Fotografisk Tidskrift

Fotografisk Tidskrift logga

Fotografisk Tidskrift är yrkesfotografernas tidning och vänder sig till alla som arbetar professionellt med bild. Tidskriften beskriver de tekniska innovationerna, bevakar branschens utveckling och presenterar fotografer och fotografier från alla genrer, dvs press, reklam, reportage, porträtt, dokumentär och konst, allt i det bildvänliga formatet 24x30 cm.
Varje år ges en recensionsbilaga ut, "Årets fotoböcker", med samlade recensioner från tidningen och webben, se www.sfoto.se.Utgivare Svenska Fotografers Förbund
Adress
Årstaängsvägen 5B 7tr.
111 43 Stockholm

Tel 08-702 03 71
Fax 08-641 22 10
E-post, red redaktion@sfoto.se

Prenumeration
Årstaängsvägen 5B 7tr.
111 43 Stockholm

Tel 08-702 03 45
Fax 08-641 22 10
E-post, pren prenumeration@sfoto.se

Postgiro 13 01 99-3
Bankgiro 274-9075
Antal nummer per år 6
Prenumerationspris 450 kr, utlandet 500 kr
Finns att köpa genom SFF

Hemsida www.sfoto.se/fotografisk-tidskrift
ISSN 0284-7035
Annonsprisbild:
  Annonsering: Prislista annonser i Fotografisk tidskrift

Du hittar Fotografisk Tidskrift i hylla Pn på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Fotografisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori FOTOGRAFI

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-03-28


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer