.se.Utgivare Svenska Fotografers Förbund
Adress
Årstaängsvägen 5B 7tr.
111 43 Stockholm

Tel 08-702 03 71
Fax 08-641 22 10
E-post, red redaktion@sfoto.se

Prenumeration
Årstaängsvägen 5B 7tr.
111 43 Stockholm

Tel 08-702 03 45
Fax 08-641 22 10
E-post, pren prenumeration@sfoto.se

Postgiro 13 01 99-3
Bankgiro 274-9075
Antal nummer per år 6
Prenumerationspris 450 kr, utlandet 500 kr
Finns att köpa genom SFF

Hemsida www.sfoto.se/fotografisk-tidskrift
ISSN 0284-7035
Annonsprisbild:
  Annonsering: Prislista annonser i Fotografisk tidskrift

Du hittar Fotografisk Tidskrift i hylla Pn på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Fotografisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori FOTOGRAFI

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-03-28


Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer